Persoonlijke en algemene informatie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe cursussen of 
meer informatie, stuur me een email:
monnikinfo@gmail.com of antoinettevangurp@gmail.com

Als u me liever telefonisch spreekt: 020 amsterdam-7520015

Zie subpagina's hieronder, voor informatie over begeleidster Antoinette van Gurp 

en links.