Legislația familiei adnotată

Lucrarea „Legislația familiei adnotată”, ce a văzut lumina tiparului sub egida prestigioasei Editurii Universul Juridic, apare într-un context în care abundenţa legilor şi modificarea lor rapidă nu conferă timpul necesar pentru a fi reţinute în conduita cotidiană a cetăţeanului, tocmai pentru a aduce o contribuţie la asigurarea certitudinii şi siguranţei în ceea ce priveşte competenţele AutorităţiiTutelare, astfel cum sunt ele reglementate actualmente.

Activitatea profesională desfășurată cu abnegație în cadrul Autorității Tutelare (Primăria municipiului Bistrița) m-a determinat să culeg între coperțile prezentei lucrări toate aceste acte normative – naționale și internaționale – imperioase pentru funcționarii (atât consilieri juridici, cât și asistenți sociali) care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților tutelare.

Atât sub auspiciile vechiului Cod al familiei, cât şi sub imperiul Codului civil, Autoritatea Tutelară a jucat şi joacă un rol important în protejarea unor categorii de persoane vulnerabile – minori (efectuare de anchete psihosociale, instituire curatelă şi numire de curator), persoane vârstnice (asistarea acestora în faţa notarilor publici la perfectarea contractele de întreţinere viageră) şi/sau persoane puse sub interdicţie judecătorească (atribuţii referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile acestor personae ori, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administrează respectivele bunuri) etc.

Lucrarea de faţă își propune să evidențieze cele mai relevante documente ce conturează dreptul familiei și guvernează relațiile familiale, însoțite cu adnotarea textul legal – acolo unde am considerat oportun – cu trimiteri bibliografice speciale, doctrină, dispoziții conexe, dispoziții de aplicare (extras din legile de punere în aplicare, norme metodologice), decizii ale Curții Constituționale sau recursuri în interesul legii, în speranța că va reprezenta un instrument util atât practicienilor dreptului, studenților, cât și profanilor dreptului.

Autorul

INCLUDE:

37 ACTE NORMATIVE, INTEGRALE SAU ÎN EXTRAS

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE, RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DOCTRINĂ

BIBLIOGRAFIE SPECIALĂ

NOTE UTILE

extras legislatia fam adnotata.pdf