Voorwaarden, annulering etc

Het inschrijfgeld voor de cursus:

XX​​ euro, kunnen worden overgemaakt op

IBAN: NL45TRIO 0338865527 tnv AWM van Gurp te Amsterdam ovv [soort cursus]

(BIC TRIONL2U) Let op het oude INGbanknummer van mij bestaat niet meer.

Voorwaarden

1. Aanmelding

Weekend of week: Bij je aanmelding kun je ervan uitgaan dat de cursus doorgaat. Het betalen van het inschrijfgeld van de cursus maakt dat je een plek hebt in de cursus. Je ontvangt uiterlijk 1 week voor aanvang een definitieve bevestiging of een bericht als een activiteit niet door gaat. Dat gebeurt bij voorkeur per e-mail.

Voor alles: Als de cursus is bevestigd, ben je ook verplicht om het cursusbedrag te betalen, als je dat nog niet hebt gedaan, en dit wordt niet meer teruggestort.

2. Annulering

Mocht je je onverhoopt moeten afmelden, dan dien je dat zo snel mogelijk aan mij te melden. Daarbij geldt de volgende annuleringsvoorwaarde, ongeacht de reden:

* Bij annulering voor de start van de cursus en na bevestiging dat deze doorgaat, moet het hele bedrag worden voldaan. Alleen als het me lukt om een plaatsvervanger te vinden, stort ik het reeds betaalde bedrag terug.

* Bij annulering voor de bevestiging van de start van de cursus, wordt het geld teruggestort.

* Inschrijfgeld dient meteen voldaan te worden en geldt als garantie voor een plaats in de cursus. Bij annulering tot 2 maanden voor de cursus krijg je het terug, daarna niet meer.

3. Korting

De cursuskosten zijn vrij laag, zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen. Voor mensen voor wie ook dit teveel is, is een korting mogelijk. Als je van de korting gebruik wilt maken, dien dan een verzoek bij mij daartoe in.

4. Klachten

Het kan zijn dat je klachten hebt over een activiteit, die misschien te verhelpen zijn, aarzel dan niet en geef deze klacht zo duidelijk mogelijk aan.