Isusovi Dolasci u Božanskom planu spasenja i Božji Znaci Sadašnjem Naraštaju ...

  
 Ova stranica je (izmjenjena~dopunjena) u Listopad'u 2012 ~ This page was last modified in October 2012
 

Isusovi Dolasci u Božanskom planu spasenja svijeta! 

 

Božanski naum spasenja  predviđa trostruku  Isusovu  pobjedu nad smrću: kao tri osobna zahvata zvana  Paruzije -Dolaska.

 

Prva  Paruzija : Prva Isusova pobjeda nad smrću: Krista Otkupitelja, koji  je umro raspet i uskrsnuo

                         nakon tri slavna dana i 2000 godina. To je "začeće" Mesijanskog Kraljevstva .   

Druga Paruzija : Druga Isusovu pobjedu nad smrću. Krist Kralj  ponovno uspostavlja na zemlji svoje   

                          Mesijansko Kraljevstvo . To je "rođenje" tog Kraljevstva. 

Treća Paruzija : Treća Isusova pobjeda nad smrću. Krist Sudac, koji  odlučuje dovršetak svoga

                          Mesijanskog Kraljevstva , i predsjedava presude. 

 

Iz toga slijedi da su ova tri najvažnija razdoblja u Božanskom  planu spasenja:

1) – Začeće  mesijanskog kraljevstva ( prije dvije tisuće godina do naših dana).

2) – Rođenje  mesijanskog Kraljevstva  ( u sadašnjem  vremenu).

3) – Dovršetak mesijanskog Kraljevstva  (nakon obećanog  'tisućljeća') .

 

Treba razlikovati:  kraj vremenaje period prije obećanog tisućljeća;

                             kraj svijetaodmah nakon svršetka tisućljeća .

 

Drugi Isusov Dolazak – Euharistijski Kralj naroda

Video: YouTube - http://www.youtube.com/watch?v=KZrP6xs8-j8&feature=channel&list=UL

 

http://www.youtube.com/watch?v=KZrP6xs8-j8&feature=channel&list=UL
Budući da Božja Riječ u Bibliji ima trajnu vrijednost, to je i za nas važeća Božja Poruka preko proroka Amosa: „Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima.“  (Am 3,7).

 

Ne može se sumnjati u istinitost Svete  Marije Faustine Kowalske (1905.-1938) koja na početku svoga Dnevnika prenosi Isusovu Poruku:   „Piši slijedeće: Prije nego što dođem kao  Sudac Pravedni, doći ću kao Kralj Milosrđa. Prije nego što započne Dan Pravednosti ljudima dat će se slijedeći znak na nebu: Svo svjetlo na nebu ugasit će se i bit će velika tama na cijeloj zemlji. Onda će se pojaviti znak Križa na nebu i iz svih otvorâ, gdje su bile probijene ruke i noge Spasiteljeve, izvirat će velike svjetlosti, koje će neko vrijeme osvjetljivati zemlju. To će se dogoditi kratko prije Sudnjeg dana“  (83).

MAJKA BOŽJA REČE: „Ja sam darovala svijetu Otkupitelja a ti trebaš pričati svijetu o Njegovom velikom milosrđu i pripremati ga na Njegov ponovni Dolazak kad On neće doći kao milosrdni Otkupitelj, nego kao pravedni Sudac.“  (Dnevnik, 635)

MARIJA svećenicima predragim sinovima po Don Stefanu Gobbi:

„Prvom Dolasku bit će sličan Drugi Isusov Dolazak.
Kao što je bilo Njegovo rođenje u noći, tako će biti i Isusov Povratak  u Slavi, prije Njegova  zadnjeg Dolaska za Posljednji Sud…. Doći  će iznenada, i svijet neće biti pripravan za Njegov Dolazak. Doći će radi suda za koji  čovjek neće biti spreman. Doći će da uspostavi u svijetu Svoje Kraljevstvo, nakon što je porazio i uništio svoje neprijatelje. Ovo je čas mog Bezgrešnog Srca, jer se upravo priprema Dolazak slavnog Kraljevstva Isusove ljubavi.“ (24.12.1978. br.166)

„Ja sam Majka Drugog Adventa. Zato dopustite da vas Ja oblikujem i pripremim… da biste bili spremni primiti Isusa, koji će doći u Slavi da uspostavi među vama Svoje Kraljevstvo Ljubavi, Svetosti, Pravde i Mira.“ ( 1.1.1990. br 417)

„Čitate u Evanđelju: ' Kada se vrati Sin Čovječji, hoće li naći još vjere na zemlji?' Pozivam vas da razmatrate o tim riječima koje je izgovorio Moj Sin Isus. Teške su to riječi, koje pozivaju na razmišljanje i koje vam mogu pomoći da razumijete vrijeme u kojem živite. Prije svega  pitajte se zašto ih je izgovorio.      Da bi vas pripremio na svoj  Drugi Dolazak i da vam naznači okolnosti koje će biti znakovi za Njegov skori i slavni Dolazak. Ta okolnost je gubitak vjere…. U poslanici Svetog Pavla Solunjanima jasno je objavljeno da prije Kristovog slavnog Povratka, mora doći do velikog otpada. Gubitak vjere je pravi otpad. Širenje otpada je znak da se već bliži Drugi Kristov Dolazak.“ 13.3.1990.

U gradu Mexico 13. listopada 1990.  Majka Božja je proglasila: „Danas vam objavljujem da će se uskoro roditi Nova Crkva Svjetla, koju Moj Sin danas gradi u svim krajevima zemlje, da bi Ga mogli primiti s vjerom i radošću, kad po Drugi puta uskoro dođe. Blizu je slavno Kristovo Kraljevstvo, koje će se uspostaviti među vama Drugim Dolaskom Isusa u svijet.  To je Njegov Povratak u Slavi.  To je Njegov slavni Povratak, da bi uspostavio među vama Svoje Kraljevstvo i da bi cijelo čovječanstvo, otkupljeno Njegovom Predragocjenom Krvi, ponovno doveo do Novog Zemaljskog Raja. Ono što se sprema, toliko je veliko, da se tako nešto nije dogodilo od postanka svijeta.“ ( br. 435)

Majka Božja je „objavila da se bliži  kraj vremena i Isusov Dolazak u Slavi.  Sada  vam želim pomoći da razumijete znakove opisane u Svetom Pismu, koji pokazuju da je Njegov slavni Povratak već blizu.“ Majka Božja tu nabraja: širenje zablude; izbijanje ratova i bratoubilačkih borbi; krvavi progon onih koji su ostali vjerni Isusu i Njegovu Evanđelju; strašno svetogrđe ulaskom Antikrista u sveti Hram te neobične pojave na nebeskom svodu. (31.12.1992. br. 485)

U svojoj apokaliptičkoj Poruci 13. svibnja 1994. u Carravaggio (Italija) Majka Božja je rekla: „U vašem vremenu događa se ostvarenje Moje Poruke u Fatimi.. To je apokaliptička Poruka. Odnosi se na zadnja vremena. Navješćuje i priprema Povratak Mog Sina Isusa u Slavi.“  Majka Božja završava riječima:  „Moja je Poruka apokaliptička, jer ste vi u srcu onoga što vam je objavljeno z zadnjoj, tako važnoj knjizi Svetog Pisama. Povjeravam Anđelima svjetla mog Bezgrešnog Srca zadatak da vam objasne ova zbivanja, sada kad sam vam Ja otvorila Zapečačenu Knjigu.“ ( br. 518).

Mesijin Drugi Dolazak

Video - YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zNhq49VAyQQ

 
Testimonies of God's signd and wonders in the Bible
        Prvi dio ~  A
 
                                                                                                            SVEDOČANSTVA BOŽJIH ZNAKOVA I ČUDESA U BIBLIJI  

 

 

Postanak 4,15

Sveto Pismo  donosi  svjedočanstva Božjih znakova i čudesa  kroz mnoge naraštaje. To je najbolja pouka za razumijevanje Božjih znakova sadašnjem naraštaju.

 

A Jahve mu reče: "Ne! Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu će se izvršiti!" I Jahve stavi znak  (zaštitni) na Kajina, da ga tko, našavši ga, ne ubije.

Postanak 9,17

I reče Bog Noi: "To (duga) neka je znak Saveza koji sam postavio između sebe i svih živih bića što su na zemlji.

Postanak 17,11

Obrezujte se, i to (obrezanje) neka bude znak Saveza između mene i vas.

 

 

Izlazak 3,12

"Ja ću biti s tobom", nastavi (Bog Mojsiju). "I ovo će ti biti znak da sam te Ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu ćete iskazati štovanje na ovome brdu."

Izlazak 7,3

Ja ću učiniti da otvrdne srce faraonu i umnožit ću znakove i čudesa u zemlji egipatskoj.

Izlazak 13,9

Neka ti bude kao znak na tvojoj ruci i kao opomena na tvome čelu: da Jahvin zakon bude uvijek na tvojim ustima. Jer te rukom jakom Jahve izbavio iz Egipta.

 

 

Izlazak 31,13

"Reci Izraelcima: Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas Ja, Jahve, posvećujem.

Izlazak 31,17

Neka je ona (subota) znak, zauvijek, između mene i Izraelaca. Ta Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo.

 

Brojevi 2,2

"Neka Izraelci logoruju svatko kod svoje zastave, pod znakovima svojih pradjedovskih domova; neka se utabore oko Šatora sastanka, ali malo podalje.

Brojevi 17,25

Jahve reče Mojsiju: "Opet stavi Aronov štap pred Svjedočanstvo, neka se čuva za znak buntovnim sinovima.

Ponovljeni zakon 4,34

Ili, pokuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše oči, učinio za vas Jahve, Bog vaš, u Egiptu?

Ponovljeni zakon 6,8

Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima!

Ponovljeni zakon 6,22

Na naše je oči Jahve učinio velike i strašne znakove i čudesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova,

Jošua 2,12

Zakunite mi se, dakle, Jahvom da ćete i vi učiniti milost domu oca moga, kao što i ja učinih milost vama, i dajte mi pouzdan znak

Jošua 2,18

kad uđemo u zemlju, posluži se ovim znakom: priveži ovu crvenu vrpcu za prozor kroz koji nas spuštaš i sakupi kod sebe, u kući, svoga oca, i svoju majku, i svoju braću, i svu svoju rodbinu.

Suci 6,17

Gideon Anđelu reče: "Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom.

1. Samuelova 2,34

(Bog reče svećeniku Eliju)  Znak će ti biti ono što će stići oba tvoja sina, Hofnija i Pinhasa: obojica će poginuti istoga dana (radi grijeha).

1. Samuelova 10,1-2

Tada Samuel uze uljanicu s uljem te je izli na glavu Šaulu; zatim ga poljubi i reče: "Ovim te Jahve pomazao za kneza nad svojim narodom Izraelom. Ti ćeš vladati nad narodom Jahvinim i izbavit ćeš ga iz ruke njegovih neprijatelja unaokolo. I evo ti znaka da te Jahve pomazao za kneza nad svojom baštinom. Kada odeš sada od mene, nači ćeš dva čovjeka…Oni će ti reći: 'Našle su se magarice koje si pošao tražiti..'“

1. Samuelova 10,7

A kad ti se ispune ti znakovi, onda čini kako ti se prilika pruži jer je Bog s tobom.

1. Samuelova 10,9

Čim je Šaul okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi ispuniše u onaj dan.

1. Samuelova 12,16

(Samuel reče svemu Izraelu) Sada još jednom pristupite i vidite veliki znak koji će Jahve učiniti pred vašim očima. Nije li sada pšenična žetva? Ali ja ću zazvati Jahvu i on će poslati gromove i kišu…. Tada Samuel zazva Jahvu i Jahve posla gromove i kišu u onaj dan i sav se  narod vrlo poboja Jahve.“

 

 

1. Kraljevima 13,3-5

(Neki čovjek Božji opomenuo kralja Jeroboma što je pred žrtvenikom u Betele želio prinositi kad, u isto im vrijeme dade znak: "Ovo je znak da je Jahve govorio: gle, žrtvenik će se raspuknuti i prosut će se pepeo što je na njemu. Kada je kralj čuo što je čovjek Božji rekao protiv žrtvenika u Betelu, pruži ruku odande od žrtvenika i reče:'Uhvatite ga!' Ali se osušila ruka koju je ispružio prema čovjeku i nije ju mogao vratiti k sebi. Žrtvenik se raspuknuo i pepeo se prosuo sa žrtvenika, prema znaku što ga je daočovjek Božji po naredbi Jahvinoj.“

1. Kraljevima 18,29

(Balovi svećenici na Karmelu) Kad je prošlo podne, pali su u bunilo i bjesnjeli sve dok nije bilo vrijeme da se prinese žrtva; ali nije bilo nikakva glasa ni odgovora niti znaka da ih tkogod sluša.

2. Kraljevima 19,29

(Prorok Izaija  potvrđuje proroštvo  kralju Ezekiji) A znak nek` ti bude ovo: Ove će se godine jesti što se samo okruni, dogodine što samo uzraste, a treće godine sijte i žanjite, sadite vinograde, jedite im rod.

2. Kraljevima 20,8-9

Kralj Ezekija upita Izaiju: "Po kojem ću znaku prepoznati da će me Jahve izliječiti i da ću za tri dana uzići u Dom Jahvin? Izaija odgovori: "Evo ti znaka od Jahve da će učiniti što je rekao: hoćeš li da se sjena pomakne za deset stupnjeva naprijed ili da se vrati za deset stupnjeva

Psalam 74,4

(Psalmista se žali Gospodinu) Protivnici tvoji vikahu posred skupštine tvoje, znakove svoje postaviše k`o pobjedne znakove.

Psalam 74,9

Ne vidimo znakova svojih, proroka više nema, i nitko među nama ne zna dokle ...

Psalam 78,12

Pred njihovim ocima činio je znakove u Egiptu, u Soanskom polju.

Psalam 86,17

Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, o Jahve, pomogao, ti me utješio.

Pjesma nad pjesmama 8,6

Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.

Izaija 7,11

"Zaišti od Jahve, Boga svoga, jedan znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.

Izaija 7,14

Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!

Izaija 8,18

Evo, ja i djeca koju mi Jahve dade Izraelu smo znak i znamenje od Jahve nad Vojskama što prebiva na Gori sionskoj.

Izaija 19,20

To će Jahvi nad Vojskama biti znak i svjedočanstvo u egipatskoj zemlji. Kad zazovu Jahvu protiv tlačitelja, on će im poslati spasitelja i vođu da ih izbavi.

Izaija 19,20

To će Jahvi nad Vojskama biti znak i svjedočanstvo u egipatskoj zemlji. Kad zazovu Jahvu protiv tlačitelja, on će im poslati spasitelja i vođu da ih izbavi.

Ezekiel 9,3-4

(Gospodin) „pozva čovjeka odjevena u lan, koji imaše za pojasom pisarski pribor,  te mu reče: "Prođi gradom Jeruzalemom i znakom `tau` obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine!

Ezekiel 9,5-6

 I drugima reče na moje uši: 'Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak `tau`, njega ne dirajte. Počnite od mojega Svetišta!" I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom.

Ezekiel 24,24-27

 „A Ezekiel će vam biti primjer (znak): učinit ćete sve što je on činio. Zad se to zbude, spoznat ćete da sam Ja Jahve….U taj će se dan tvoja usta otvoriti, i ti ćeš tom bjeguncu progovoriti; nećeš više biti nijem. I tako ćeš im biti znak. I oni će spoznati da sam Ja Jahve!“

Daniel 4,4

(Na poziv krlja Nabukodonozora) Dođoše gataoci, čarobnici, zvjezdari i tumači znakova: ja im rekoh svoju sanju, a oni mi ne znadoše reći njezino značenje.

Daniel 6,26-28

(Kralj Darije napisa svim plemenima , narodima i jezicima  što stanuju po svoj zemlji (zaprepašten netaknutošću Danijela u lavljoj jami): „obilovali mirom! Evo naredbe koju donosim: u svemu mojem kraljevstvu neka se ljudi boje i neka dršću pred Bogom Danielovim: On je Bog živi, On ostaje dovijeka! Njegovo kraljevstvo neće propasti, Njegovoj vlasti nema kraja!On izbavlja i spašava, čini znake i čudesa na nebesima i na zemlji! On je spasio Daniela iz šapa lavljih!“

Matej 12,38

Jednom zapodjenuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: "Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.

Matej 12,39

A on im odgovori: "Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka.

Matej 16,1

Pristupe k njemu farizeji i saduceji. Iskušavajući ga, zatraže da im pokaže kakav znak s neba.

Matej 16,3

A ujutro: `Danas će nevrijeme, nebo se tamno zacrvenjelo.` Lice neba znadete rasuditi, a znakove vremena ne znate.

Matej 16,4

Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin." Tada ih ostavi i ode.

Matej 24,3

Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: "Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?

Matej 24,30

"I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.

Matej 26,48

A izdajica im dao znak: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!

Marko 8,11

Tada istupiše farizeji i počeše raspravljati s njime. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba.

Marko 8,12

On uzdahnu iz sve duše i reče: "Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.

Marko 13,4

"Reci nam kada će to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?

Marko 14,44

A izdajica im njegov dade znak: "Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!

Marko 16,17

A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti,

Marko 16,20

Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.

Luka 2,12

I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.

Luka 2,34

Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan -

Luka 11,16

A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba.

Luka 11,29

Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: "Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin.

Luka 11,30

Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.

Luka 21,7

Upitaše ga: "Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?

Luka 21,11

I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba.

Djela apostolska 4,16

(Vijećnici rekoše o Apostolima):"Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak, poznat svim Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati;

Rimljanima 4,11

( Pavao piše o Abrahamu) I znak obrezanja primi kao pečat pravednosti koju je po vjeri zadobio još neobrezan, da bude ocem svih vjernika: neobrezanih - te im se uračuna pravednost -

1. Korinćanima 1,22

(Pavoa piše Korinćanima)  Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže,

1. Korinćanima 14,22

Tako drugi jezici nisu znak vjernicima, nego nevjernicima; a prorokovanje vjernicima, ne nevjernicima.

2. Korinćanima 12,12

Znamenja apostolstva moga ostvarena su među vama u posvemašnjoj postojanosti: znakovima i čudesima i silnim djelima.

 
  Prvi  dio ~ B
                                   
              

SVEDOČANSTVA BOŽJIH ZNAMENJA U BIBLIJI

Testimony of God's miracles in the Bible ~ See: http://www.usccb.org/nab/bible/index.shtml

    

Izlazak 4,8

"Ako ti ne povjeruju i ne prihvate poruku prvoga znamenja, povjerovat će poruci drugoga znamenja.

Izlazak 4,9

A ako ih oba ova znamenja ne uvjere pa ti ne povjeruju, zahvati vode iz Rijeke i prolij je po suhu. Voda što je budeš iz Rijeke uzeo na suhu će se u krv pretvoriti.

Izlazak 4,17

Uzmi ovaj štap u ruku. Njim izvodi znamenja.

Izlazak 4,28

Mojsije pripovjedi Aronu sve što mu je Jahve povjerio i sva znamenja koja mu je naredio da ih učini.

Izlazak 4,30

Aron izloži sve što je Jahve govorio Mojsiju, a Mojsije izvede znamenja naočigled naroda.

Izlazak 10,1

Reče Jahve Mojsiju: "Idi k faraonu. Učinio sam da njemu i njegovim službenicima otvrdne srce da izvedem svoja znamenja među njima;

Izlazak 10,2

da možeš pripovjedati svome sinu i svome unuku što sam učinio Egipćanima i kakva sam znamenja izvodio među njima, kako biste znali da sam ja Jahve.

Izlazak 11,9

"Neće vas faraon poslušati", reče Jahve Mojsiju, "a to da bi se umnožila moja znamenja u zemlji egipatskoj.

Izlazak 11,10

Mojsije i Aron izveli su sva ta znamenja pred faraonom, ali je Jahve okorio srce faraonu, tako te on nije puštao Izraelaca da odu iz njegove zemlje.

Brojevi 14,22

ni jedan od ljudi koji su vidjeli slavu moju i znamenja što sam ih izveo u Egiptu i u pustinji, pa Me ipak iskušavali već deset puta ne hoteći poslušati moj glas,

Psalam 65,9

Oni što žive nakraj svijeta boje se znamenja tvojih; dveri jutra i večeri radošću napunjaš.

Psalam 106,21

Zaboraviše Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja čineći

Psalam 135,9

On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih.

Izaija 44,25

Ja osujećujem znamenja vrača, i čarobnjake u luđake promećem; silim mudrace da ustuknu i mudrost im obraćam u bezumlje,

Jeremija 32,20

Ti koji si činio znamenja i čudesa u zemlji egipatskoj i u Izraelu, i među svim ljudima sve do danas,

Joel 3,3

Pokazat ću znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima.

Zaharija 3,8

Poslušaj, dakle, Jošua, veliki svećeniče, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja ću dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit ću opačinu ove zemlje u jedan dan.

Matej 24,24

Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane.

Marko 13,22

Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.

Ivan 2,23

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio.

Ivan 3,2

On dođe Isusu obnoć i reče mu: "Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime.

Ivan 4,48

Nato mu Isus reče: "Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!

Ivan 6,2

Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima.

Ivan 6,26

Isus im odgovori: "Zaista, zaista, kažem vam: tražite me, ali ne stoga što vidjeste znamenja, nego stoga što ste jeli od onih kruhova i nasitili se.

Ivan 7,31

A mnogi iz mnoštva povjerovaše u nj te govorahu: "Zar će Krist, kada dođe, činiti više znamenja nego što ih ovaj učini?

Ivan 9,16

Nato neki između farizeja rekoše: "Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu." Drugi su pak govorili: "A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?" I nastade među njima podvojenost.

Ivan 10,41

A mnogi dođoše k njemu i rekoše mu: "Ivan doduše ne učini nijednog znamenja, ali se sve obistinilo što je rekao o ovome.

Ivan 11,47

Stoga glavari svećenički i farizeji sazvaše Vijeće. Govorili su: "Što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja.

Ivan 12,37

Iako je Isus pred njima učinio tolika znamenja, oni ne povjerovaše u njega,

Ivan 20,30

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi.

Djela apostolska 2,19

Pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje, krv i oganj i stupove dima.

Djela apostolska 2,43

Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja.

Djela apostolska 4,30

Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa.

Djela apostolska 5,12

Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u Trijemu Salomonovu.

Djela apostolska 6,8

Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu.

Djela apostolska 7,36

On ih izvede učinivši čudesa i znamenja u zemlji egipatskoj, u Crvenome moru i u pustinji kroz četrdeset godina.

Djela apostolska 8,6

Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio.

Djela apostolska 8,13

Povjerova i Šimun te se krsti i osta uz Filipa: bio je zanesen promatrajući znamenja i čudesa koja su se događala.

Djela apostolska 14,3

Oni se ipak zadržaše duže vremena, smjeli u Gospodinu koji je svjedočio za Riječ milosti svoje, davao da se po njihovim rukama događaju znamenja i čudesa.

Djela apostolska 15,12

Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovjedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima.

Rimljanima 15,19

Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i djelom, snagom znamenja i čudesa, snagom Duha nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane. Tako sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika pronio evanđelje Kristovo,

2. Korinćanima 12,12

Znamenja apostolstva moga ostvarena su među vama u posvemašnjoj postojanosti: znakovima i čudesima i silnim djelima.

Otkrivenje 13,13

Čini znamenja velika: i oganj spušta s neba na zemlju naočigled ljudi.

Otkrivenje 16,14

To su dusi zloduha što čine znamenja, a pođoše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki Boga Svevladara.

Otkrivenje 19,20

I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Božji znaci našem naraštaju

 od Upozorenja do Isusova Dolaska!

 

 

Dolazi  Upozorenje

Vi ćete se sjetiti, da je bilo rečeno da će Upozorenju  prethoditi jedan „bezbožnički rat“: revolucija, kako je navješteno još u La Salettu, i koji će uplesti Francusku, Italiju i Englesku. Znakovi ne  nedostaju. Krenut će od Juga Italije. Uz to će buknuti Srednji Istok i također ovdje znakova ima: ta tri dana tame,  bit će kad Jeruzalem bude potpuno opkoljen. Bog je obećao Abrahamu, da će spasiti njegov narod.  Križ koji će se pojaviti na nebu, učinit će da će Židovi prepoznati u njihovom oslobođenju djelovanje Osloboditelja. Upozorenje će biti svjetska ispovijed ispred  Isusa, Velikog Svećenika. Vidjet ćemo naš život kao u filmu i osjetit ćemo trpljenje koje smo Mu prouzročili našim grijesima.  Oni koji od Njega budu tražili oproštenje sa raskajanim srcem, bit će obilježeni jednim nevidljivim križem na čelu. Oni će biti nedohvatljivi đavlu i mimoići će ih Božja Pravda, koja će biti tada znak Milosrđa. Mjesta na kojima se Isus Krist  ili Majka Božja ukazali, bit će obilježena Bijelim Križem na nebu.  Malo poslije Upozorenja Majka Božja će se ukazati zadnji put u Manduriji  da potvrdi Ukazanja u gležnju Italije. Taj događaj će se dogoditi unutar svibnja. To će biti „Marijino uznesenje“, kada će se Gospa povući sa Zemlje, ostavivši ljude da sami izaberu svoju budućnost. U Katoličkoj Crkvi dogodit će se veliki događaj: posvećene Hostije će iz svećeničkih ruku uzaći u nebo. Zaustavit će se svetogrđa na svetom mjestu. Taj  isti dan Nebeska Majka, Djevica Euharistije, spustit će na odabrane Duha Svetoga da ih osposobi za veliku, ali kratku,  evangelizaciju. Oni će biti navjestitelji drugog Isusova Dolaska na zemlju. No nažalost  tada otvoreno i snažno nastupa na svjetsku pozornicu čovjek zla – opsjednut od sotone.  Njegova vladavina je označena kod proroka Danijela i Otkrivenju. To će biti razdoblje najkrvavijeg progonstva kršćana kroz 20 stoljeća.  Pomoću čipova i hipnozom preko TV , Interneta i drugih medija ostvarit će posvemašnje gospodstvo nad čovječanstvom. U Božjoj Milosti ostat će Malo stado, Ostatak.

Čudo u Garabandalu i ostalim mjestima ukazanja Isusa Krista i Majke Božje dogodit će se oko godinu dana nakon Upozorenja.  Bit će to jednog četvrtka, na spomendanu jednog mučenika Euharistije između 7. ili 17.  Između ožujka i svibnja u evropskom vremenu 20,30. Majka Božja će se ukazati kao Djevica Euharistije, koja će potvrditi tri istine:  Presveto Trojstvo, Presvetu Euharistiju i papin autoritet. Gospin lik koji se ukazuje sa tri  podignuta prsta blagoslovit će zemlju i spustiti Duha Svetoga na čovječanstvo: to su Drugi Duhovi.  Toga dana će Crkva priznati suotkupljenje Marijino i doći će do jedinstva kršćana. Na Garabandal ( i druga mjesta ukazanja) spustit će se najveći znak, koji je Bog obećao zemlji: jedna Vatra koja se neće gasiti i izgarati, kao vatra Gorućeg grma. Svi prisutni će ozdraviti i povjerovati. To će biti poziv mnogima da uzvjeruju  u  Otkupitelja Isusa Krista i Presveto Trojstvo. Dok će Nebo dijeliti veće Milosti rast će i poplava grijeha a u crkvama će ući grozota opustošenja – idoli. Vladavina zla će trajati 1260 dana. Tada nastupa Božja kazna. Događaj će se zbiti u podne sa jednom strašnom tamom: eksplozija jednog elementa koji počinje sa slovom A – jedna kometa ili kugla otkupljenja. Zemlja će se uzdrmati do te mjere da će se pomaknuti os Zemlje: polovi će promijeniti  mjesto na mjestu ekvatora sa svim posljedicama koje će pridonijeti ova prirodna katastrofa. Vatra će padati sa neba, kazna će biti sa vrlo velikim posljedicama zbog potpunog pomanjkanja svetog straha Božjega.  Djevojčice vidjelice u Garabandalu, kada su vidjele kaznu, vrištale su do te mjere, da su svi prisutnu- kojih je tamo tada bilo oko tri stotine, istoga su se dana ispovjedili. To je sud nad narodima: cijela će mjesta nestati, „živi će zavidjeti mrtvima“. Mnogi će umrijeti od šoka i straha u tom času. Majka Božja je u Garabandalu obećala da će spasiti trećinu čovječanstva: oni što  se ne budu pokajali tokom Upozorenja, bit će spašeni trpljenjem. U Novo Kraljevstvo ući će Mali Ostatak.   Dolazi Isus Krist po drugi put da daruje vjernima Novo Nebo i Novu Zemlju.    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Drugi dio
 
 Najveći vidljivi Božji znak - znamenje sadašnjem naraštaju

je Čudo nakon Upozorenja

In English language:  From book ~ Mary's Book of Preparations for the End Times ~ 5.

Chapter Two ~ see: http://www.courlisius.org/en/book_of_preparations

Majka Božja se američkoj vidjelici Patriciji  Pat   Mundrof predstavila kao Majka Svjetla te diktirala knjižicu od pet poglavlja što trebamo znati o zadnjim vremenima. (Na ovoj  Gospinoj stranici se nalazi tekst spomenute knjižice) U drugom poglavlju Majka Božja govori o Čudu kao Božjem znaku nakon Upozorenja.

"Djeco, u roku od jedne godine od vašeg Upozorenja dolazi znak od Boga. Ovaj znak bit će jedno Čudo kakva nijedan čovjek nije nikada vidio. Bit će na svakom mjestu gdje smo se Isus ili Ja ikada ukazali.

                Ovo će biti trajni znak za čitav svijet da ga može vidjeti, da o tome može razmisliti i spoznati da je ovo Čudo dano od Boga.

Sve će vaše komunikacije proraditi, jer se život nastavlja poslije Upozorenja, samo sasvim drukčije. Stvari će se odvijati sporijim tempom nego što je slučaj sada.

                Moja djeca svjesna Upozorenja i događaja koji će doći, postat će svjesni svoje okoline i života koji se nastavlja na mnogo bolji način.

                Vaše komunikacije omogućit će svoj vašoj djeci da (do)znaju za ovo Čudo, gdje će se dogoditi i vaše kamere moći će poslati ove slike u sve dijelove svijeta.

                U vrijeme Čuda mnogi će ozdraviti. Rekli smo vam da će biti vremena prije ovog Čuda da uzmognete reći svijetu o Čudu koje će doći. Ovo će omogućiti vašim informativnim postajama da imaju vremena organizirati i pripremiti putovanje našoj djeci da dođu u

mjesta gdje smo se ukazali tako da mognu imati udjela u ovom Čudu.

                Kao priprema za ovo Čudo, na ovim mjestima služit će se Mise i moliti molitve. Ovo Čudo ostavlja trajni znak da ga čitav svijet vidi u bilo koje doba dana (tj. u svako vrijeme).

                Bit će to isti znak kojeg daje Bog, vaš Otac. On ovo čini iz Svoje čudesne Ljubavi prema vama, Njegovoj djeci. Mnogi će ljudi biti u mističnoj nejasnosti ne znajući što da čine, gdje da odu, kako da traže pomoć. Ovo će biti da im naša djeca pomognu da dođu do njihove crkve, da ih pouče i ljube. Otvorite vaša srca vašim bližnjima.

                Bit će mnogo obraćenika u ovo vrijeme, pošto zanijekaše Upozorenje i pođoše svojim vlastitim putem.

Djeco, u roku od jedne godine od vašeg Upozorenja dolazi znak od Boga. Ovaj znak bit će jedno Čudo kakva nijedan čovjek nije nikada vidio. Bit će na svakom mjestu gdje smo se Isus ili Ja ikada ukazali.

                Ovo će biti trajni znak za čitav svijet da ga može vidjeti, da o tome može razmisliti i spoznati da je ovo Čudo dano od Boga.

Sve će vaše komunikacije proraditi, jer se život nastavlja poslije Upozorenja, samo sasvim drukčije. Stvari će se odvijati sporijim tempom nego što je slučaj sada.

                Moja djeca svjesna Upozorenja i događaja koji će doći, postat će svjesni svoje okoline i života koji se nastavlja na mnogo bolji način.

                Vaše komunikacije omogućit će svoj vašoj djeci da (do)znaju za ovo Čudo, gdje će se dogoditi i vaše kamere moći će poslati ove slike u sve dijelove svijeta.

                U vrijeme Čuda mnogi će ozdraviti. Rekli smo vam da će biti vremena prije ovog Čuda da uzmognete reći svijetu o Čudu koje će doći. Ovo će omogućiti vašim informativnim postajama da imaju vremena organizirati i pripremiti putovanje našoj djeci da dođu u

mjesta gdje smo se ukazali tako da mognu imati udjela u ovom Čudu.

                Kao priprema za ovo Čudo, na ovim mjestima služit će se Mise i moliti molitve. Ovo Čudo ostavlja trajni znak da ga čitav svijet vidi u bilo koje doba dana (tj. u svako vrijeme).

                Bit će to isti znak kojeg daje Bog, vaš Otac. On ovo čini iz Svoje čudesne Ljubavi prema vama, Njegovoj djeci. Mnogi će ljudi biti u mističnoj nejasnosti ne znajući što da čine, gdje da odu, kako da traže pomoć. Ovo će biti da im naša djeca pomognu da dođu do njihove crkve, da ih pouče i ljube. Otvorite vaša srca vašim bližnjima.

                Bit će mnogo obraćenika u ovo vrijeme, pošto zanijekaše Upozorenje i pođoše svojim vlastitim putem."

 

 

Križ na čelu će biti nevidljivi  Božji znak - znamenje na vjernima  u sadašnjem naraštaju

 In English language: (The Messages from ~ Don Stefano Gobbi ~ you can find in the (Blue Book) with the numbers in (parentheses) ~ The Marian Movement of Priests)

Index of Contents: sign which indicates that the second coming ( 1 ): 420 d ;signed by me ( 1 ): 410 c ;signed by their heavenly Mother ( 1 ): 201 c ;signed on the forehead ( 2 ): 410 p, 410 r ;signed with his diabolical mark ( 1 ): 409 l

signed with his mark ( 1 ): 410 d; signed with its mark ( 1 ): 409 f ;signed with my seal ( 3 ): 236 c, 236 d, 458 j ;signed with the Cross ( 1 ): 410 p;signed with the mark ( 6 ): 410 j, 410 k, 410 l, 410 m, 410 n, 412 g

significant ( 5 ): 397 b, 420 e, 561 g, 586 d, 586 e ;signs of ( 43 ): 009 n, 031 p, 043 b, 172 a, 172 b, 172 d, 196 l, 210 g, 227 e, 258 p, 259 m, 263 g, 269 j, 301 c, 301 k, 312 f, 318 f, 319 d, 327 t, 327 w, 328 j, 353 a, 355 e, 360 r, 362 f, 370 c, 374 k, 375 h, 391 e, 404 e, 405 e, 450 d, 467 f, 485 B, 486 c, 501 f, 509 a, 517 c, 542 g, 560 e, 560 j, 562 m, 583 i

signs of the great tribulation ( 1 ): 370 c;signs of the new era ( 1 ): 327 w:signs of the times ( 4 ): 031 p, 172 a, 227 e, 318 f ;signs of your time ( 5 ): 269 j, 301 c, 450 d, 485 B, 509 a

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Majka Božja je po svećeniku Don Stefanu Gobiju najavila  Križ kao nevidljivi Božji znak koji će Anđeli staviti onima koji ne prihvate čip - znak Zvijeri.

"U ovim zadnjim vremenima Anđeli Svjetla, idu svijetom da označe znakom Križa sve one koji pripadaju mojoj pobjedničkoj četi.  Protiv njih zvijezde ponora neće imati nikakve moći, premda ih očekuju velike patnje, a neke od njih i prolijevanje vlastite krvi." ( Poruka br. 458 od 13. listopada 1991.)

 

Ova najava Majke Božje upućuje nas na proglas Božji preko proroka Ezekiela - kada će Anđeli označavati vjerne  židovskim slovom Tau - koji je simbol Križa.

"Tada zagrmje na moje uši i reče: 'Kazne grada! Priđite svaki sa svojim zatornim oružjem u ruci!' I gle, dođoše šestorica ljudi s gornjih vrata, što su okrenuta s sjeveru, svaki sa svojim zatornim oružjem u ruci. Među njima bijaše i jedan odjeven u lan, s pisarskim priborom za pojasom. Uđoše oni i stadoše uz tučani žrtvenik. A  Slava Boga Izraelova vinu se s Kerubina, nad kojima lebdijaše, prema pragu Doma.

I pozva čovjeka odjevena u lan, koji imaše za pojasom pisarski pribor, te mu reče: ' Pođi gradom Jeruzalemom i znakom *Tau* obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine!'

A drugima reče na moje uši: 'Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. Oči vaše neka se ne sažale i nemajte smilovanja… Ali na kome bude znak *Tau* , njega ne dirajte. Počnite od mog Svetišta!'" ( Ez 9, 1-6).

 

 

Duh Sveti je tumač  Božjih znakova - znamenja sadašnjem naraštaju

 

Majka Božja je po svećeniku Don Stefanu Gobiju rekla kako smo sada ušli u vrijeme drugih Duhova. Duh Sveti će nas dovesti do spoznaje cijele Istine.

''Duh Sveti će vas uvesti u tajnu Božje Riječi i dat će vam svjetlo i Mudrost da možete shvatiti cijelo Evanđelje i što u njemu piše o vašem vremenu.

Duh Sveti će vam rastumačiti znakove vašeg vremena.

Ovo je vrijeme Sveto Pismo predskazalo kao vrijeme velikog otpada i dolaska Antikrista.

Ovo je vrijeme Velike nevolje i bezbrojnih patnji za sve, kao priprema, u ovim zadnjim vremenima, na drugi dolazak Kristov – slavni dolazak''                             ( Poruka br. 450 od 19. svibnja 1991.)

 

Majka Božja kaže:

''Ima zala fizičkog reda kao što su bolest, nesreća, nesretni slučaj, suša, potresi i nepopravljiva zla koja preplavljuju svijet.  Čak i u ovome  što se događa u prirodnom redu zbivanja vidite znak koji vas upozorava.

Morate vidjeti znak Božanske Pravde koja ne može ostaviti nekažnjenima brojna zlodjela koja se danas događaju.

Ima zala društvenog reda, kao što su podjela i mržnja, glad i siromaštvo, iskorištavanje i ropstvo, nasilje, terorizam i rat…

Kome ćete se utjecati u teškim trenutcima koji su pred vama, kada će veliko otpadništvo doseći vrhunac i kada će čovječanstvo u najvećoj mjeri negirati Boga i dizati se protiv Njega, u trenucima nepravde i nesloge, mržnje i uništenja, zlobe i bezboštva?

Bit ćete utješeni u mom Bezgrešnom Srcu! ( Poruka br. 326 od 7.lipnja 1986.)

 

Majka Božja je upozorila:

''Čovječanstvo će doživjeti vrhunac pokvarenosti i bezbožnosti, pobune protiv Boga i otvorenog  suprotstavljanja njegovom Zakonu ljubavi.

Ovo će spoznati čas svoje najveće kazne, koju vam je već predskazao prorok Zaharija ( Zah 13,7-9)  ( Poruka br. 326 od 7.lipnja 1986.)

već je došlo vrijeme koje je prorekao prorok Zaharija.

'Gospodnje proročanstvo. Udarit ću pastira i ovce će se razbjeći; tada ću okrenuti ruku protiv slabića.

Gospodine proročanstvo. U svoj će zemlji dvije trećine biti istrijebljene, a trećinu ću ostaviti.

Tu ću trećinu kroz oganj provesti, pročistit ću ih kao što se srebro pročišćuje, iskušat ću ih kao što se zlato iskušava.

I oni će zazivati Ime moje, a Ja ću mu se odazvati i reći ću: „Moj je to narod!“, a on će reći: „Jahve je Bog moj!“  ( Poruka br. 482  od 22.studenog 1992.)

 

 

Suze (krvave) Marijine  su znak majčinske boli i zabrinutosti za sadašnji naraštaj

 

Na Veliki petak 14. Travnja 1995 u Capoliveri (Livorno-Italija) Majka Božja se potužila svećeniku Don Stefanu Gobi:

''Suze i  krv su cijena vašeg otkupljenja; to je znak neizmjerne patnje; to je dar Božanskog Milosrđa koje se spustilo na Veliki petak da obnovi čitav svijet.

Danas proživljavate novi Veliki Patak.

Koliko li krvi još rone plačne oči vaše nebeske Majke!

To je krv djece ubijene u majčinoj utrobi; krv svih žrtava nasilja i mržnje, bratoubičačkih borbi i ratova.

Suze obilno teku iz mojih majčinskih očiju zbog čovječanstva koje se samo osudilo.

Suze i Krv. Želim pomoći ovom jadnom čovječanstvu da se vrati svome Gospodinu, na put obraćenja i žrtve, i zato mu pokazujem jasne znakove svoje majčinske boli i zabrinutosti.

Zato iz nekih mojih likova teku krvave suze.

Kako možr sin ostati ne ganut kada majka plače?

Kako možete vi, djeco moja, ostati ne ganuti pred svojom nebeskom Majkom koja plače krvavim suzama?

Ipak, ovi znakovi koje vam danas poklanjam, nisu prihvaćeni, ne vjeruje im se, čak ih osporavaju i odbacuju.

Tako moje krajnje djelovanje, da bih vas privela spasenju, biva onemogućeno.

Tako, moja jadna djeco, nije mi više dana mogućnost da zadržim ruku Božje Pravde, koja će svojom strašnom kaznom, pročistiti ovo čovječanstvo, kojemu se ne može pomoći, zbog upornog odbijanja da prihvati ova izvanredna posredovanja vaše nebeske Majke.

Za Crkvu i čovječanstvo već je nadošla bolna i krvava kušnja.

Vidim vaše putove pune suza i krvi. Božanska Pravda pročisti će ovaj svijet koji je došao do dna pokvarenosti i pobune protiv Boga, koji se na Veliki petak, radi vašeg spasenja, predao i umro na Križu.“  ( Poruka br. 742)

   Marijina Ukazanja  

su  nov, trajan i neobičan znak 

sadašnjem naraštaju

  See/Vidi:  http://sites.google.com/site/marijinaukazanja/

Na obljetnicu ukazanja u Lurdu, 11.veljače 1988. Majka Božja je u Manausu- Amazoniji (Brazilu) preko don Stefana Gobi-a dala Crkvi i svijetu razloge svojih čestih dolazaka, Ukazanja i Poruka. Evo Njenih riječi:

''Ovo je stoljeće (20.) obilježeno mojim snažnim prisutnošću među vama i, kako bi ga svi zamijetili, umnožila sam posvuda svoja čudesna očitovanja.

Zašto se u ovim vremenima javljam među vama na nov, trajan i neobičan način?

Jer su ovo vremena prevlasti mog protivnika, crvenog Zmaja, sotone, drevne zmije kojoj ću zgnječiti glavu.

Pod težinom njegove prevlasti povećavaju vam se kušnje i patnje, rane i padovi, i tako su svi u većoj opasnosti da se izgube.

Zato vam se ukazujem, na čudesan način da bih vas pozvala na pouzdanje i nadu, te da se sklonite u Meni, činom svoje posvete mom Bezgrešnom Srcu.

Moja je prisutnost sada to jača što se više bliži moj trijumf u konačnom porazu sotone.

Zato vas sve zovem da Me gledate s povjerenjem i velikom nadom.

Gospodin Me šalje k vama da vam donesem Njegov spas.

Zahvalite Mu na ovom daru i prihvatite ga ponizno i zahvalno.

Ja dolazim kao najava Njegove pobjede.

Ja sam upućena da pripravim put za slavni Isusov povratak.

Hodite u mojoj svjetlosti i budite apostoli svoje nebeske Majke u ova zadnja vremena.

Svuda proširite moje prisutnosti i moje majčinske nježnosti. Radosno vas blagoslivljam.“  ( Poruka br. 373)

 

Napomena: Crkva je 4.sijećnja 2008.  priznala nadnaravnost ukazanja Majke Božje u Laus-u – u francuskim Alpama (1664-1718)  17 godišnjoj pastirici Benoite  Renculer.  Toj na glasu svetosti pastirici Ukazanja su bila do konca  života – punih 54 godina. 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Treći dio

 

BOŽJI ZNACI U SADAŠNJEM VREMENU

Ove poruke privatnoga karaktera Katolička Crkva može i ne mora prihvatiti. Daju se samo kao poticaj za rast u vjeri svakoga onoga tko ih koristi.

Kao i uvijek, čitajući ove poruke, istinu sadržanu u njima, treba tražiti/prosuđivati jedino u Duhu Svetome.

u  Porukama preko Louise  Tomkiel
 

Znak kod Tomkie

 

6. veljače 2008- - -11,35 sati

“Gledajte na nebu znakove.“

                                         

21. ožujka 2008- - -12,30 sati

  „Amen, Ja sam vam rekao, znakovi su posvuda oko vas“

 

4. travnja 2008. Blagdan Božanskog Milosrđa (II. Porka)

Potom vaš Bog progovori: „Uskoro će svatko na zemlji primiti, doživjeti veliko iskustvo “buđenja” – osobno upozorenje. Vidjet će te svoju dušu kao što je vidim Ja Bog. Mnogi će se obratiti u vrlo kratkome vremenu, mnogi će i dalje nastaviti svojim grješnim putovima i životima.

Tada, ću u Svojem Milosrđu načiniti čudo da ga vidi cijeli svijet. To će biti stalni znak.“

 

25. listopada 2008- - - 20,45 sati

 “Čip” sadrži  sotonski znak:... 666!!! To je znak pripadnosti sotoni!!!”

 

21. studenoga 2008- - - 01,40 sati

„S.A.D.-e i cijeli svijet će uskoro zahvatiti rat. Nitko u tome ratu ne će pobijediti – samo Moji maleni preostali koji su Mi vjerni, koji Me slušaju i služe Mi, koji Me ljube, oni će preživjeti ili će biti pozvani u Nebo. Amen! Sve ovo je samo radi očekivanja Mojih znakova, Moga  signala!“

 

05. prosinca 2008- - - 22,50 sati

 Tada je Bog – Otac progovorio: “Kada nebeski svod postane potpuno plameno crven, to je onda znak da je VELIKI RAT sasvim blizu, već tu !!!!

 

21. veljače 2009. u 16,00 sati

„Čuvajte se sotone jer je on notorni lažac! On će vam se približiti tako da će u početku izgledati poput Boga, govorit će poput Boga i činit će mnoga čuda. Pripazite! NE DOPUSTITE NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA DA VAS OZNAČE ZNAKOM ZVIJERI!“

 

16. srpnja 2009- - - 03,00 sati

„Tama, zla slutnja, težina, tmastni oblaci su se nadvili!

To su znakovi rata!

Najednom je nastao otvor i prekrasno plavo nebo u njegovom središtu je lebdjela  HOSTIJA – To malo bijelo je ISUS!

On JE naše Svijetlo – Svijetlo svijeta.”

 

03. veljače 2010. u 10,25 sati

Znakovi zadnjih vremena su posvuda, ali vi ih odbijate vidjeti. Djeco, otvorite svoje oči.”
 
U Porukama preko, John Lery'a
Isusovo novo  upozorenje o Antikristu

Poruka preko John Leary-a - Ponedjeljak, 25. srpnja, 2011: (na kraju devetnice sv. Ani)

Isus je rekao: "Moj narode, prije Mene će doći lažni Krist, zvijer, Antikrist i nastojat će se predstvaviti, pokazati kao da sam to Ja.

Nedajte se prevariti i ne gledajte ga u oči, jer on će biti zaposjednut demonom.

On će se sam deklarirati tko je i što je, jer će njime započeti razdoblje progona i nevolja.

To će biti vrijeme kada ćete potražiti zaštitu u Mojim skloništima.

Na kraju svih nevolja vidjet ćete Me kako dolazim u zlatu i na oblacima.

Ja ću Zemlju kazniti time što ću dopustiti da dođe Moj komet i pobit ću dvije trećine čovječanstva. To će  početi s tri dana tame.

Zli koji žive na Zemlji će pretrpjeti pakao bolesti i pošasti koje ću pustiti na Zemlju i nakon toga će biti bačeni u vječni pakao.

Potom ću obnoviti lice Zemlje i Moje vjerne ću odvesti u Moju Eru Mira. Radujte se.

Moj narode, vi ste odabrani da živite u ovome trenutku Moje pobjede."

 

Za svećenike koji pitaju kako će glasovi doći iz čipa u ljudske uši. Isus je rekao:

"Sine moj, Ja sam vam dao mnoge poruke da ne prihvatite znak zvijeri ili računalni čip u svoje tijelo, pa i pod cijenu patnji i smrti.

Jednom unijeti u tijelo čip, tijekom razdoblja nevolja, se nemože ukloniti, i doista će pomoću glasova kontrolirati vašu slobodnu volju.

Na taj način će vas kontrolirati kao što se glasom kontroliraju roboti.

Signal će biti poslan putem satelita ili iz baznih stanica koje će aktivirati čip u vašem tijelu i doista ćete čuti glasove.

Bit će te pod kontrolom kao što su to oni pod hipnotizom

Potražite sve ovo na internetu i pokažite ljudima da je to uistinu moguće, kao što su to neki već i posvjedočili."

 

Četvrtak 13. svibnja 2010. godine

(Blagdan Uzašašća Kristova)

 

Preko John Lery-a Isus je rekao: "Narode moj, u današnjem Evanđelju vidjeli ste me u času kada ostavljam ovaj svijet i da uzlazim Svome Ocu na nebu. Anđeli su Mojim učenicima, koji su Me vidjeli da uzlazim, rekli da ću se vratiti. A kada se vratim, doći ću da porazim Antikrista, đavla, i druge zvijeri i donijet ću u Svojoj slavi Eru Mira. Čovjek je jako zloporabio sve Moje originalno stvoreno i stoga ću morati obnoviti Zemlju, kako bih mogao na Zemlju donijeti Novi Jeruzalem i stvoriti novo Nebo i novu Zemlju. Predskazanje vam dajem kako će se Antikrist sam deklarirati i kako će ga jedan svjetski narod dovesti na vlast kao poglavara Europske unije i diktatora cijeloga svijeta. On će biti čovjek mira i on će srediti sve financijske strahote i katastrofe. Potom će postati tiranin-vođa koji će prisiliti svakoga da prihvati njegov žig ili čip u svoje tijelo i da mu se klanja kao bogu. On će imati demonsku snagu i moći će kontrolirati ljudski um, samo pogledom. On će biti na televiziji i kontrolirat će svakoga svojim očima. To je razlog zašto će Moji anđeli trebati zaštiti Moje vjerne u Mojim skloništima od ovoga velikoga zla. Nemojte uzeti čip u svoje tijelo i nemojte se klanjati nikome već samo Meni. Oni, koji krše Moje zapovijedi, sami su se osudili na pakleni oganj, kada se vratim. Komet Velike kazne će doći na kraju ovih zlih patnji i prouzrokovat će Tri  Dana Mraka, i time će biti uništeno dvije trećine čovječanstva. Zli će biti u paklu bačeni u okove, a Svoje vjerne ću zaštiti i uvesti ih u Svoju Eru Mira. Budite spremni izdržati ove strahote, a neki će biti i mučeni poradi vjere. Svi mučenici će istoga časa postati sveci i bit će uzneseni na nebo. Moji vjerni će kasnije u toj Eri Mira postati savršeni i bit će, isto tako, uzneseni na nebo. Sada izaberite život sa Mnom, pa čak i ako ste kušani od toga zla. Pozovite Me u pomoć i Moji anđeli će vas zaštititi."

 

In English language:  SIGNS OF GOD IN THE PRESENT TENSE

Messages Via Louise Tomkiel

The messages on this site may or may not be approved by the Catholic Church. We only post these messages for the interest of others and for the continued growth in our faith.
As always, use discernment thru the Holy Spirit when reading any messages.

MESSAGE via L, V+J  / June 15, 2005- -5:55 P.M.   Then Father God spoke,  The earth and ALL life is being destroyed.

Few people accept all that is happening as signs of the End Times.“

MESSAGE via L.V+J/ July 22, 2006- - -10:20 A.M. Then Your Loving God spoke, „Why, with all the signs surrounding you, do you choose to remain blind and to ignore My every word?  When the trees are in bloom you know that Spring is near.  So too with present day signs you know that war and end times are near.“

MESSAGE via L.V+J/ September  28, 2006- - -2:10 A.M. Then your Everlasting God spoke , *Great signs will surround you day after day.  *Miracles sent from Heaven will be seen to alert you of My constant Presence. *Wonderous signs will be everywhere.  *Then too there will be much suffering among all humanity. It is not your physical life that is at stake but the life of your immortal soul.  Convert, pray or die eternally.  I tell you My children, evil has a very strong hold on your hearts, minds as souls are dying hourly only to be lost eternally.  Amen, My children, I tell you *'the Chastisement will be', *you will see the state of your soul, all must suffer, only Heaven and Hell will open wide their doors to accept souls for all eternity.  *This is your final life or death choice.“

    

MESSAGE via L.V+J/ October  24, 2006- - -10:10 A.M. Then your God, Supreme Master spoke:“ A great warning is about to befall every individual on earth.  You will see your soul, your sins as I do; all you've done and all you've failed to do.  This will give each person a final chance to reconcile himself (or herself) to Me.  If you reconcile, repent, are truly sorry, the Chastisement  can be eliminated.  If not, the likes of which you have never seen will devour all. One great earthquake, one nuclear bomb is about to shake the earth off its axis thus causing a great fear among all life and a darkness that will penetrate the world.  It will be cold, very cold.  Your sins are causing My Divine, Merciful Hand to fall.  However, I will send you a sign in the sky.  All people, everywhere, will see it.  This sign tells you that I AM God and I AM with My own even to the end of time.“

 

MESSAGE via L., V+J January 6, 2007- -10:40 A.M.  Our Lord: „Look outside your door.  What do you see My little one?“  Louise: "The magnolia tree is in bud and the bulbs are all up... including the iris."  Our Lord: '“Did I not tell you that you would not know the seasons?  This is a sign of the times.  All of these people who are now controlling the weather thinking they are as great as or greater than their God, will soon be brought to their knees.  The fear of God will overcome them.  This is their chance to repent.“

                                                                                  

MESSAGE via L., V+J January 15, 2007- -11:30 A.M.  Then your Father, your God spoke, "Children, oh My children, why are you so closed to My words and My signs?“

MESSAGE via L, V+J  /September  14, 2007- -7.30  P.M.

Your God then spoke: "I direct this message to all leaders but especially,  to all church leaders and to all leaders of countries.  I tell you what to look for as signs of the End Times.  I have sent and am sending prophets and healers that I chose before time began.  These chosen ones are My humble, ignorant, special children.“

 

MESSAGE via L, V+J  /October 22, 2007- -8 A.M.

 Then our Heavenly Father admantly warning disbelievers then spoke:

 

„I've told you all the signs to look for and they ARE happening before your eyes.  Yet, in your stubbornness you still refuse to believe.

    Worse is yet to come AND IT will, very soon.  The momentum is accelerating daily.“

 

 

MESSAGE via L, V+J / October 22, 2007- -6:30  P.M. Then your Just God spoke:

  „All My signs are upon you!  The hour of preparation will soon end.  Each part of your country and every part of the world is facing deadly disaster!

     New killer insects are in your midst.  This means severe illness- -even death.  The time of labor pains is nearly ready to give birth to disaster as you've never seen or felt before."

 

 MESSAGE via L, V+J / April 4, 2008- - Divine Mercy 3 P.M.

 Then your God spoke, „Soon everyone on earth will receive a great 'wake-up' experience- -their Warning.  You will see your soul as I, God, see it.  Many will convert but in a short time, many will return to their sinful ways and lives. Then, through My Mercy, I will perform a Miracle for all the world to see.  It will be a permanent sign.“

 

 MESSAGE via L, V+J / July  16, 2009- -6:30  P.M.

Testing the spirits!

Dark, ominious, heavy, thick clouds are overhead!
They are
signs of war!

An opening appears and beautiful blue sky is in the center of this and a HOST is suspended- -This little white IS JESUS!  

He IS our Light- -The Light of the World.

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Znakovi:Otapanja Ledenjaka!

Arktički led manji nego ikad u nedavnoj povijesti

 In English language:

GLOBAL WARNING - Antarctica Ice Melting Fast Global Warming

Potential Sea Level Rise of 75 Metres - Arctic Sea Ice loss 1979 to 2007

http://www.youtube.com/watch?v=yHTWDBF_6ZY&feature=related (or) http://www.youtube.com/watch?v=0hgvNO_WT9o&feature=related

*******

- Smanjenje leda koje vidimo danas, a koje je počelo početkom 20. stoljeća nije se desilo barem posljednjih nekoliko tisuća godina - kaže Leonid Polyak, znanstvenik iz Polarnog istraživačkog centra Byrd na državnom Sveučilištu Ohio.

Ovo je zaključak međunarodne skupine istraživača koji su prikupili prvu sveobuhvatnu povijest arktičkog leda.

Tijekom desetljeća znanstvenici su nastojali prikupiti uzorke sedimenata iz teško dostupnog dna Arktičkog mora kako bi otkrili kako je Arktik izgledao u prošlosti, prenosi znanost.com.

Njihov cilj jest otkriti dugoročnu perspektivu gubitka leda kakvog danas vidimo. U izdanju časopisa Quarternary Science Reviews, skupina predvođena državnim Sveučilištem Ohio ponovno je ispitala podatke iz prošlih i sadašnjih studija te ih kombinirala kako bi dobila ukupni pregled klimatske povijesti pola koja se proteže milijunima godina unatrag.

 

Sedimenti - fosili povijesti oceana


Sateliti mogu pružiti detaljne mjere količine leda koji pokriva pol u ovom trenutku, no uzorci sedimenata su poput fosila povijesti oceana, kaže on.

 

- Uzorci sedimenata u biti su zapisi sedimenata koji su se istaložili na morskom dnu, sloj po sloj, oni bilježe stanje morskog sustava tijekom razdoblja u kojem su taloženi. Ako pažljivo proučimo različite kemijske i biološke komponente sedimenta te kako je sediment raspoređen, uz određene vještine i malo sreće možemo rekonstruirati uvjete u razdoblju kad je sediment taložen - smatra Polyak. 


Primjerice, znanstvenici mogu tražiti biokemijski marker koji je povezan s određenim vrstama algi koje žive samo u ledu. Ako je taj marker prisutan u sedimentu, tad je ta lokacija vjerojatno bila prekrivena ledom u tom razdoblju.

Volumen se smanjuje brže od površine


Prema pisanju portala znanost.com, znanstvenici takve markere zovu "zamjenama" za stvari koje zapravo žele izmjeriti. U ovom slučaju, to je geografski prostor leda u prošlosti. I dok znaju da je smanjenje površine leda vrlo važno, Polyak kaže da ovaj rad još uvijek ne može otkriti još važniju činjenicu; kako se ukupan volumen leda mijenjao kroz vrijeme.

 

- Ispod površine led može biti debeo ili tanak. Najnovije satelitske tehnike i terensko motrenje omogućavaju nam da uvidimo da se volumen leda smanjuje znatno brže od njegove površine. Slika je vrlo zabrinjavajuća. Gubimo led vrlo brzo. Možda jednom prilikom usput uspijemo razviti zamjene za debljinu leda. No, upravo sada vrlo je teško jer pratimo samo površinu leda - kaže Polyak. 


Kako bi ponovo ispitali i kombinirali podatke iz stotina studija, on i njegovi suradnici morali su kombinirati informacije više različitih zamjena kao i modernih promatranja.

 

http://www.dalmacijanews.com/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/28371/Default.aspx

 

 

U budućnosti 60 milijuna ljudi ugroženo zbog otapanja ledenjaka

 

Prema novome istraživanju znanstvenika, gotovo 60 milijuna ljudi koji žive u himalajskom području u predstojećim desetljećima suočit će se s nestašicom hrane s obzirom na postupno otapanje ledenjaka zbog kojega neće imati dovoljno vode za navodnjavanje usjeva. 

No nizozemski znanstvenici, koji su o tomu pisali u stručnome časopisu Science zaključili su da bi taj problem mogao biti znatno manji nego što su predvidjeli njihovi kolege 2007. na međuvladinu panelu o klimatskim promjenama.

Znanstvenici su tada predvidjeli da će stotine milijuna ljudi biti u opasnosti zbog otapanja ledenjaka. No prema najnovijim podacima u himalajskoj regiji postoje područja čija poljoprivreda više ovisi o kiši nego o otapanju ledenjaka. (H)

 

http://www.dalmacijanews.com/tabid/75/articleType/ArticleView/articleId/28833/Default.aspx

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Euharistija - Sunce
Euharistija svijetli kao sunce iz kućne kapele svećenika u Fortalu –Virginiji -USA     Nema svjetla na prozoru  niti je bilo sunčano za vrijeme slikanja.

Respect For Christ In The Eucharist – One Priest’s Perspective

[The picture above is of my home in Fort Valley, Virginia, and the light is coming  from my chapel where the Blessed Sacrament is reserved. There is not  light in the window and there is no sun out on the day of the picture.]  http://www.spiritdaily.com/eucharistrespect.htm

by Rev. Robert Lange

Spirit daily, 30. travnja 2010. ,

elektroničke katoličke novine iz S.A.D.-a,

koje donose vijesti iz cijeloga katoličkoga svijeta

Poštivanje Euharistije – gledanje jednoga svećenika

Slika gore je fotografija moje kuće u Fort Valley –u, Virginia, a svjetlo dolazi iz kućne kapele gdje se čuva Presveti Oltarski Sakramenat. To nije svjetlo iz prozora, a niti odbljesak sunca kod snimanja kuće danju.

Preč. Robert Lange

Amerikanci imaju mogućnost primanja Svete Pričesti na jezik ili na ruku. Vatikan je dao  mogućnost primanja Pričesti na ruke 1977. godine. To je izvršeno objavom indulta (papinskoga pisma), dopunom zakona, tako da možemo primiti Pričest na jedan od načina, na jezik ili na ruku. Indult je dan, jer su Američki biskupi rekli u Vatikanu da to traže njihovi vjernici. „Mi se možemo sami hraniti“ bio je jedan od argumenata koji je tada bio posebno istican.

Nakon apostolskih vremena, Crkva je postupno prihvatila Pričest na jezik kao opću praksu. U prva četiri stoljeća  kršćani - arijanci, koji su odbijali priznati Kristu božansku narav, uveli su praksu primanja Pričesti na ruku, posebno da bi iskazali što manje poštovanje Kristu, vjerujući da On nije „istobitan s Ocem.“

Zakon Opće Crkve, koji zahtjeva da se Sveta Euharistija djeli vjernicima na njihov jezik i dalje važi, tj. to je i dalje zakon. Ipak indult ima učinak da čini taj zakon neprimjenjivim, iako je na snazi.

Znajući da zahtjev za indultom dolazi, Kongregacija za Bogoštovlje i sakramente poslala je pismo predsjednicima biskupskih konferencija i savjetovala ih kako primjeniti ove opcije koje su im dane. Pismo je govorilo o čašćenju Svete Euharistije, a što je prioritet broj jedan. S tim mišljenjem pismo je ušlo u velike pojedinosti nastojeći objasniti upravo ono što je krucijalno u tome. Pismo je sadržavalo sljedeće pojedinosti:

-          Pričest na ruku je samo jedna od mogućnosti i to nije primarni način primanja Pričesti. Katolici moraju biti podučeni (katehetizirani) da bi razumjeli ovu vrlo važnu stvar. Nitko ne bi smio biti prisiljavan da prima Pričest na ruku.

-          Kada se prima Tijelo Kristovo na ruku, vjernik mora paziti na činjenicu da je svaki i najmanji djelić, bez obzira kako je čestica mala, pravo, istinsko Tijelo, Krv, Duša i Božanstvo Isusa Krista, Druge Božanske Osobe Presvetoga Trojstva. Zbog toga ni jedna i najmanja čestica se ne smije odbaciti ili se ne smije prema njoj odnositi s manjim poštivanjem od onoga što ga iskazuju vjernici u cjelosti Tijelu Kristovu. Vjernici se moraju podsjetiti da njihove ruke moraju biti čiste da bi na taj način primili našega Gospodina, Isusa Krista.

Kada sam zaređen 1986. godine bio sam zagovornik primanja Pričesti na ruku, ali vrijeme je promjenilo moje mišljenje o toj praksi. Vidjevši mnogo zloporabe i stvorivši dublje poštovanje prema Isusovoj istinskoj nazočnosti u Svetoj Euharistiji nastali su čimbenici koji su me prisilili da razmislim o svojem stavu.

28. ožujka 1965. godine kada sam pohađao katoličku gimnaziju bio sam nazočan otvorenju obnovljene kapele i nama đacima je rečeno kako trebamo primati Svetu Euharistiju: stojeći i na ruku. Tada nam nije dana mogućnost izbora. Dodao bih i to da sam tada imao samo dvanaest godina kada je svaka američka biskupija primila indult, koji je omogućio primanje Pričesti na ruku.

Zbog čega su ti svećenici, opati i biskupi na taj način izrazili svoj neposluh Rimu? Pričest  na ruku postala je standard za američke katolike u šezdesetim godinama prošloga stoljeća. U mnogim slučajevima taj način primanja Pričesti nam nije predstavljen kao samo jedna od mogućnosti, već je predstavljan kao jedini način primanja Pričesti.

Tijekom dvadest i četiri godine svoga svećeništva služio sam u mnogim župama i svjedok sam bio mnogih zloporaba i nedostjnosti primanja Euharistije na ruku. Često sam morao podići Isusa sa poda ispod klupa ili pokupiti Ga iz pjesmarica. Pratio sam ljude kada su se vraćali na svoja mjesta i tražio ih da mi vrate hostiju (oni su je ponijeli u zatvorenoj ruci ili u svome džepu) i bio sam svjedok mnogih drugih svetogrđa i obešćašćenja Presvetoga Sakramenta, toliko mnogo puta i na toliko različitih načina, a neke od tih su tako šokantne da ljudi ne bi jednostavno mogli povjerovati mojim riječima.

I kada sam počeo uočavati ova svetogrđa, obešćašćivanje Svete Euharistije, počeo sam postupno razumijevati kako je to odvratno, to me je tjeralo u očaj i počeo sam razmišljati kako se to stvarno može izbjeći. Mnogi vjerski obrazovni programi uče djecu kako primiti Pričest na ruku i samo s ponajviše letimičnim spomenom tradicionalnoga načina primanja Pričesti na jezik. Zašto? Crkveni dokumenti ne podržavaju takvo učenje. Tako je isto bilo i u mnogim američkim biskupijama šezdesetih godina prošloga stoljeća kada su vjernici bili prisiljavani da primaju Pričest na ruku, a to je bilo i deset godina prije nego je papa objavio ovaj indult.

Otac benedikt Groeschel, poznat vrlo dobro gledateljima EWTN-a (Ethernal Word Television Network), Katoličke televizijske mreže i uvaženi autor, objavio je u svojoj emisiji „Sunday Night Live with Fr. Groeschel“ (Nedjeljom navečer s o. Groeschel-om) da je shvatio i da osjeća Pričest na ruku kao najobičniju gadost, prostakluk. To je teški govor!

Pitali su bl. Majku Tereziju iz Kalkute što je najgora stvar na svijetu koja se je dogodila  Crkvi u njeno vrijeme. Odgovorila je bez sustezanja: „Pričest na ruke.“ Opet jako težak govor!

Zašto su ove dvije velike ličnosti našega vremena tako žestoke u svojim opažanjima o načinu primanja Pričesti ako to ne utječe na njihovo cijelo biće? Na neki način, mislim oni su suglasni da je Pričest na ruku prva američka tragedija.

Naš Sveti Otac, Benedikt XVI. daje nam primjer. Od kada je postao papa, svatko koga je On pričestio primio je Pričest na jezik i klečeći. On nije zatražio da se promjeni praksa diljem svijeta, ali je dao duboku poruku primjerom.

Prvenstveno je potrebno pravilno iskazati poštovanje Presvetoj Euharistiji. Molim vas razmislite sve ovo prije primanja Svete Pričesti ove nedjelje. Hvala vam.    

Video na engleskom: Signs from God ~ http://www.youtube.com/watch?v=z1lAAQgG-gw

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Isusovi Apostoli

 “ISOSOVA  PORUKA  POZVANIMA

Ljubljeni, nasljedujte  moje  apostole i budite im slični, tako ćete obradovati moje Srce. 
Da, bili su obični, prostodušni  ljudi, vješti  ribari, velika  srca s puno ljubavi,  poštenja i dosljednosti.

Uz moju pomoć i svoje dragovoljno odricanje u poslušnosti i  poniznosti izrasli su u divove duhovnosti i vaše ‘svece’ koje trebate nasljedovati.

 

Your video will be live at: https://youtu.be/nQtTuQoZLvo

This page was last modified in 2012
The messages on this site may or may not be approved by the Catholic Church. We only post these messages for the interest of others and for the continued growth in our faith.
 As always, use discernment thru the Holy Spirit when reading any messages ...