Antoinette: persoonlijke informatie

Korte biografie
Mijn naam is Antoinette van Gurp (geb.1957) en woon in Amsterdam,
Mijn achtergrond voor de cursussen en begeleidingen is als volgt:
Ik heb vier jaar als zuster (stadsmonnik) in de monastieke gemeenschap van Jeruzalem te Parijs en Brussel geleefd van 2003 tot 2007. Zie: http://jerusalem.cef.fr/
Als geestelijk begeleidster ben ik opgeleid bij het TBI (Titus Brandsma Instituut) in de periode 1997-2000; zie: 
http://wp.titusbrandsmainstituut.nl
en ik ben lid van de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders: Gaandeweg, zie: http://www.gaandeweg.org/
Ook ben ik door de jezuïeten opgeleid om de Geestelijke Oefeningen van Ignatius te begeleiden.

De cursussen in christelijke spiritualiteit geef ik vanaf 1997 (met een stop tussen 2003-2007): o.a. christelijke stilte meditatie en contemplatie; lectio divina;  geestelijke begeleiding in een groep; bibliodrama; mystieke teksten lezen; beeldmeditatie.
De cursus de monnik in jezelf heb ik ontwikkeld naar aanleiding van mijn ervaringen in het klooster, geestelijke begeleiding en meditatie en contemplatie cursussen.
Vanaf 1987 heb ik christelijke meditatie en andere cursussen gevolgd bij o.a. Daniël van Egmond.
Daarvoor was ik Gestalt-therapeute, docente drama en Frans.
Alvorens een weg te vinden in de christelijke spiritualiteit en mystiek heb ik me in de periode daarvoor ook verdiept in andere religieuze stromingen zoals het Boeddhisme en de Joodse mystiek. 

NU
Op dit moment is christelijke meditatie (in de ruime betekenis van het woord) mijn belangrijkste bezigheid.

Zelf ben ik door deze meditatie enorm gegroeid in mijn geloof en Godsrelatie, en dat wil ik graag doorgeven door middel van het inoefenen van de meditaties.

De afgelopen jaren heb ik ervaring met het geven van christelijke meditatie aan het Justitiepastoraat, evenals aan dominees en kerkelijk werkers via de PKN.
De meeste groepen die ik begeleid bestaan uit mensen die op zoek zijn rust en naar de innerlijke beleving van het christelijk geloof. Veel mensen in de cursussen zijn zoekende, verlangen naar rust, ruimte en diepgang en daarvoor biedt de cursus alle mogelijkheid. 

In de meditaties zijn ervaring van je lichaam, de innerlijke ruimte, de adem, het innerlijk gebed en de stilte zijn belangrijke onderdelen. Het tot rust komen is een belangrijke voorwaarde om tot een diepere innerlijke ervaringen te komen.Zie verder bij artikelen.