"หม่องปองโจ้"รวมมิตร


  พระพุทธรัตนสังขละบุรี ศรีสุวรรณ
    พระเเก้วสเน่พ่อง

 

 

 มนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทุ่งใหญ่นเรศวร

มีอีกหลายเรื่องราวที่เรา
 
ยังไม่รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
 
ชาวกะเหรี่ยง
 
พบคำตอบที่...หม่องปองโจ้ 
    
วีดีโอฟาดข้าวที่กองม่องทะปีก่อน 2552

心量要大,自我要小。
Cultivate a big heart-but a small ego
ทำใจให้กว้าง วางตนให้เล็ก


ชุดกะเหรี่ยง


กิจกรรมที่ผ่านมา
 
   

 ใช้ Google chrome จะดูได้เต็มรูปแบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ยิ้มไหว้ ทักทายดี มีน้ำใจ ห่วงใยพี่น้อง              


 


karen music&dance