Livsstilscoachning

 Att kosten påverkar vår hälsa på ett radikalt sätt är inget nytt, även om vi många gånger blundar för det. Dock behövs det oftast en del ändringar eller förenklingar av livet för att hälsan ska bli bättre.
Stress är en bov för många av oss idag och kan vi inte hantera den ställer den till med mycket i oss.
Stress är något helt naturligt och är en del av kroppens effektiva försvarsreaktioner. Däremot kan denna stress bli långvarig i dagens samhälle och därmed innebära ett försämrat immunförsvar, försämrat blodtryck, smärta och värk med mera. Kostdoktorn, Anna Hallén, Jonas Bergqvist och många fler skriver ofta om just stress och välbefinnande. Länkar finns i vänstermenyn.
Comments