ISUSOVE PORUKE O BIČU

                                                                                                         
                                                                                                           ISUS KRIST OTKRIVA SVOJIMA
                                        "BIČ ŠTO GA SKRIVA SLOBODNO ZIDARSTVO: SOTONU"
 

In English language:

The messages on this site may or may not be approved by the Catholic Church. We only post these messages for the interest of others and for the continued growth in our faith.

 As always, use discernment thru the Holy Spirit when reading any messages ...

Prevod na hr...

Ove poruke privatnoga karaktera Katolička Crkva može i ne mora prihvatiti. Daju se samo kao poticaj za rast u vjeri svakoga onoga tko ih koristi.

Kao i uvijek, čitajući ove poruke, istinu sadržanu u njima, treba tražiti/prosuđivati jedino u Duhu Svetome.

  This page was last modified in MAY 2010  

Mlada Francuskinja François  je domaćica iz okolice Pariza. Nutarnjim govorom Isus Krist preko nje od  5. rujna 1996. diktira Poruke  koje  su poziv na „obraćenje srca“.    Ima duhovnog vođu.

Ugledna švicarska katolička izdavačka kuća „Parvis-Varalg“ u Hauteville  izdala je  šest svezaka (po 300 stranica) Poruka Isusa Krista preko Françoise „Umkehr der Herzen“ – Obraćenje srca.                   Od istog izdavača je tiskana knjiga Isusova tumačanja Ivanovog Evanđelja „Njegovim malenima“ te zbirka „Isusove molitve“- dobiveno preko iste vidjelice Françoise.  Od Françoise  su nedavno izišla tri sveska Poruka: „Isus dolazi ponovno u Slavi“ [Jesus kommt wieder im Herrlichkeit]

Ovdje je cjeloviti tekst knjige: „Isus Krist otkiva Svojima biće slobodnih zidara.“ [2. izdanje 2002.]- To je tematski zbor Poruka Isusa Krista preko Françoise  o sekti slobodnih zidara.

Izdavačka kuća Parvis – tiska najprije na francuskom originalu sve Isuove Poruke preko Françoise.

Mjesečnik „Maria heute“ – koje izdaje ista izdavačka kuća – na svojim stranicama  donosi informacije o konferencijama  u kojima Françoise svjedoči o onome što Isus Krist  govori ljudima danas.

Vidi  na internetu:

http://wiederkunft.kathhost.net/francoise/umkehr-wieder.html


 

Srijeda, 10. srpnja 1996.

    Isus Krist ti diktira:                                               

Ovaj posao što ti ga dajem u sadašnjem vremenu ima za cilj otvoriti oči onih koji ne poznaju bič što ga skriva Slobodno zidarstvo: sotonu.

Oni koji imaju uši neka čuju.

Oni koji žele vidjeti neka vide.

Oni koji se hoće boriti protiv sotone neka se dignu.

I na kraju, neka vam u srcima bude ljubav! Amen!  

 Isus Krist

 

Srijeda, 10. srpnja 1996.

Isus Krist ti diktira:

BIČ SOTONE

Slobodno zidarstvo ima kao cilj potpuno uništenje čovječanstva.

Ja, Isus Krist, Sin Božji i Marijin, govorim vam: nije to ova povlaštena duša čiju ruku Ja vodim, ni ikoja mračna sila: Ja, Bog svega što postoji, uvjeravam vas.

Sotona je odlučio raditi protiv života, smislio je podignuti ljude protiv Boga u najvećem đavolovom pothvatu što postoji, sačinjenom od oholosti i mržnje protiv Boga: po Slobodnom zidarstvu. Dovitljivi i oštroumni posao uništenja koji se krije pod tobožnjom dobrotvornom  djelatnošću. Lukava naređenja i obećanja koja dolaze od sotone, i u koja vjernici - toliki - ove sekte, uopće i ne sumnjaju.

Nezamjetljivi crv koji skriveno radi da bi oborio prijestolje Božje i zauzeo njegovo mjesto. Evo: Slobodno zidarstvo se, djeco, svodi na ovih par riječi. Ali otkrit ću ti u potankostima ono što je ispod  toga, i onda ćeš znati ono što od tebe tražim govoreći ti: bori se protiv ove sekte i uništi je. Ja te blagoslivljam.

Isus Krist

 

Srijeda, 10. srpnja 1996.                  Isus Krist ti diktira:

Sada, otkrivam ti unutrašnjost ove sekte. Već dugo vremena, Slobodno zidarstvo "radi" s mračnim silama: s crnom magijom, s ugovorima sa đavolskim neprijateljem, a sve pod pokrivačem jedne međusobne pomoći.

Brojni su oni koji su se time pustili uhvatiti; stoji tu kao na prijestolju, Sveta Biblija, ne da bi se srcem čitala, nego da se u njoj nađe nešto čime bi se borili protiv Boga: u njoj, pristaše sotone čitaju skrivene tajne, uz pomoć sotone, da bi se njima služili protiv Mene.

(Kada tražiš nekoga, kćeri, možeš se poslužiti "informacijama" što ti ih daju dobre duše, i "ti" možeš pronaći te osobe i učiniti im dobro ili zlo, po tvojoj želji; ali ipak znaj, slobodni zidari u Bibliji traže ono po čemu bi se digli protiv Mene).

Toliko puta, imam sažaljenja prema jednoj duši koja se baš želi predati Svjetlosti, i shvatiti da je sve to mračno i nezdravo. Ali to tako slabo žele...

Onda, činim što "bolje mogu" da ne trpe previše od ovog biča, koji je, u ovoj sekti, ljudska oholost. Ali vidim kako dolazi gnjev Božji, gnjev Mog Oca, koji će zgaziti ovo strašno zlo.

Vrlo brzo, duše ove sekte naći će se kao plijen nesavladivih muka od čovječjeg duha: udisati će s gađenjem dim iz vlastitog srca i neće nalaziti počinka dokle god budu željeli zlo.

Djeco, evo dolazi to vrijeme...               

Želim ih spasiti; pomozi Mi s prenošenjem Moje Poruke ovim mrtvacima zemlje; njihova duša je pocrnila od umiranja; muče Me i bičuju Me; postajući tako plijen sotone. HOĆE UKLONITI I DOKINUTI MOJU VJEČNU ŽRTVU; to se neće zbiti: užas njihovih grijeha potopiti će ih, ako se ne vrate k Meni.

Oni su po časti i slavi uzdignuti na najviše stupnjeve društva, sa ciljem da zagospodare svijetom i da ga u bijesu dokrajče.

Da bi zamračili duhove i njima zagospodarili, služe se s onim što je skriveno, i ako ne mogu ništa protiv srdaca koja su otvorena Mojoj milosti, oslabljuju pozaspale i mlake.

Onda, "kao odgovor", kćeri: nemoj dopustiti da tvoja zemlja (tj. Francuska) a ni svijet propadne od ujeda legla zmija otrovnica. Ma što đavao činio, od njega će biti jača moć koju će Bog udijeliti jednoj samo vjernoj duši.

Zgazi neprijatelja čupajući njegove laži i njegova skloništa; izbaci ga: to od tebe tražim; a zatim udijeli dušama, koje budu odbacile zloga, Moju nježnost, kad čuju riječi koje ću Ja izgovoriti kroz tvoja usta.

Kada zli bude izbačen iz gnijezda, svijet će ponovno oživjeti.

Nužno je da ti sada brzo radiš, jer vrijeme je kratko... veoma kratko.

Onda ću te blagosloviti, i, ako mi sada kažeš: "ali kako ću učiniti to, da raskrinkam neprijatelja i da ga istjeram, govoreći Tvoje riječi". Ja ću ti odgovoriti: zgazit ću Ja krivotvorca: ti pak. nemaš što drugo činiti do slušati Me i ljubiti: Bog je veći od svega!

Blagoslivljam te. Idi!

Isus Krist

 

Subota, 10. kolovoza 1996.

Isus Krist ti diktira, o onome što se zbiva u Mojoj  Crkvi u kojoj su se nastanili slobodni zidari.

                Zašto Me toliko mrze?

Zašto se bune protiv Mene? Oponašali su Moj glas, i oponašali Moje apostole, uzimali njihove haljine da se preruše kao  jaganjci i da bolje zavaraju svijet: vukovi su i šakali, okrutni i lažljivi: neću im dopustiti da unište Moju Crkvu: bit će raskomadani na komade od onog istog kojega su prihvatili - sotone.

Zaposjeli su najviše crkvene "položaje", sa ciljem da vode Moju Crkvu kako hoće, učinivši da ih slušaju i iščeznu svi oni koji Me istinski ljube.

Vodi ih sotona, njihov poglavica, i zauzeli su tri najviša položaja svijeta, s ciljem da upropaste svaku dušu.

Bit će, u danima koji dolaze, iskorijenjeni: Moja Ruka će se oboriti na njih i uništit će svaku ložu dotle, da se ovaj bič neće više pojaviti.

Ti pitaš kako ću to učiniti... Evo, pročistiti ću ovaj svijet obvezujući ga da se vrati Meni ili da iščezne od Moga pogleda, vodeći ga kroz užasno trpljenje na pogled njegova grijeha.

Veliki će biti proganjani od malenih, koji, dižući stijeg Marijin, zaštićeni od Nje i od svih Anđela, neće im dati predaha sve dok ne budu završili govoriti u istini pred njima; potaknuti od Duha Svetoga, izvikivati će istinu i ništa ih neće moći ušutkati. Bit će od Isusa i Marije: to će biti njihovo jedino ime.

Onda, Moji maleni Anđeli zemlje, ustanite, kad vas Ja zovem da Mi služite. Ne nećkajte se boriti protiv Zmaja, onoga koji želi za sebe prisvojiti svijet: Ja, Duh Božji, otkrit ću vam ono zbog čega ste bili izabrani i nadahnut ću vas da vršite volju Božju.

Neka vam ne klonu ruke pred zaprekama koje vam se čine nepremostivima, nego jedino vjerujte: da Bog, u jednoj vjernoj duši, ima veću snagu od svih đavola zajedno. Ne bojte se dakle. nego progonite majmuna (oponašatelja) Božjeg, Slobodno zidarstvo, naviještajte otvoreno svijetu, kakva je ono prijevara, i prema kojoj smrti (vječnoj!) duše ona vuče.

Maleni moji, Ja ću vam pomoći.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

 

Petak, 16. kolovoza 1996.

Isus Krist ti diktira: u Mojoj Ljubavi nema nikakva mjesta za krivotvorinu i izdaju.

Što međutim čine slobodni zidari? Oni zatvaraju Moju sve­tu Žrtvu i tvrde da mi tako služe; oni uzimaju Moje mjesto te se daju svjesno, i ponekad nesvjesno, obožavati, toliko im je duh zatamnjen.

Kada Svoju ljubav otkrivam jednoj duši i kroz tu dušu, pot­rebna je čistoća savjesti: to znači, potrebna je duša, koja plamti za to da promatra Istinu i u njoj živi.

Slobodni zidari pregovaraju s neprijateljem; oni propovijedaju ljubav, iako Ja u njima ne živim, jer oni za Mene ne nose nikakav zahtjev. Oni propovijedaju jednu ljubav, koja prema sebi privlači ljudsku slavu, a ne nesebičnu i čistu ljubav, koja se sastoji u darivanju sebe.

Većina ljudi te sekte nose kao istinski znak "humanitarnu pomoć" pred poglede i traže jedino bogatstvo i čast, koje će iz toga izvući. Oni rade na djelu sotoninom, ne na mojem. Oni trče u propast, jer varaju janjce i uvjeravaju ih o tome, da is­pravno čine u namjeri, drugima pomoći.

Ali Ljubav Božja je drugo: ona je ponizno i nesebično darivanju sebe. Tko u meni živi, on mrzi čast i bogatstvo; on je samo ispunjen željom Mene štovati i ne biti privučen stvari­ma ovoga svijeta: on se zaboravlja prema vanjštini, kako bi me­ni služio i Mene veličao.

Ja, Isus Krist, velim vam: Tako dugo dok vi svoj ponos ne ponizite, tako dugo dok vi planirate zavladati svijetom vašim lošim i okaljanim strastima, neće za vas biti nijednog mjesta u Mojem Kraljevstvu.

Što koristi dakle, održavati bogatstvo i čast, ili u tome nala­ziti uživanje, svidjeti se ljudima, kada tada stojite preda Mnom crni od bijede i vidjet ćete Moje neusporedivo Veličanstvo, koje se sastoji iz Čistoće, Poniznosti i Ljubavi?

Sto ćete tada učiniti, kada postanete svjesni vaše slobodno izabrane sljepoće, vaše mržnje prema Meni, i kada vam Ja kažem: Vi ne pripadate Mojima?

Kucam uzalud na vaša vrata, u vama vidim samo zlo i po­rok: vi se bunite protiv Mene, preuzima vas sotona u vašim dušama, on koji se zakleo da će vas upropastiti.

Sirote duše, koje ne vidite da će vas vaš ponos svidjeti se drugima, dovesti u pakao...

Ja ću vas spasiti, ali samo ću kroz vatru moći vaše duše do­vesti natrag Sebi.

Idi, Moja mala kćeri, ne pokušavaj sve razumjeti. Dopusti Meni da otpočinem u tvojoj duši, i budi zadovoljna sa Mnom pisati, što ti diktiram. Blagoslivljam te.

Isus Krist

Četvrtak, 19. prosinca 1996.

Isus Krist diktira o slobodnim zidarima.

Jesi li vidjela kako sam bio omrznut i odbačen, kada sam u_ mojem ljubljenom Petru (Ivanu Pavlu II.) došao u Francusku? To je slobodno zidarski "duh", koji radi na tome da Dobro, Me­ne - koje djeluje kroz Papu - razori, dok želi duše držati daleko od Mene.

Kasnije, kada odrasteš, pokazat ću ti drugu stranu lica bis­kupa i kardinala, svećenika i redovnika, koji tvrde da pripada­ju Meni, kako bi masu potezali za nos i privodili ih razaranju svake dobre snage.

Ali sada trebaš znati, da se svaki koji otklanja Ivana Pavla II., nalazi u potpunoj zabludi, jer moj Petar, kojega neprekidno vodim, Meni sučelice nije nikada u krivu: on je na ispravnom putu i drži čvrsto na tome, da čini dobro te naviješta Istinu, iako ga sotona mrzi.

Uvijek kada ti se netko usudi kao članu Crkve reći da se Pa­pa vara, taj je protiv Mene, Isusa Krista. I ako se Meni ne želi vratiti, tada ti trebaš ići svojim putom i više se oko njega ne bri­nuti.

Sigurno će se dogoditi, da biskupi i visoko postavljene oso­be tebe otklone i progone, jer slobodno zidarska mržnja dršće pred svjetlom; i usprkos tome oni ti neće nauditi, jer sve dok ti Ja budem govorio: "Idi", ti ćeš ići. I nitko te neće dirnuti.

Idi u njihova skrovišta i raskrinkaj zabludu i podmuklost (zlobu), dok ih ljudima otkrivaš: svatko treba znati da je sotona učitelj Slobodnih zidara, i da on tako želi razoriti svačiji život.

Imaj hrabrosti, Istinu jasno i zorno dozvati, jer Ja, Isus Krist. Jesam nju tebi kazao, i jer Ja želim, da je ti kažeš svijetu, kako bi ga spasio.

Nitko se ne usudi uhvatiti u koštac sa Slobodnim zidari­ma, jer za to nedostaje snage i sredstava. Ali Ja, Isus Krist, jesam snaga Ljubavi, i Ja ću preko tebe pobijediti neprijatelja. Vidjet ćeš, dijete: pobijedit ću Srcem.

Zaključujem Svoju današnju poruku, dok ti velim: Imaj hrabrosti Meni služiti, i nemaj straha, jer sve što ćeš dalje pros­lijediti, je Ljubav i Istina. Ja ću te štititi i bit ću tvoj jedini Tješitelj. Tako, idi sada. Blagoslivljam te.               Isus Krist.                  

Subota, 21. prosinca 1996.

Isus Krist ti diktira o slobodnim zidarima.

Čuj i razumi, dijete Moje...

Kada sretneš nekoga, tko ti veli: "Moje dijete je ozbiljno bo­lesno, pomogni mi da ga njegujem", što bi učinila?

Da, odmah bi pošla.

Sada, Ja, Isus Krist, velim tebi: "Moja je Crkva je pred pola­ganjem na tlo, ona će biti od slobodno zidarskoga zla zadavlje­na; ti, Françoise, trebaš Mi pomoći, da je spasim."

Što Mi odgovaraš?

Ja te blagoslivljam; pomogni mi dakle i ne vjeruj nadalje, da je sve što od tebe tražim, uzaludno poradi tvojih slabih sna­ga.

Pusti nas sada pisati i budi sretna, da Mi pomažeš na ovaj način.

Znaš...da je slobodno zidarsko Zlo na djelu u mnogim ze­mljama, a u tvojoj je zemlji došlo do te točke, da položi duše na tlo. Odvuci ih iz njihove varke, time da širiš moje Poruke, kako sam ti ih predao.

Držiš li Me sposobnim, tebe samu prepustiti ovom Zlu? Nisam ti mogao sam ostaviti niti jedan vlastiti pogled. Što ti bu­deš kazala, dolazit će od Mene; što budeš učinila, dolazit će od Mene; što ćeš ti biti, bit ću Ja, Isus Krist, u tebi.

Tako trebaš raditi. Osjećaj se korisnom za Moje Djelo, bu­dući Ja to toliko želim, i ne dopusti da budeš uznemirivana vlastitim mislima: "Ne mogu ništa, što bi već trebala učiniti?"

Ja, Isus Krist ću te izobraziti, podučiti, Ja ću te pritisnuti na Svoje Božansko Srce. Sada idi! Blagoslivljam te.

Isus Krist.

Nedjelja, 22. prosinca 1996.

Isus Krist ti diktira o slobodnim zidarima.

Dođi, Moje dijete, pokazat ću ti odvratnost ovoga svijeta...

Ja sam te poslao u ovaj svijet, da Mi u njemu služiš i Mene častiš. To je jedini temelj za tvoju sadašnjost na ovoj zemlji. Moja ljubav za tebe mogla te je već kod tvojeg rođenja uzeti opet k Meni, da bi te u dubinama Svojega Srca sakrio, ipak re­kao sam: "Ona će Meni služiti, Mene častiti, Mene veličati: Mo­ja Ljubav će se u njoj očitovati, i Ja ću čekati, dok njezina zadaća bude izvršena, prije nego što dođem i opet je uzmem k Sebi."

Trebaš dakle imati udjela u Mojemu Planu: poklanjam ti Svoju Ljubav također kroz to, da ti pokazujem, kakav je svijet u kojemu živiš. Tako ćeš Mi pomoći sukladno Mojim planovima.

Pred "kratko" vrijeme trpjela si u trenutku primanja Pres­vete Euharistije poradi isključenja iz kršćanske zajednice. Svećenik te je htio prisiliti, da Me primiš na ruku - pod izgovo­rom "zajedničke" bratske pričesti, - i budući da Ja u tebi s time nisam bio sporazuman, ti si to otklonila i Mene kao posljednja primila, kada su me već svećenik i vjernici primili... I već se Meni molili.

Tada sam ti rekao: "Blagoslivljam te, jer si bila vjerna svo­jem Bogu, usprkos otvoreno primljene trpnje.. I  ti si bila "bijes­na", ne toliko poradi uvrede, koliko poradi nepoštivanja slobo­de vjernika, koju sam svakome dao u podložnosti budući da sam ga podre­dio Papi. Sada, vidiš, to je opet slobodno zidarski duh. Pod izli­kom, "imati udjela zajedno" u Mojoj Svetoj Žrtvi, izvjesni svećenici idu tako daleko, da vjernike prisile, primati Me u ru­ku.. .I  tako će ljubljene duše, koje sam molio da Me primaju na usta, biti bačene u stranu...

Tada sam ti dao čitati jedan odlomak iz Evanđelja po Ivanu, koji objašnjava, da neki ljudi, koji Meni vjeruju, to ne pokazu­ju, jer imaju strah, da će biti isključeni iz sinagoge i pretpostav­ljaju čast ljudi Božjoj časti.

Skriven iza biskupa i kardinala je sotona upravo baš udo­maćen pri tome, varati narod, pod pokrivačem dobrog ga "posjedovati", i Meni Moju Slavu i Moj Tron oduzimati.

Pri tome ti kažem: Bdij, i ne dopusti si nikada od jednoga svećenika na nešto biti prisiljena, što ne odgovara tvojem srcu i ne slaže se s onim što Papa Ivan Pavao II. zahtjeva.

Ima slabih duša, koje se daju potezati za nos kroz privid dobroga i tako se od Mene udaljuju. Obećajem ti sljedeće: ako jedan svećenik treba ići tako daleko da Me tebi uskrati, onda ću Ja bez njegove "pomoći" doletjeti do tvojih usta, možeš Mi to vjerovati.

Ti moraš govoriti, dijete, i moraš dušama u svojoj okolini kazati istinu. Ti će im reći, da sam Ja svet, i da Mi trebaju dozvo­liti govoriti njihovim srcima, podučavati ih, da ih naučim što­vanju Mojeg Presvetog Sakramenta, koji sam Ja.

I na tvoje pitanje: "Zašto Ti kod drugih duša nedostaje štovanje, koje Te primaju na ruku, jer mi je taj svećenik ipak re­kao, da je to već vrlo dugo uobičajeno?", odgovaram sljedeće: Ja sam Sam pružio Mojim Apostolima za vrijeme Svete Posljed­nje večere komad kruha. To je sve.

Tada ćeš ti reći: "Bitno je ipak, moliti Boga za to, da On go­vori našim srcima, i potom Ga slušati: tako će se Njegova Volja vršiti."

Blagoslivljam te. Sada idi!

Isus Krist

 

Srijeda, 8. siječnja 1997.

  Isus Krist ti diktira o slobodnim zidarima.

Vidjela si, kćeri, kako su duše koje Mi očituju svoje poštovanje, i bacaju se na koljena pred Mojim Presvetim Sakramentom, gledane s prezirom od stanovitih posvećenih duša.

To je zlo tvoje epohe, a također i tvoje zemlje (Francuske), naročito područja u kojemu živiš (Pariz). Onda, radi da ponovno vratiš poštovanje u srca, da ti sama klekneš za vrijeme svete Mise, s ljubavlju, kada to od tebe tražim, naročito za vrijeme Posvećenja.

Kćeri, nisam nikada iskao od tebe da se pokloniš pod obvezu (po naređenju); uvijek sam te ostavljao slobodnom, i ako te tvoje srce uvijek potiče da se baciš na koljena, to je stoga što si sretna da Mi tako prikažeš čitavo svoje biće.

Ono što Ja hoću nije formalnost poštovanja; ono što gura tijelo da se pokloni je ljubav srca; ne činite to iz dužnosti, nego iz ljubavi; ištite od Mene ljubav i Ja ću vam je dati.

Vidi, ne bi trebalo mnogo vremena - kad Ja ne bih bdio - da slobodno zidarski duh dođe dotle da zabrani svako poštovanje prema Meni, svaki dar srca, dušama koje dolaze na svetu Misu.

Nažalost, u nekim mjestima, to će se dogoditi veoma brzo: sotona, koji radi u nevjernim posvećenim dušama, zabranit će dušama koje Me ljube da Me primaju ako odbiju da se podlože njihovim zakonima. Ali slobodno zidarsko zlo će biti uklonjeno: obećavam ti to; to će trajati samo malo vremena.

Što se tebe tiče, darivat ću ti Euharistiju, kroz život; to znači da, kakva god bila naređenja svećenika zavjetovanih sotoni, dat ću ti uvijek slobodu da Me primiš, u istini, pred svijetom, sa čitavom ljubavlju i poštovanjem koje imaš prema Meni.

Nemoj se, dakle, bojati ljudi i živi pred njima u istini; usudi se reći ono što trebaš reći i idi naprijed. Ja, Isus Krist, tu sam da te podržim i da ti dadem ono što ti je nužno, unatoč naporima ljudi da Me unište u tebi.

Idi, blagoslivljam te.

Isus Krist

Četvrtak, 9. siječnja 1997.

Isus Krist ti diktira o Slobodnim zidarima.

Dijete, vremena su teška za velik dio duša ove zemlje. Te­melj za to jest da je sotona u svojoj vanjskoj podmuklosti, do­veo biskupe i kardinale na svoje tračnice, da bi se time mojega Prijestolja dokopali i da bi Moj Presveti Sakrament pao u zabo­rav.

Uskoro će zemlja zadrhtati pred toliko mnogo uvreda pre­ma Mojem Veličanstvu. Biskupi i njihova hijerarhija - to znači oni koji su se priključili slobodno zidarskom duhu - će ići tako daleko, da će ljude uvjeravati o tome, da sveta Misa više nije potrebna, već je nadomješta jedno okupljanje molećih duša - i to dolazi na isto, ako se Presvetu Euharistiju ili Mene prima u duhu.

Tada duše više neće ići na svetu Misu, kada nijedan sve­ćenik nije kod njih, i one će me samo rijetko primati; tada će tri­jumfirati sotona, jer će još veću tamu donijeti na ovu zemlju.

Protiv toga se moraš podići: dati ću sred-stvo za to; nijedna ti duša ne treba reći, da je jednako svetoj Misi kada se zajed­no moli, da je to jednako Pričesti, kada Me se prima duhovno.

Što trebaš tada odgovoriti? Da sam Ja, Isus Krist, to tebi re­kao. Još jedno kratko vrijeme, i Ja ću ti dozvoliti, otvoreno go­voriti u Moje ime.

Otvorena srca će te slušati; ostali će se udaljiti. Posljednje ne trebaš gledati i ne se duže s njima zadržavati. Moli samo za njih u ljubavi, koju Meni daješ, i ostavi ih da odlaze.

Dozvoli Mi, da ti kažem, da će zidovi razumjeti, što imam reći kroz tvoja usta; jer sam te Ja podigao, da braniš Moje Srce u Presvetoj Euharistiji: zajedno ćemo to činiti.

I ti ćeš unatoč progonima "zloga" umaći ovim nevjernima, koji vjeruju da sve znaju, i Moje ćeš poruke proširiti.

Sada idi: blagoslivljam te.

Isus Krist

 

 

 

 

Petak, 10. siječnja 1997.        

Isus Krist ti diktira o slobodnim zidarima.

Kćeri, jesi li razumjela što sam ti rekao: "Kamenje će čuti, što oni ne žele čuti, i svaka će duša znati Tko sam Ja". (Pa da, to sam rekao!)

Trebat ćeš reći istinu dušama koje je ne žele čuti, jer je dobro tako. Neće iz tvojih usta izići ni jedna riječ koja ne bi bila nadahnuta od Duha Svetoga. Poslat ću te među bolesne ovčice, one koje Me ne žele slušati.

"Zašto, kažeš Mi, ako one ne žele čuti?" E pa dobro, jer Istina treba da bude rečena, bez straha, makar se nekome to ne sviđalo. Zlo će biti pobijeđeno kada Istina izađe na svjetlo dana. Pa i ako će te slobodno zidarske duše - brojne između njih - odbaciti - Istina će ih oboriti, uništiti će ih.

Kćeri, kada se netko usudi otvoreno to proglasiti, svaki čovjek će vidjeti zlo koje vlada, jer ovo je, i bit će, riječ Božja.

Trebat ćeš se suprotstaviti velikima, onima koji se nazivaju mudrima i inteligentnima, i razljutiti će se, ali će se ispuniti ono što ću reći kroz tvoja usta i to će ih uništiti. Neće znati učiniti ništa protiv Moje Mudrosti i Moje Moći.

Kako ćeš dokazati, da ono što govoriš dolazi od Mene? Ja ću to dokazati, kroz moje čine; ti, da bi se obranila, ne trebaš reći ništa. Istina će ih zbuniti. I dokle god Ja budem htio da ti govoriš, govorit ćeš: ništa ti se neće moći dogoditi.

I ako je potrebno da ti Ja reknem: "Ne boj se" to ću ti reći: zaštitit ću tvoj život i život tvojih. A zatim, doći ću i potražit te, blago, i ponijeti te u radost, prema Mome Kraljevstvu.

Blagoslivljam te. Idi!

Isus Krist

 

Utorak, 2. rujna 1997.

Diktira ti Isus Krist: blagoslivljam te, Moja kćeri, jer dola­ziš zapisivati Moje poruke. Slušaj:

Zlo je u Mojoj opljačkanoj i izgubljenoj Crkvi tako veliko, da ću s pravom učiniti, kada isključim one koji Mene progone. Izbacit ću ih i narodima pokazati, da spoznaju, od kakvih su nemani bili vođeni. Ako se ne obrate, bit će iz Moje Crkve is­ključeni i bačeni lavovima.

Umoran sam od tolike pokvarenosti  u Mojoj Crkvi... Jedni sviraju i trube, drugi slave, praznuju i  smiju se, ali sve bez Mene, jer Me ne ljube; žele Me zaboraviti i udariti drugim putem.

Očekujem makar na jedan trenutak pažnju njihova srca, kako bi ih obratio i natrag doveo Sebi, ali oni Me ne pogledaju niti jedan­put. Idu zadovoljno dalje, traže časti i slavu, bez da se okrenu prema Meni.

Kćeri, Ja  ih gubim, sve te ljude koji su se Meni posvetili, i koji sada slijede  slobodno zidarsko zlo. Trče prema katastrofu a ne žele je vidjeti, uporno nastojeći da zauzmu Moje mjesto.

 Idi k njima, moje malo sredstvo, i pronađi ih i dovedi ih natrag Istini. Neki od njih će te potjerati, ali drugi će te hvaliti, da si ih došla pozvati natrag. Ipak ti ćeš samo učiniti svoju dužnost, kada pred svijetom govoriš, kako to Ja želim. Obećajem ti, da ništa od onoga što činiš neće biti uzaludno, te da ću Ja blagosloviti tvoj rad, dok pratim svaki tvoj korak.

Kćeri, oni ti neće ništa drugo učiniti nego ono što su činili Meni,  ali ćeš u tome osjećati radost, služiti svojem Isusu, koje­ga toliko ljubiš.

Tako idi sada u miru i najavljuj Moje Poruke. Blagoslivljam te.

Isus Krist

Srijeda, 3. rujna 1997.

Diktira ti Isus Krist: blagoslivljam te. Malena dušo, napreduj na Mojem putu; Ja sam te izabrao, da mi u ovom svije­tu služiš.

Vuci vrebaju na tebe; to su slobodni zidari u krilu Moje Cr­kve. Oni čekaju na tebe, da te raskomadaju, kada budeš učinila da odjekne Moj glas.

Ali ti znaš, da se ja vukova ne bojim, koliko god oni krvo­ločni mogli biti, i da ću Ja biti u tebi. Vukovi će se dakle skrivati, kada Me vide, i Ja ću te protiv njih braniti.

Hoćeš li Me slijediti? Nosit ću te kao maleno janje, njegova­ti te, liječiti rane, koje su ti nanijeli tvoji neprijatelji, tješiti te po­radi toliko uvreda protiv Mojega Veličanstva, i uvijek više činiti te sličnom Sebi.

Ja sam u ovom svijetu sit Zla, koje kraljuje na prvom mjestu i Mene ostavlja po postrani. Ali poslat ću Moje malene, kako bi zablude javno kudili, i kako bi pobijedili.

Kolike sam malene već poslao u svijet... I svi su Mi služili sve do ruba svojih snaga: dotakli su srca i otvorili ih za Moju milost.

Iz tebe ću učiniti jednog malog borca, koji brani Moje Srce, koje je ispunjeno nježnošću; ovo Srce koje toliki žele oboriti.

Oni ne vjeruju, da sam Ja Srce. Ne žele o tome čuti. Kada bi prihvatili da Me promatraju, bili bi puni srama, jer  spoznali svoje duše zamračene od racionalističkog i bljutavog duha. Oni su apsolutna protivnost Meni: crni i nečisti duhovi, koji ne žele Svjetlo.

Sada, sići ću onima, koji se drže pravednima, te ću nji­hovim dušama posredovati jasnoću o njihovom pravom biću. Tada će poslušati i daleko se od Mene sakriti, jer su toliko prljavi i izobličeni.

Ja još imam Milosrđa za takve duše, i uvijek ću ga imati, dijete, samo ako se hoće pokajati  i vratiti se Meni ; ali to želi tako mali broj...

Sada ću činiti čudesa, otvoreno razotkrivajući pokvarenost ovih slobodnih zidara. To će učiniti da se neki vrate. A osta­li će se skrivati, to mi možeš vjerovati.

Neznatnost i siromaštvo Moje djece će ih zbuniti i udaljiti od položaja koje oni nikada nisu smjeli zaposjesti.

Idi sada! To je sve za danas ujutro. Blagoslivljam te.

Isus Krist.

Četvrtak, 4. rujna 1997.

Isus Krist mi diktira: blagoslivljam te, Moje dijete.

Reci što je najvažnije: Meni služiti ili sebi?

"Mene služiti", to znači moliti se Meni i naviještati Istinu Evanđelja.

"Sebi služiti", to bi značilo, samu sebe veseliti, dok tražiš slavu i čast, te Mene pri tome zaboravljaš.

Blagoslivljam te. Vidiš, slobodni zidari služe sebi samima; oni snuju samo o slavi i moći, također po cijenu povezanosti s demonom, kako bi tako brže stigli na cilj.

Ja želim da Moji svećenici budu ponizni i sveti. To neće biti, dok traže čast; bit će to, dok vode život kakvog sam ja vodio: je­dan neupadljiv, u potpunosti istinit život, sred Mojih otvore­nih susreta.

Čast pripada Bogu, kada duša ostaje malenom i skrivenom; tada se veseli Nebo i igra od sreće.

Ljudska čast je jedno strašno zlo, kada se ne prima u veli­koj jednostavnosti, nego je ovdje više iza nečeg drugog. Ona razara duše, čim se od Mene odbiju.

Znaš li, što je to Zlo? To je demon, koji čovjeka tako duboko snizuje, da on postaje robom nepotrebnih i ništavnih stvari, koje za Mene predstavljaju užas, gnušanje. Zlo potiče čovjeka da se zadovoljava lažnom ljubavi - ponosom - koju on nalazi u ljudskoj časti i bogatstvu.

Čovjek koji tako nisko pada, bit će ponižen i sveden na službu potlačenog sotoninog roba. Bit će prevaren i ubijen u isti­nitoj Bogom danoj inteligenciji.

Dijete, javno kudi zavodnika, koji se u javnosti pokazuje i nema druge brige nego se praviti "važan", umjesto da ima želju Mene poznavati i ljubiti.

Ovo vrijeme neće proći, bez da Ja ovom odvratnom meha­nizmu ne stavim kraj, kako bi preuzeo svoje mjesto na Prijesto­lju Božjem, koji sam Ja.

Dijete, prodrmaj ljude i uvjeri ih o tome što se zbiva u Mo­jim crkvama; reci im da ne trebaju slušati one, koji izjavljuju da su netko i mašu velikim govorima. Reci im, da trebaju slušati svojim srcima, i da ću ih ja voditi onome, kojega trebaju slušati. Ali ne smiju prianjati uz lažna učenja, koja su stvorena od ljudi, i koja vode nečistoći i očajanju.

Reci im da će Me prepoznati po blagosti i nježnosti pogle­da. Da, reci im to.

Bdij dobro nad mojim janjcima, dok ih sve učiš, što Ja te­be učim, kako ne bi ostali u zabludi.

Sada idi! Blagoslivljam te.

Isus Krist.

 

Petak, 5. rujna 1997.

Isus Krist ti diktira: Ja te blagoslivljam. Mir duši tvojoj, dije­te. Volim te jer si preda Mnom istinita i čista. Tvoje slabosti ništa Mi ne predstavljaju sve dok čezneš za Mnom. Što se tiče tvog "oslanjanja" na Mene, teži za tim da upoznaš Moje Srce i zbog toga te blagoslivljam. Ono je znak tvoje ljubavi.

Ali one, koji se bune protiv Mog svetog Imena tako što jas­no i glasno navještaju da je Papa pogrešiv i da se nalazi na kri­vom putu, njih ću oboriti s njihova postolja, i pokazat ću im ka­ko su Mi pokušali nauditi.

Dan za danom izazivaju Svetog Oca, Ivana Pavla II., po­kušavajući ga progonom spriječiti da Me dalje brani. Ali nje­gov nestanak bio bi propast za Moj narod koji je već toliko os­labljen lažima slobodnih zidara. Oni su se tako ušuljali u Moju Crkvu, da bi ostalo još sasvim malo mojih svećenika kad ne bih nešto poduzeo.

Zato, idi, dijete moje, uništi to carstvo sotone i navijesti nježnost Božju. Uvijek Me stavljaj na prvo mjesto pa se nećeš ničeg bojati. Tvoje ću tlačitelje sve redom oboriti i na taj način pobijediti.

No, ostaj mi vjerna do kraja. Izgovaraj samo Moje Riječi, potpuno ih "posvoji" i te riječi vatre čuvaj u dubini svog srca. To znači da ćeš sve što ćeš reći biti od Mene. U svakom ću te tre­nutku paziti. Jer bijes nad onim što ćeš vidjeti, nećeš moći obuzdati... Također ću tvoje riječi vatre, koje su u mojim očima opravdane, zadržati, jer svijet trebaš upoznati s mojom nježnošću.

Pusti Me da jasno i razgovijetno objavim Istinu, ali ipak os­tani blaga, Ja te vodim i Moja će ti ljubav biti dostatna, da ne za-padneš u bijes.

Tako je Moja današnja Poruka završena: koristit će svim vatrenim dušama koje izgaraju za tim da brane tvog Gospoda­ra, tako blagog i nježnog Boga.

Blagoslivljam te. Sada idi!

Isus Krist

Ponedjeljak, 8. rujna 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te, dijete Mog Božanskog Srca. Objavi moje Riječi vatrom Moje ljubavi, ne daj ljudima da obešćašćuju Moje Ime. Privodi ih k Istini.

Vidiš li, rekao sam: "Kamenje će čuti ono što vi ne želite čuti". Tvrda će srca i usprkos svojoj volji spoznati Istinu. Moje će Riječi odzvanjati poput tutnjave duge i svi će ih narodi upoz­nati. Ti ćeš ići posvuda kamo te budem vodio da probudiš svjeti­nu i da upozoriš o Mom gnušanju nad zlom koje se ugnijezdilo u Moju Crkvu.

Mojom ćeš blagošću u život vratiti one koji se tome nadaju, a doprijeti ćeš i do ušiju onih koji su te napali. Zato idi, ne štedi svoje snage da mi tijekom svog ogra­ničenog vremena života na zemlji služiš s revnošću. Služi mi u veselju, kako si uvijek željela i nijednu dušu koja te moli za po­moć, ne ostavi bez odgovora. Govorit ću kroz tvoja usta i oni će se utješiti.

Idi i nesretne uputi da se sakriju pod Moj plašt nježnosti. Dovedi ih natrag k pravom životu u Bogu, onom životu kojeg doživljavaš u Mojoj Prisutnosti.                                                                                                             

Ne brini zbog onih koji žele razoriti Moju Poruku, usprkos svim protivnicima Ja ću je braniti. Sada idi! Blagoslivljam te.

Isus Krist

Petak, 26. rujna 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te. Nosi Moju Poruku u krilo Crkve, dijete.

Kažeš mi: "Hodat ćemo preko užarenog ugljevlja'". Da, ali Ja ću biti s tobom i ugljevlje će ti biti lako podnijeti.

Sada poslušaj. Sva moć dolazi od Mene, jer Ja sam Taj, koji nešto dopušta, ili trpi, ili daruje. Ali mračni duhovi zaposjeda­ju pokvarene duše i daju im moć da vladaju u Moje Ime. To do­puštam zbog slobode koju sam dao čovjeku, ali Mi se to gadi. Ta moć, koju je sotona stekao zbog spremnosti čovjeka na gri­jeh, posvećena je smrti.

Idi i iskorjenjuj ovo zlo u samom njegovom začetku. Tada baci te komade u vatru. To znači da ideš u moju Crkvu navijes­titi Istinu i jasno osuditi laž. Sruši oholice koje tvrde da će te uništititi, zatim ih odcijepi od Moje Crkve, ako i dalje žele us­trajati u laži.

Vidim da si zbunjena! Kako ćeš ti, mala ništica, izvesti jed­nu tako veliku stvar... No, Ja ću sve preko tebe učiniti.

Dopusti da ti pomognem onima koje ću ti slati na put i koji te žele voditi u moju Crkvu. Nakon toga se trebaš boriti i pro­povijedati Moju blagost, a uništavati laž, opačinu, nečistoću koji vladaju tamo, na tom mjestu koje bi trebalo biti sveto. Jesi li spremna? Blagoslivljam te.

Isus Krist.

Četvrtak, 2. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te.

"Oprosti mi", govoriš mi, Ja sam beskrajno praštanje. Mo­jem milosrđu nema granica.

Zbog toga uvijek mislim na praštanje kad vidim duše koje se nalaze u dubokim zabludama, ali one ne dolaze da bi Me molile za oproštenje...

U svojoj si okolini doživjela mnoge svećenike, koji su mi posvema različiti, a ipak su oni Moji svećenici, koji su sa mnom sjedinjeni: u svećeničkom pomazanju. No, ima i onih, koji us­traju u zabludama, zato jer više ne mole i ne žele moliti Moje Srce za oproštenje.

Mnogi su tako u mraku zablude i ne vide da se nalaze na putu sotone, a to ne primjećuju zato jer su potpuno zaokuplje­ni time da zadovolje svoju taštinu.

S njihove bi strane bio potreban samo jedan korak da im oprostim i da ih ponovo vratim na pravi put, no oni (se) više ne ispovijedaju, a tvrde da posjeduju Istinu.

Tako ja moram uspostaviti Pravdu, te šaljem svoje malene i svećenicima, i dajem im govoriti da ih volim, i da ih želim spa­siti. Jer Ja više ne mogu govoriti u srcima tih duša, one me ne čuju, Ja ih moram doći probuditi.

Mnogi od njih će čuti, i vratiti se k Meni. Sretan sam što se taj trenutak približava. Ali zmije, utjelovljeni sotone, oni bi te samljeli u kašu, kad bi mogli, jer se usuđuješ javno napasti nji­hovu taštinu.

Kaže se, da "istina vrijeđa". No, istina Božja vrijeđa sotonu, ali ne i čistu dušu koja mi se vraća poput sina.

Griješiti je ljudski, od toga nitko nije izuzet. Ali čista duša mi se vraća nakon što je sagriješila. Duša koja uzgaja opačinu i oholost ne vraća se, osim ako je Ja ne potresem, te se osvijesti i vidi kakva je.

   Dijete moje malo, pazi uvijek na moju Crkvu i prognaj iz  nje one trgovce koji Me žele ubiti i zauzeti Moje mjesto.

Slobodno zidarstvo u mojoj Crkvi neće vladati, na to sam se zakleo. Dolazi vrijeme kad će svi oni koji me udaraju biti javno osuđeni i izbačeni.

Dijete, poučavaj svećenike da moraju dolaziti k meni mo­leći za oproštenje za svoje grijehe, oni to više ne znaju, oni to  više ne žele znati. Kaži im da me vrijeđaju i da ih ja želim spasiti.

Više nisi sigurna prepoznaješ li soj zlih? Dat ću ti spoznaju u svojoj ćeš duši pročitati savjest pristaša sotone i govorit ćeš s njima.

Blagoslivljam te. Ne dopusti da ti itko otme iz duše moju poruku, brani je svim svojim snagama, i ne dopusti da ih se so­tona domogne da bi ih izopačio. Okruži se s čistim ljudima, ko­ji će ti pomagati. Ja ću ih izabrati za tebe.

Sada idi! Volim te.

Isus Krist

Četvrtak, 2. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te.

Kroz tvoja sam usta govorio o mnogoj tvojoj braći i iznova dolazim da bih govorio preko tebe i da saberem svoje ras­pršene ovce.

Čovjek ne mora biti svetac da bih se Ja obratio duši, samo mora biti čist. Ali tako ih je mnogo nečistih. Toliki mi kažu: "Da, Isuse", a već razmišljaju o svojim zločinima... Kad bi znala, dije­te moje, kakve su li se zmije udomile u srcima nekih svećeni­ka...Oni slave svetu Misu, a ni ne poznaju Me, ona je za njih postala ritualnom navikom. Neki me podižu i misle da sam sa­mo komadić kruha. Strašno Me vrijeđaju.

Prosvijetli ih, dijete, kaži im da Mene samog drže u svojim rukama kad pretvaraju kruh i vino. Kaži im da Me muče i da s tim trebaju prestati... Ne mogu više, jer se Moje Dostojanstvo bez prestanka vrijeđa. Dolazim da bih ih prognao iz svoje Cr­kve, ako me već ne žele imati.

O dijete, kolike li mi boli nanose.

Idi u njihova skrovišta i raskrinkaj zmije koje uzgajaju. Go­vori s radošću i nježnošću, ali i s odlučnošću. Ne daj im da bude po njihovom.

Kamo ćeš god ići, pratit ću te. Kucat ćemo na vrata gluhima i onima koji teško čuju, i čudom Moje milosti ponovno će zado­biti sluh.

Slijedi Me, dijete, čvrsto se uza Me stisni i ne napuštaj Me ni u kakvim okolnostima.

Za tebe, koju ću obasuti dobročinstvima, učinit ću čuda: dat ću ih tebi poradi duša.

Utaži žeđ moje Crkve i nahrani ju: to je Moja Volja.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

Četvrtak, 2. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te.

Kad ćeš biti na putu, imat ćeš manje vremena za pisanje, di­jete, sada dakle radi puno, jer imamo vremena za to.

Kad mi svojim srcem, svojim osmijehom kažeš da Me voliš, sretan sam. Znaš li da Mi se svećenici, koji su se odali zlu, nikad ne osmjehuju?

Imaš pravo: s neprijateljem se ne postupa "ružičasto"!!! Ali Božje Milosrđe može promijeniti sve izglede.

Poučavaj duše da Me prepoznaju i da Mi se usred života os­mjehuju. Žalost i potištenost kod nekih mojih svećenika dola­ze odatle što oni nisu oduševljeni za Mene.

Poučavaj ih da budu oduševljeni time što žive u Mojoj nep­rekinutoj Prisutnosti, oni Me trebaju poznavati da bi Mi se osmjehnuli, da bi Mi u radosti pjevali himne jer znaju da ih slušam u svakom trenutku. Kaži im da im se želim objaviti i da ih ne želim ostaviti u nji­hovoj mlakosti i ravnodušnosti, nego da moraju vjerovati. Kaži im da njihovu nutrinu želim u potpunosti promijeniti tako da Me uživaju u potpunosti.

Hoćeš li to moći učiniti? Ne ti sama od sebe, ali ja ću to učiniti, obećaj em ti.

Poučavaj svećenike da sam živ i sveprisutan, oni to ne zna­ju. Sotona je preko Slobodnog zidarstva tako pokvario moju Crkvu, da slabi više ne vjeruju u Moju Prisutnost.

Oni svoje svećenstvo žive poput zanimanja, a ne kao djelo ljubavi. Više ne znaju, tko ih i s kojim ciljem šalje na onu zem­lju. Probudi ih, dijete, tako što ćeš im reći da ih je izabrala Moja milost, da bi Mi služili i da bi Mi se obraćali molitvom. Da oni nisu tu svojom vlastitom voljom, nego planom kojeg sam za njih pripremio.

Oni moraju biti sveti da bi ispunili Moju Volju čuvajući Mo­je Riječi. Moraju Mi se prestati suprotstavljati i služiti samo svojoj oholosti. Tada će Crkva doživjeti novo rođenje...

Trebam Svoje malene koji će ići probuditi svećenike, bisku­pe, kardinale, sve one koji javno ističu zastavu sotone, umjesto da razviju Marijin stijeg za kojeg više ne žele čuti.

Dijete, jaučem pod tim bremenom. Pomozi Mi, idi k njima i objavi im da ponovno dolazim.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

 

Četvrtak, 2. listopada 1997.          .

Isus ti diktira: Blagoslivljam te.

U blizini duša koje me vole smiješim se, uvijek. Ali kod duša koje me ne prihvaćaju umoran sam i snužden.

Demon čini sve da bi mi oteo duše. Dok su njegovoj moći ne mogu spoznati Svijetlo. Sotona djeluje tako da zamrači duše, navodi ih na grijeh i dovodi do toga da u njemu uživaju. U krilu Moje Crkve skoro da i nema onih koji se tome odupiru i to stoga što u sebi ne osjećaju potrebu za ljubavi.

Sotona je pokvario Moju Crkvu tako da joj je natovario svu silu poslova od kojih je jedan više izazovan od drugih, a čija je svr­ha udaljiti duše od molitve, što ih istovremeno i uništava. Duša koja ne moli više ne živi.

U ovom pak stoljeću ne mole se više čak ni biskupi, kardi­nali, svećenici: nemaju vremena. Lakše im je, njima koji Me više ne vole, zadovoljiti svoj  ja  [ego] tako da čine takozvana dobra djela, nego da se mole.

Jer duša koja više ne čezne za Mnom nema Mi što reći: suha je, bezutješna, kao uveo cvijet -udaljuje se i pada u trajni gri­jeh.

Da bi drugim dušama uspjelo spasiti tu zamračenu dušu, potrebna je u stvari moja milost, nju se dobiva kroz ljubav ko­jom me obasipaju Moji maleni čije su duše čiste i spremne po­moći Mi.

Da bih mogao pomoći tu, gdje u krilu Moje crkve vrvi od grijeha, govorim ti sljedeće, mala Françoise: idi posvećenim svećeničkim tronovima i dovedi ih natrag u život uvjerena u djelotvornost moje Milosti.

Idi k njima i govori im Moje riječi: Trebaju razumjeti da ih molim za ljubav, a ne za ljudsku slavu. Trebaju shvatiti da mi se ne sviđa njihova potištenost - to je stoga jer Me ne vole.

Sudjelovati na skupovima, slavljima, častiti važne ljude -sve to oni mogu. Ali da li Me mogu ljubiti, ti koji tvrde da su Moji? Znaju li oni da ih čekam u Svom srcu da bih ih ponovo oživio?

Idi, malo dijete, reci narodu Moje Crkve da se mora vratiti

Idi sad! Ti si miljenica nježnosti svog Isusa.   Isus Krist

Četvrtak, 2. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: blagoslivljam te. Moje tri puta Sveto Ime se hvali, ali i izdaje. Oni koji me izdaju su zločinci slobodno  zi-darske sekte.

Da bih mogao voditi narod trebam čistoću i odbojnost pre­ma zlu upravo kod svećeničkih duša. Ali pristaše sotone koji slave zlo i svu njegovu ozloglašenost preobukli su se da bi uništili Moju Crkvu. Većina su bili slobodni zidari i prije nego su postali svećenici - uvukli su se u crkvu da bi Mi uništili čast.

Oni ismijavaju moj nauk da bi bolje vukli narod za nos, do­laze na najviše crkvene položaje da bi ukinuli moju najveću Žrtvu. Zločin koji će počiniti i već čine neće ostati nekažnjen. Prije nego se okoriste svojim nedjelima protjerati ću ih iz Svoje kuće.

Uđi u unutrašnjost Moje kuće dok je još vrijeme, i razotkrij sramotu njihova djela. Razotkrij javno kako djeluju slobodni zidari - da su se vezali sa sotonom mračnim ugovorima, da pri­jete uništiti svijet ako im se ne pokori.

Ipak, ništa se neće desiti ako Ja to ne dopustim. Ljudsko lu­dilo neće pobijediti Boga. A sotonina će se sekta sa svojima vra­titi u pakao.

Treba Božjeg strpljenja kako bi sotonina djela dobila prave­dan kraj. Ali sad dolazi Moje Milosrđe praćeno Mojom Pravedom da bi se izbacilo zatirače Svetog Trojstva. Zaklinjem se Svojim Triput Svetim Imenom da zemlja nikad više neće doživjeti takva zlodjela, niti će ju ikad više zahvatiti takav pla­men zla.

Vidi, dolazim i idem u Moju Crkvu da bih očistio ono što mora biti očišćeno, i učinit ću je ponovo čistom i lijepom za Se­be. Tada ćete znati da je Bog živ i da je Gospodar svijeta.

Maleni se ne trebaju ničeg plašiti. Oni su moji ljubljeni. Mo­je Srce nosi ih s nježnošću i pomaže im da budem zadovoljan. Njima neće ništa nedostajati.

Idi, ti koju blagoslivljam - ti ćeš objaviti moje poruke usred odvratnosti svih vrsta, ali ti si jaka: Ti si sa Mnom.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

Petak, 3. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: blagoslivljam te. Sotona je navezan u krilu Moje Crkve. Jedne tjera na zavije­re, a druge da do kraja napuste učenje koje sam povjerio Petru. Bar on, moj Petar, ostaje mi vjeran. Ali što će se desiti s onima koji teže za tim da ga protjeraju, kako bi zauzeli njegovo mjes­to? Svi oni koji žude za njegovom apostolskom stolicom su nečisti buntovnici s grešnim i tvrdim srcem.

Pogledaj, dijete, kako je Papa patio i još pati zbog zloće onih što ga okružuju. On se pak ne tuži i nastavlja služiti Mi, i slaviti Me. On slijedi Moj put. Sve rase, svi narodi uvidjeti će uvrede koje se nanose Mom Gospodstvu, i tad će se udarati po grudi­ma i okajavati grijehe.

Moje biskupe, Moje svećenike, Moje ordinarije sam izabrao da bi Me veličali; oni mi pak ne pružaju radosti - stalno su zao­kupljeni prigrabiti još nešto od ovozemaljske časti, a Mene pri­tom još malo zaboraviti. Neki samostani su kuće u kojima vla­da apsolutno zlo. Neke svećeničke duše bolje da nisu postali svećenici nego što slijede sotonu.

Posvuda ne vidim ništa do li loše prikrivenu prijevaru, nasi­lje, nečistoću..  Zašto baš stanari Mojih kuća moraju biti ti koji Me tako varaju...

Ali sad ću odaslati Moje malene koji su mi dragocjeni, i koji će svuda gdje ih pošaljem govoriti istinu. Oni su Mi vjerni i drže se Mog zakona; Oni Me vole više od svega i ne vrijeđaju Me, oni su čisti i već sveti jer sam ih posvetio Svojim prisus­tvom.

Stoga će ići u Moje crkve, u samostane i urede i svugdje gdje se skrivaju grijeh i nečistoća, oni će sve to protjerati iz Mo­je Crkve.

Ti, moje dijete, moraš potražiti voditelje Mojih crkvi, bisku­pe, kardinale: reci im da mi čine nažao, da ću ih zamijeniti ako se ne promijene. Kako ćeš ih prepoznati?

Posve jednostavno: Nose ponos na svom licu, niti su poniz­ni niti dobri, oni su tužni, pusti, jer su bez života u sebi, dosad­ni su, licemjerni i zli - prepoznat ćeš ih.

Tada će se mnogi od njih obratiti, privinut ću ih na srce i na­novo i zauvijek ih učiniti Mojima.

Bili su me izdali, oprostit ću im i bit će prozvani sinovima Božjim.

Idi tamo kuda te šaljem, mala dušo, i dobro izvrši zadatak, štitit će te tvoj Bog.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

Petak, 3. listopada 1997.

Isus Krist mi diktira: Blagoslivljam te Moje dijete, izdrži, Ja sam s tobom!

Reci mi da li si pozvana u službu Božju ili je to došlo iz same tebe? Blagoslivljam te - da, to dolazi od Mene. Zašto onda vje­ruješ da se moraš osloniti na svoje vlastite snage? Bog se brine za sve što traži; ako sam te pozvao da mi služiš, onda ću ti dati snage da to i učiniš.

Piši dakle: jer si Mi u svom srcu ostala vjerna, oslobodilo se zlo protiv tebe. Ne obraćaj pažnju na to i ono će nestati; neće moći drukčije nego da ode. Blagoslivljam te. Što će se desiti s Mojim svećenicima koje sam pozvao da Mi služe?

        Morali su se osloniti na Moju milost da bi bili svećenici. Nažalost, mnogi su se oslonili na sebe same i preponosni su da bi  Me  ponizno molili da ih prosvijetlim. Govore o tome, ali kad se okrenu, dijete, kažu Mi, kazuje Mi njihovo srce: Idi od mene, ne trebam Te.

Koliko ih živi u zabludi da su u pravu zato što su svećenici? Ali to nije tako. I svećenik biva kušan i ako u sebi nema čistu i požrtvovnu ljubav postaje ohol. Ne volim oholost, a najmanje kod Mojih svećenika, jer to dovodi do problema s Mojim ovca­ma. Nije dovoljno reći: Ja sam svećenik, dakle ja sam svet! Samo onaj je svet koji to želi biti.

A Ja ne mogu ući u srca koja se zbog oholosti drže svetima, ne, to ne mogu.

Dakle, dijete, kad ti neki svećenik kaže: Kao svećenik imam tu milost da ne dolazim u zabludu - tad se moraš uvjeriti da je ponizan i da Me uistinu ljubi. Često ćeš naići samo na oholost ta­mo gdje bi trebala biti Moja milost. Tada ne moraš vjerovati ri­ječima te duše.

Svećenik dobiva onu milost za koju moli. Ali mnogi idu u misiju iz vlastitih pobuda, praćeni ohološću, a ne mojom milošću. Zašto? Jer nemaju velikih potreba za Mnom.

Osviještena, pitaš se: Pa tko je čist? - Dakle, kažem ti: oni koji više od svega čeznu za Mojom hvalom i preda Mnom se pretvaraju u prah. Trebaš slušati one koji su dobri i koji se smi­ješe - oni su čisti, ma koliko još nedostataka imali.

Potpuno obraćenje je teško, kažeš Mi. Ne, ono je vrlo jed­nostavno, dovoljno je biti pun ljubavi za Mene. Idi dakle, malo dijete, i kazuj čudesa Božja.

Upozorio sam te na one koji nisu posve Moji. Milost neka te prati da bi zadobila dar lučenja duhova, ma kud išla.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

Petak, 3. listopada 1997.

Isus Krist mi govori: Blagoslivljam te. Dijete moje, nisu mnogobrojne duše koje mi se mole, da bi ih našla moraš se po­mučiti...

Papa, Moj ljubljeni Ivan Pavao II. spada u svece ovog sto­ljeća. On je mudar i vjeran, i nema mjesta zabludi u njegovoj službi.

Većina drugih živi skriveno. Rijetki se pojavljuju u javnosti jer ih trebam posve blizu Svoga Srca, da ga tješe zbog siline zla.

Ima pak i onih koji mi služe javno jer sam ih zamolio da bu­du znakom svog vremena.

Uskoro će udariti moj grom i sići će vatra na one koji su me povrijedili u krilu Moje Crkve, razapeli Me. Većina onih koji ko­ji su sagriješili protiv Mene nestat će u vatrenom ognju.

Drugi, oni vjerni, bit će Mi blizu i Ja ću ih sačuvati - prije ne­go što dođe to vrijeme moraš ići svojim putem i pronaći moje iz­gubljene ovce. Nijedna jedina ne smije Mi reći: Nisam znala.

To je puno posla, misliš. Da, ali Tvoj Bog će učiniti taj posao. Ne brini.

Želim te samo uvesti u Moju Crkvu da bi tamo donijela vat­ru i ljubav. Time što ćeš pokuditi lašce i prevarante, posredovat ćeš ljubav onima koji su mlaki i ne mogu više, a ti ćeš ih oživjeti. Tako će Mi se vratiti nakon što te čuju.

Gledaj, dolazim s Anđelima da bih probudio ovaj uspavani svijet.

Iznova će zasijati nakon što izađe iz te duboke turobnosti u kojoj se našao, ponovo će procvjetati.

Idi sad, blagoslivljam te.

Isus Krist

Subota, 4. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: blagoslivljam te. Moje dijete, tako sam sretan što možemo razgovarati.

To se događa u molitvi, u međusobnom razgovoru...

Ljudi više ne znaju što je molitva: dijalog s Mojim Srcem. Vjeruju da će me naći ako ponavljaju već gotove, uostalom svete riječi, ali bez srca. Nije im jasno da ih slušam, da trebam njihovu ljubav.

Time Mi zadaju bol, jer mole samo ustima, a uče i ovce činiti tako. Moji svećenici me muče, dijete, jer više ne mole i zavode duše na krivi put.

Želim da posvuda gdje ideš uzvikuješ jasno i razgovijetno da je molitva dijalog - srce uz srce s Mojim, a ne redanje riječi koje se rasijano ponavljaju.

Molitve su svete - one koje su napisali moji sveci - ali one nisu sačinjene za one koji ne čeznu za Mnom. Onima koji razu­miju slušati Moje Srce, darujem lijepe molitve, ali vas preklinjem, ne činite od Mene Boga koji uživa slušati vaše besko­načne molitve na koje pritom vi sami uopće ne mislite.

Samo vas molim za vaše srce, ne za velika mozganja u koji­ma za Mene nema mjesta, ne za velike skupove na kojima Me nema, jer Me tamo ne pozivate, samo za vaše srce, uvijek izno­va za vaše srce. U vremenu koje dolazi pobijedit će Srce Marijino i Srce Isu­sovo jer će maleni primiti Moje poruke i posredovati ih zem­ljom.

Na Zemlji i Nebu bit će Kraljevstvo Božje koje sam vam po­dario, mir, radost i blagostanje.

Blagoslivljam vas, meni vjerne i pune razumijevanja.

Isus Krist

Subota, 4. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: blagoslivljam te, mir tvojoj duši.

Moje sretno srce može se prepoznati u onoj duši koja Me prima. U tuzi koja izlazi iz lica nekih koji Me ne primaju u sebe, može se vidjeti da su odbili Moje Srce.

Od Mene dolazi radost. Od Mene dolazi svijetlo. Ali kad vi­dite zatvorena, tvrda, bezutješna, ljuta lica, tad možete biti si­gurni da ne stanujem u njihovim srcima

"Što je tad sa svim onim svećenicima i biskupima koji dola­ze na velike vjerske skupove strogog i oholog pogleda?" - pitaš Me ne usuđujući se glasno misliti, od straha da ću se naljutiti. Ne brini, neću se naljutiti!

Objasnit ću ti: to su oni koji Me raspinju na križ. Kad vidiš lice nekog biskupa, kardinala ili svećenika koje nije dobro, bla­go, nasmijano, otvoreno, možeš slobodno reći da Mi ne pripa­da.

Bez obzira kakvu sam ljepotu dao crtama nekog lica, duša ima moć pretvoriti ga u lice koje zrači svjetlom, ili je zamračeno od tame. Onaj tko Me uistinu ljubi je lijep, da, savršeno lijep bez obzira kakve su njegove crte lica.

"Nema puno lijepih u Tvojoj crkvi" - govoriš mi.. .Pa, dije­te, mudrost govori iz usta posve malenih.

Da, malo njih je lijepih jer mnogi pripadaju slobodno zidarskom duhu iako ne baš i sekti. Oni pripadaju sotoni; kako bi tad mogli biti lijepi...

Mnogi su obuzeti mlakošću koja također dolazi od sotone; oni su turobni, obeshrabreni, bez oduševljenja za Mene; ni oni nisu lijepi, točno je...

Ti znaš da je tijelo uvijek ogledalo duše. Stoga ti ne predba­cujem tvoje riječi - Isuse, Tvoji svećenici nisu lijepi. Znam to, i Ja dijelim Tvoje mišljenje.

Ali ako imaš sreću sresti dušu koja Me ljubi, tad će tvoje vlastito lice biti obasjano tom dušom, jer Božansko Svjetlo zrači svuda dokle dopire . Vidiš li sad tužno stanje Moje Crkve? Bla­goslivljam te, tebe, čije Me dječje riječi navode na smijeh...

Radi za Mene, da li si spremna? Moramo zajedno osvijetliti pustinju. Pomogni mi, molim te zato.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

 

Subota, 4. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te. Dijete, ove poruke su za Moje svećenike ma tko oni bili. Stoga nemoj biti iznenađena što toliko o njima govorim. Želim uništiti Slobodno zidarstvo u Mojoj Crkvi.

Sotona joj je sramotno zaprijetio, ali ona će pobijediti. Nju štiti Marija, i izdržati će usprkos sili slobodno zidarskog pus­tošenja.

Vidi, dolazim i ulazim u svoju Crkvu; kao što sam nekad rastjerao trgovce ispred hrama, sada ponovo dolazim s bičem da bih rastjerao one koji mi ne pripadaju.

Gle, osvojit ću srce Crkve i prokazati

prevarante. Oni više neće nanositi sramotu mojoj Slavi. Neću ih više trpjeti. Uklonit ću ih s njihova trona i nikad više neće tamo naći mjesto.

Ponovo ću doći s vojskom malenih i iznova posvetiti i očis­titi unutrašnjost moje Crkve. Odlučio sam opet ju obnoviti.

Tada će pohlepni, koji su Mi se usprotivili, promatrati svoja nedjela u krilu tame koju su sami izabrali. Ne želim ih više u Crkvi. Neka se pokaju ako Mi se žele vratiti, a ne da Me tako javno i bez grižnje savjesti sramote....

Dijete, mnogobrojni su primjeri onih duša koje Me očito ra­njavaju u krilu Moje Crkve. Idi tamo kuda te šaljem, i uspostavi istinu. Ne kažem da ćeš uvijek postići cilj, ali bar će se osvrnuti na Mene, i proraditi će im savjest.

Blagoslivljam te, idi!

Isus Krist

 

Subota, 4. listopada 1997.

Isus Krist mi diktira: Blagoslivljam te.

Demon je opasan kad se radi o zavođenju masa. Pokušava ismijati Moj nauk, izokreće ga, mijenja, samo da bi ga lakše uništio.

Nakon zadnjeg Koncila đavao je odlučio zaposjesti mnoge moje svećenike.

Upravo se sprema to i ostvariti. Crkva, koja je i tako oslab­ljena nedostatkom ljubavi, pri tome može ohladnjeti i umrije­ti...

Svećenici, preobučeni slobodni zidari, pokušavaju lažnim i prijet­vornim riječima rastjerati Ostatak moje vjerne pastve. To im neće uspjeti: Marija je sabrala grupu Božje djece, koja će polju­ljati neprijatelja i pobijediti ga.

Dijete, vidjela si snagu svjetskog dana mladih: To je kolijevka moje nove Crkve - tamo spadaš zajedno sa svim onim ma­lim prorocima koje šaljem u svijet. Zajedno ćete se boriti, nano­vo graditi i moliti. Tada ćete se svi skupiti u podnožje mog ne­beskog Oltara, blagosloviti ću vas, i pritisnuti na Srce.

Već se podižu djeca koja nose znak križa i zauzimaju svoje mjesto u Marijinoj vojsci.

Bit će mnogobrojni i čisti, oni će rastjerati porok koji je obu­zeo moju Crkvu.

Ustanite, djeco, vaš Bog vas čeka, suprotstavite se sotoni. Za oružje dat će vam Bog ljubav i obilje nježnosti koja izlazi iz njegovog Srca - dat će vam istinu, mudrost i hrabrost. Srušit ćete zlo s trona, obećavam vam. Sakupit ću vas i poslati u bor­bu.

Vidi, konačno puca dan, dan kojeg je Bog tako dugo čekao, dan kad će njegov neprijatelj biti poražen.

Samo hrabrosti, mala četo; tvoj Bog dolazi da ti da snagu za pobjedu i život. Ti ćeš biti predvodnica mira i radosti Novog Svijeta koji se nazire.

Dođi malo dijete koje posebno blagoslivljam, vodi Moje malene Mojom nježnosti - tamo, u krilu Mog Srca bit ćete naj­jači. A sad idi, blagoslivljam te!

Isus Krist

Nedjelja, 5. listopada 1997.

Isus Krist mi diktira: Blagoslivljam te, dijete, pusti da ti povi­jerim svoju bol zbog mnogih duša koje me ranjavaju.... Tako ih je mnogo...

Svuda gdje je novac, prijeti opasnost. Tamo gdje se gomila bogatstvo, opasnost je uzdići se i zavladati nad drugima, samo rijetki se obogate i pri tom ostanu pravedni i časni.

Pod bogatstvom ne mislim samo na materijalna blaga, već na visoke pozicije koje donose ugled. Ljudi tlape za moći, obožavaju vlast, i borbu s protivnikom. Ali, oni se ne bore za is­tinu. Iznevjerili su me, okrutno povrijedili, i još tvrde kako su se zbog svog nadmoćnog razuma tako visoko popeli.

Kud god išla prokazivat ću ti te arogantne, u sebe sigurne ljude, koji čine kao da žele pomoći bližnjem, ali u stvari služe samo sebi. Tjeraju me u tugu i očaj.

Skinut ću ih s trona ljudske časti, da bi Me poslušali, i vratili Mi se.. . Vjeruju da život pripada njima, a pri tom nemaju ništa što bih blagoslovio....

Dijete, izopačenost njihove duše je zastrašujuća, nije im dovoljno što žive ne osvrćući se na Mene, oni zagušuju i druge pomoću diskusija, i oklada od kojih je jedna odvratnija od druge. Želim da mi dovedeš i te duše tako što ćeš im objasniti da svjetovna slava ništa ne koristi njihovoj duši, i da se nalaze na krivom putu ponosa...

Reci onima koji svoju službu uzimaju "ozbiljno", da su ništavni i da bi za sve što imaju trebali hvaliti Boga, umjesto da razmišljaju kako će svojom moći uništiti druge.

Pri tome, dijete, mislim na sva zanimanja, ma koja to bila.

Radi, dijete, da oni koji puno imaju ne tlače siromašne pod izlikom svoje mudrosti i inteligencije, koju ustvari nemaju, jer žive bez Mene.

Blagoslivljam te. Neka tvoje poslanje donese ploda.

Isus Krist

 

Nedjelja, 5. studenog 1997.

Isus Krist ti diktira: Želim da si sveta, i ti ćeš to biti jer ću to Ja potaknuti, i sačuvati te.

Ali ti Me ne smiješ iznevjeriti time da se krivo procjenjuješ. Ja te ne smatram lošom kad govoriš iz srca, dakle nemoj ni ti to činiti.

Kada govoriš s drugim dušama, činiš to istinski, i iz Mene, jer sam Ja u tebi. Zašto se onda brineš i predbacuješ si što govo­riš? Nemaš li pravo reći što misliš?

Stalno misliš da činiš krivo i tako Me žalostiš jer sam ti re­kao, blagoslivljam sve što činiš. Nemoj tvrditi da se ponižavaš tamo gdje bih htio da si čvrsta. Ponizit će se, da bi Me ugledale, duše koje Me ne vole, ali duše koje Me vole moraju čvrsto staja­ti na nogama, jer ih Ja čuvam.

Kada ćeš se dakle odlučiti, vjerovati Mi i pustiti Mene da djelujem? Misliš li da sam jako sretan zbog tvoje plahosti? Ne, nisam. Uspravi se i pokaži Moj osmijeh na svom tvrdoglavom licu, imaj hrabrosti izraziti se zajedno sa Mnom. Čuješ li?

Blagoslivljam te, jer si čisto i vjerno dijete. Ali ti uistinu nisi sa mnom, ako tako loše misliš o sebi. Neka je sad mir tvojoj duši, trebaš znati da Ja nikad ne napuštam svoju dragu, ako ona iznese svoje mišljenje.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

 

Ponedjeljak, 6. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te.

Čuj moje riječi, dijete. Znaš da je Moj Duh Sveti izvor svake mudrosti i svetosti. Moj Duh mora ući u svaku dušu da bi ona postala izvor života.

Moja Crkva za sada odbija objave Svetog Duha, ona ga jav­no osuđuje i pri tome osuđuje samu sebe, jer rekao sam - pro­tiv Duha se ne smije huliti. Ali u Mojoj Crkvi toliki Me odbijaju da šaljem vas malene, kako bi ih vaše poruke ponovo oživjele. Ti, dijete, nećeš trebati činiti ništa, samo pustiti Duha da kroz tebe govori. Tako ćeš pobijediti ukočenost i smrt koja se šulja tim svećeničkim dušama.

Glavni napad sotone usmjeren je preko tih svećenika na Mariju, jer Marija spašava i štiti... Sotona je mrzi i zbog tog tje­ra moje svećenike da odbace objave Duha Svetoga koji dolaze po Mariji, npr. kod njenih ukazanja. Ali, Marija je stvarno ta­mo, u Međugorju, kao i u Garabandalu, u Fatimi, i još na puno mjesta...

Đavlu nije dovoljno da samo razvlasti Mariju, on uništava duše tako temeljito da one više ne vjeruju u Moje djelovanje u svijetu kroz takve male duše kao što si ti, kao ni u čudesne, nadnaravne darove Duha.

Crkva odbija Duha Svetog i zabranjuje mu govoriti...

Kako da šutim, dijete, kod tolikog odbijanja? Kako da pus­tim Crkvu da ide u propast jer živi bez Mog Svetog Duha? To se neće desiti usprkos svim protivštinama.

Zato te šaljem, mala dušo, radi u krilu Moje Crkve, donesi ponovo zanos za Duha Svetoga, bez kojeg ni jedan čovjek ne može živjeti.

Šaljem te u leglo vukova, ali moje janje se neće ničeg bojati. Bit će nošeno od svog Boga i susrest će zloga u Mojim svećeni­cima, ali, oni će mi se povratiti.

Dijete, prođi ovu pustinju kojom je postala cijela zemlja, naročito Francuska, prođi Moju Crkvu i ponovo donesi vjeru u Duha Svetoga i zanos za Njegove riječi.

Blagoslivljam te, uvijek ću biti s tobom.

Isus Krist

Ponedjeljak, 6. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Ni na jednom mjestu nisam bio tako ljubljen u određeno doba povijesti kao u Francuskoj... Ali sada Me tu raspinju na križ, tako jarko me tu Crkva mrzi i skida s prijestolja. Velika Marijina svetišta predana su u ruke trgovci­ma i nevjernicima... mala oruđa kojima se služim da bih proširio svoje milosti, zaboravljena su i odbačena. Posvuda u crkvi Francuske vidim samo nemar i odbojnost prema Mojim darovima.

Skinulo Me se s trona, zatvaraju se crkve, pljačka ih se i ruši, grade se nove, jako ružne, ne misleći na Moje molbe. Na nekim mjestima svećenici ni nedjelje ne održavaju svetima. Prepuštaju članovima župe Moj Kruh u Svetoj Euharistiji i nastavak manjkave liturgije.

Svećenik me više ne poštuje. On me vara ako drži Misu, a ne vjeruje u Moju stvarnu Prisutnost, ako dijeli darove nebla-goslovljenim rukama (onima laika), pa i onda kad nema razlo­ga tako činiti.

Sve Me to ranjava u tvojoj zemlji, dijete, koju sam tako bo­gato nagradio... Molim te, idi, i pronesi ove poruke Francus­kom, neka mi ljudi ponovo postanu vjerni.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

Ponedjeljak, 6. listopada 1997.

Isus Krist mi diktira: Blagoslivljam te.

Čuvaj se svih opasnosti, Moja kćeri „Crkvo“, jer zlo se šulja oko tebe i u tebi. To je razlog zašto šaljem Moje malene - da bi ti otkrili zablude.

 Ja sam svuda gdje si ti, Crkvo; a ipak Me neprestano ra­njavaš, tako da činiš kao da ne postojim. Umjesto da Me častiš, progoniš Me i ne slušaš Moje Zapovjedi.

Rekao sam ti da moraš biti sveta, a to ti nisi. Rekao sam ti da moraš biti čista, a to ti nisi. Udomljuješ zmije koje će te samu izgristi i uništiti ako ne pripaziš. Dom si zločincima koji Mi žele oduzeti prijestolje, ako ne uspostavim Pravdu.

Uspostavit ću Pravdu jer Me ne želiš slušati, iako pripadaš Meni. Razvlastit ću uljeze i zamijeniti ih Meni vjernim i zdra­vim stadom. A ti ćeš biti zajedno sa svojim bolesnim udovima odbačena daleko od Mene. Samo Moja istinsko Tijelo, oni koji Me vole i slave, bit će pošteđeni.

Uspravi se opet, Crkvo, moli za oprost svojih mnogih grije­ha i Ja ću ti oprostiti i nanovo te uzvisiti. Ali Me više ne izdaj, ne zaboravi da imaš jednog Gospodara, koji je dao svoj život za te­be. Ne zaboravi Ga, Ja ću te sjetiti na Njega.

Sada dođi k Meni posramljenog lica, jer si toliko hulila i ja ću ti oprostiti. Ali vrati se brzo.

A ti, malo dijete, koje toliko volim, nemoj nikad izdati Moje Srce govoreći riječi koje Ja nisam rekao. Ne čini nikad kao Cr­kva ovog doba.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

Ponedjeljak, 6. listopada 1997.

Isus Krist mi diktira: Blagoslivljam te, Moje dijete. Mir tvo­joj duši, čuj.

U Mojoj Crkvi skrivaju se lažljivi i podmukli slobodni zidari čija je zadaća rastjerati duše koje Mi se žele približiti. Oni odgovaraju onima koji kažu "Susreo sam Boga, želim Ga bolje upoznati!" -ovako: "On nije tu gdje ga tražite, vi se varate."

Takvi su mi mrski. Oni tjeraju Moje ovce od Mene izaziva­jući u njima tugu i obeshrabrenje. Oni gase snagu Duha Sveto­ga kojeg sam im dao, svojim nedostojnim i zloćudnim riječima, oni svečano objavljuju Mojim malenima da ne trebaju hodočastiti Mariji. Oni ih tjeraju od Crkve.

Tebe sam, dijete, odgojio da oživiš sve one koji su otjerani iz krila Crkve. Ti si jaka, ti ćeš reći istinu i objaviti da su takve svećeničke duše ubojice i krvnici i da ne pripadaju Meni. Do­vest ćeš natrag u Crkvu duše koje će primiti Moje ovce. Spasit ću sve te razočarane koje su nasilno otpravili praznih ruku. Susreo ih je slobodno zidarski duh.

Ne sakrivaj svoje lice, dijete, bit ćeš glasno ismijana od onih koji kažu da su Moji, a pripadaju toj sljedbi. Ali tvoj čas pripada samo Bogu, ne ljudima.

Bit ću tvoj štit, obećavam ti. Blagoslivljam te.

Isus Krist

 

Utorak, 7. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te, ti Moje duhovno ljub­ljeno dijete, sretan sam što više puta čitaš Moje Poruke. One su izvor života.

Učini Mi uslugu i poslušaj. Sudbina svakog čovjeka koji Me istinski ljubi je progon. Sotona mrzi istinu i onog tko ju nosi u sebi. On će podići tvoje bližnje protiv tebe da bi posumnjala u svrhu svog poslanja. Slobodni zidari ti neće ostati dužni - čim osjete da im neko dijete želi oduzeti moć, obasut će te pogrda­ma.

Ali Ja ću biti s tobom, obećavam ti. Bit ću ti snaga i zaštita, i moji neprijatelji neće te pobijediti. Tvoja žetva, pak, bit će bo­gata, a ti ćeš se još više ohrabriti.

Ne brini se o tim činjenicama. Ja sam progonjen u tebi, ali to nije najvažnije. Najvažnije je pogledati sva ona vesela lica koja su Me ponovo našla. Tada ćeš biti tako sretna da ćeš zaboraviti sve progone.

Čuvat ću te kao zjenicu oka, i neću dozvoliti tvojim napa­dačima da te dotaknu. Spoznat će tko sam. Da li si dakle spremna, biti mala duša koja će poslati u svijet Moje darove? Blagoslivljam te, nećeš biti sama, nikada.

Isus Krist

 

 

 

 

 

Srijeda, 7. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te. Uzeo sam si puno, ja­ko puno vremena da bi postala posve Moja. No, nije bilo uza­lud, jer goruća toplina tvog srca još se više ražarila. Gle, gospo­dar ovog svijeta - sotona - učinio je sve da pokaže dušama Mo­jih svećenika kako ne smije postojati ljubav za Mene. Ugasio je vatru u njihovim srcima, kako je i htio. Ostali su sad sami. Ot­kad radim s tobom, neprestano ti govorim da ne gasiš vatru u svom srcu. Vatra je onaj strasni osjećaj koji se odnosi na Mene. Očuvao sam ga u tebi i zauvijek će ostati očuvan.

Čovjek bez vatre je ništa - ugasio je u sebi Duha Svetoga. Radi na tome da ponovo osvojiš srca, pokazujući im da želim iskazati svoju nježnost na taj način, naime kroz osjećaj. Moje carstvo živjet će u toplini vatre, u osjećaju ljubavi kojeg ću dati ljudima. Obećavam ti. Predaj ljudima ove spise i riječi, i reci onima, koji su ugasili Moj Duh, da čovjek bez njega ne može živjeti, da je bez njega kao suha, neplodna zemlja na kojoj više ništa ne raste.

Reci im da ponovo moraju zavoljeti srcem, i da moraju čeznuti za osjećajem Moje ljubavi. Blagoslivljam te.

Isus Krist

 

Utorak, 7. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te.

Tvoje poslanje je služba - njome ću probuditi mnoštvo duša. Ma gdje bila, činit ću čudesna djela.

Da bi Mi posve pripala, dat ću znakove tebi i tvojoj okolini -to će te učvrstiti u vjeri, a njima će biti znak da dolaziš od Mene.

Bit ću prisutan u tebi i vidjet će Me. Tvoje lice će sličiti Mo­jem, a tvoj osmijeh će biti Moj. Tako će ti duše prilaziti bez stra­ha, pomagat ću im; tješiti ih i odgovarati na pitanja.

Sad ćeš Me pohraniti u svom srcu, zauvijek. Bit ćeš Moj mir, Moja mirna luka, Moja zelena livada. U tebi ću biti čašćen i slavljen kao u rijetko kome.

Tako Me nosi u svijet kojeg si izabrala po milosti. Daj Me onima kojima najviše nedostajem, neka se na njihove usne vrati osmijeh radosti potpunog obraćenja.

Ti, koju tako volim, pusti da te ispuni ljubav koju ti nosim u susret, ne prođi nikad pored nekog molećivog pogleda, a da mu ne odgovoriš kako ga ljubim.

A sad idi! Blagoslivljam te!

Isus Krist

 

Utorak, 7. listopada,1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te!

Doći će ti duše koje kažu - Imam za tebe poruke od samog Isusa. - Ne vjeruj im. Te duše su varalice i lažni proroci o koji­ma govorim u Evanđelju.

Ti lažni proroci pokušat će svim sredstvima poljuljati tvoju vjeru. Tko su oni? Oni su sljedbenici sotone, dali su mu duše i sad su mu u svemu pokorni. Teško će te iskušavati, govorit će da si nedostojna Riječi Božje i još puno toga. Ne slušaj ih, upo­zorit ću te na njih i otjerat ćeš ih. Bit će to slobodni zidari ili slično, koji dolaze psovati te, tvrde da je Sveto Pismo protiv te­be. Bit će lažni, neće ljubiti Mariju i lica su im puna ponosa. La­ko ćeš ih prepoznati.

Moje jadno dijete, misliš kako te šaljem u čudni svijet.. .. To je točno, ali bit ćeš uz Mene. Morao sam te upozoriti na te lažne proroke, jer oni su tu..

Pomoću njihovih duša otvorit će se paklena vrata protiv te­be, ali ne boj se, sve ćemo ih srušiti. Zato nemaj straha. Ma kak­ve bile patnje koje ćeš pretrpjeti, bit ćemo zajedno, a tvoj osmi­jeh neće proći.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

 

Utorak, 7. listopada,1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te.

Kad ti srce u Meni mi­ruje, uvijek ispunjavaš Moju Volju. Čim se, zbog sumnje, odvo­ji od Mene, postaješ tužna - pazi, dakle.

Ljubim te tako jako, i uvijek ću ti priteći u pomoć. Slušaj sad - duše koje sve pripremaju za ukinuće Moje Sveprisutne Žrtve, moraju biti prokazane. To je potpuno oskvrnuće, ima za cilj uništenje Moje Crkve. Zato želim da ideš tamo gdje je leglo spletki, da se istjera crv iz voća.

Jer ako crv ostane, voće će istruliti i neće vi-še biti jestivo.

Sotona sili duše svećenika zanijekati darove moje Hostije. To počinje tako da neki od njih posumnjaju u Moju realnu Pri­sutnost, one najdrskije sotona sili počiniti neoprostiv zločin -zanijekati Me i uskratiti pričest Mojem narodu . To se priprema u tajnosti, dijete. Na mnogim mjestima više ni ne "postojim". Moja odsutnost bila bi katastrofa za vjernike.

Ja sam Kruh Života. Kad bi Kruh nedostajao ugušili bi se u tami i umrli.

Napusti zato svoje samotništvo, mala dušo, i pogledaj što se zbiva u Mojoj Crkvi. Tad zaviči u sav glas, jer Moja Crkva ne smije propasti. Blagoslivljam te jer Mi želiš služiti. Ne, nećeš odstupiti u strahu - ti to ne možeš.

Tvoj sam pravi štit i tako sam te duboko pustio u Svoje Srce, da više ne možeš živjeti bez svog poslanja... To su čudesa Božja.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

Srijeda, 8. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te. Uskoro ćeš dobiti kri­la da bi mi bolje služila. Ponekad moram upotrijebiti malu alat­ku koja je krhka, a ipak čvrsto odlučna da Mi služi. Stoga sam te i izabrao, zbog tvog tvrdoglavog i jakog karaktera. Znao sam da Me ne ćeš iznevjeriti, da Me ne ćeš nikad izdati. Znao sam da će te velika čežnja koju osjećaš za Mnom, a koju sam probu­dio u tebi, učiniti mojom ljubimicom. Za ovo poslanje u svijetu moraš biti čvrsta i jake volje Za to sam te odgajao. Zato se ne brinem kad eksplodiraš u potrazi za Mojim Srcem. I to sam ti Ja dao - slobodu djece Božje. Nikad te nisam mogao ukalupiti u zakone, oni su preuski za tebe - sve bi ih slomila..

- Da, ali kako ću to sve organizirati, da bude onako kako Ti želiš? - pitaš. Pa, na tebi će mirovati Moja milost. Samo se mo­raš napuniti obiljem Moje ljubavi, tada nećeš drukčije moći ne­go slijediti Me u Mojoj Volji. Neka ti duša bude mirna, dijete Moje. Tvoj Bog se veseli, jer zna da si slobodna i vjerna. Blagos­livljam te.

Isus Krist

Srijeda, 8. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te. Moje Dijete, ne moraš raditi ništa drugo osim voljeti Me, čeznuti za Mnom i dopustiti da te ispunim ljubavlju. Veseli Me što te smijem preplaviti lju­bavlju, jer ti si najmanja od Mojih duša. Ne boj Me se, jer Ja sam ljubav za one koji su na pravom putu. Oslobodi dušu svakog straha, jer on nije dobar za one koji ljube. Ne možeš me u isto vrijeme voljeti i bojati me se - strah koči tvoju ljubav prema Meni.

To pak ne vrijedi za one koji Me u svom srcu više ne žele -oni neka Me se plaše, jer stići će ih Pravda. Nije rečeno da ću se i dalje dati razapinjati, oni Me previše povrjeđuju. Sve što Mi imaju reći, riječi su koje Me niječu - stalno me varaju, a ne zna­ju da sve vidim u Svom Srcu. Morat će Mi položiti račune o svojim djelima, jer nogama gaze Moje stado, a time i Moju Cr­kvu. Još malo i Anđeli će odijeliti one koji mi žele služiti od onih koji me obečašćuju - ovi potonji bit će rastjerani, jer Bog, Moj Otac, više ih ne podnosi

Idi, dakle, Moje dijete i skreni im pažnju na to kako bi se u tom kratkom vremenu jedni obratili, a drugi udaljili, oni koji Mi više ne pripadaju, niti Mi žele pripadati.. Blagoslivljam Te, jer si Mi vjerna.

Isus Krist

Srijeda, 8. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te. Dijete, kad se odma­raš, odmaraš se u Meni, Ja te čuvam. Ako si budna, pratim te svakog trenutka, da bih te održao na životu.

Dopusti mi, dakle, pitati te - Što je važnije, tvoja ili Moja Volja? Da, Moja Volja je najvažnija, jer Ja želim da budeš sretna i znam kako. Stoga moraš Moju Volju pretpostaviti svojoj - poklanjam ti milost, svaki trenutak sam u tvojoj blizini, a to je zbog tvoje sreće. Rekla si Mi da želiš živjeti i ispunjavati Moju Volju. To je dobro. Sad ćeš razumjeti, život dolazi od Mene, pri­mit ćeš ga ako prihvatiš Moje milosti.

Da bi ih prihvatila, trebaš imati čisto i dječje srce, tada se točim u obilju. - Ne trebaš činiti ništa, osim ljubiti Me - često sam ti govorio. Jer, ne ovisi o tebi, da li ćeš primiti Moje milosti. Za to trebam samo tvoju ljubav. Ispunjavam te ljubavlju i da­jem ti snagu, daj Mi stoga poklon, prepusti Mojoj Volji da od­lučuje umjesto tebe čim za to budeš spremna. Ako kažeš da, to će se dogoditi djelovanjem Moje milosti, reći ćeš to sa strašću i ljubavi. Do tad mi se osmjehuj, mala dušo, jer dobila si milost ostati kod Mene cijelo poslijepodne, i Ja to želim.

Isus Krist

Srijeda,8. listopada 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te, Moje dijete, nikad ne ćeš ostati sama, jer Bog nikad ne ostavlja svoju vjernu djecu. I kod najmanjeg uzdisaja tvog srca Ja sam tu, kod najslabijeg po­ziva hrlim k tebi jer si Mi vjerna. Izabrao sam najmanje stvore­nje i dao se u obilju Svoje nježnosti i podario mu je.

Ima malo vjernih duša u ovom svijetu, jer vatra Duha Sve­toga nije uspjela prodrijeti u njihova srca. Trebao bih razbiti teški oklop nekih duša, da bih u njima stanovao...

Moji svećenici imaju zadaću spašavati duše i liječiti ih, ali oni su sami bolesni i zato ne čine ništa. Bilo bi dovoljno da Duh Sveti zagrije njihova srca i vratili bi Mi se, ali oni to ne žele -nevjerni su Mojoj milosti. Zatvorili su srca za puninu Moje lju­bavi jer više ne čeznu za Mnom. Postaju suhi i pusti, bez ploda. Zašto? Jer im je srce nečisto - ne čeznu za Mojom slavom već za svojom, tako ne mogu ništa učiniti.

Dijete, trebala bi, dakle, probuditi te jadne duše, koje su se zbog oholosti zatvorile. Vrati ih na pravi put gdje sam Ja, da bi iznova dale plodove.

Jer, vidi, silazim, da bih nevjernima i nečistima donio Prav­du.

Blagoslivljam te.         Isus Krist

Četvrtak, 9. studeni 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te, budi u miru sa Mnom, malo dijete koje toliko volim.

Dajem ti život, jer si Moje sjeme. Jer Me prihvaćaš, oslika­vam se u Tvojoj duši.

U ovo doba moji svećenici drže Mise i mole, a nemaju Me u svom srcu - tako sve postaje ljudska riječ i nije nadahnuto Du­hom Svetim. Zašto? Jer duše nisu ostale vjerne mojoj milosti, nisu razumjeli, da im srca moraju ostati čista i otvorena, istjera­li su Duha Svetoga. To je razlog njihovim oskudnim riječima, pune su zabluda i površnosti, dušama ne daju život.

Da bi srce bilo otvoreno milosti, trebam njegovu iskrenu namjeru i ljubav. Duša koja Me ne ljubi kao čovjeka i još više, nema izgleda da bude stan Duha Svetoga.

To je razlog zašto su mnogi svećenici slabi, tako ih je puno na krivom putu i druge duše koje ih slušaju vode u propast.

Moji svećenici više ne mole, oni to više ne mogu, nemaju unutrašnji mir koji je potreban da bih ušao u njih. Crkva srlja u propast....

Želiš li biti mala štovateljica Moga Srca, koja će Mojoj Crkvi ponovo podariti plamen? Blagoslivljam te. Imat ću uvi­jek milosrđa i nježnosti za tebe .

Isus Krist

Četvrtak, 9. studeni, 1997.

Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te. Uskoro ćeš dosegnuti svu dubinu Mog Srca, saznat ćeš što je nježnost Božja, i ona će ti dušu opečatiti beskonačnom blagosti.

Ako želiš vidjeti Slavu Božju i izraz Njegove ljubavi, moraš biti spremna za to. Biti spreman znači biti Jedno sa Mnom. Zbog tog te stvaram, podučavam i hranim.

Moja Slava je za sve. Moja Slava je od­raz Moje ljepote - prepoznat će ju u svima onima, koji Me žele u svojoj nutrini. Ona je Moj odsjaj u svim dušama koje Me no­se.

Moja Slava mora biti u Mojoj Crkvi kako bi bila jaka, kako bi mogla živjeti.

Tako će nahraniti ovce i utažiti njihovu žeđ i ništa im neće nedostajati. I jer je Moja Slava u njoj, trebam svete ljude, ljude koji streme svetosti.

Danas malo Mojih svećenika žele biti sveti, oni žele biti važni, žele uživati dobar glas kod ljudi, ali ne biti sveti. Zato neće upoznati Moju Slavu i nastavit će u svom slo­bodno izabranom grijehu sljepoće.

Ti, malena kćeri, povrati red u Moju Crkvu, da se Moji svećenici prihvate molitve, i da Me primali u svoje srce.

Blagoslivljam te.

Isus Krist

 

Četvrtak, 9. listopada 1997.

                Isus Krist ti diktira:

Blagoslivljam te.

Ljubim Moju Crkvu, želim da bude savršena i sveta. Povest ću je u Svoje Srce, i ona će se vratiti Meni.

U ovim sadašnjim vremenima, svatko se, u krilu Crkve, boji da vidi koju drugu dušu kako je više od njega u ljudskoj slavi... To je strašno u mojim očima.

Rekoh da onaj koji hoće biti blizu Mene da bi trebao služiti drugima, i pokazati se kao najmanji. Ali nitko više ne želi služiti nikome: nastoji samo oko toga da se pred drugima pokaže, da unaprijedi vlastitu slavu, ali ne više da služi.

Želim da moji sluge (službenici) budu sveti, a to nisu. Prije svega, jer sam im dao Petra za Glavara, a oni ga odbacuju. Tako, u potpunoj neposlušnosti prema Meni samome, nastavljaju ići putem koji će ih dovesti u pakao.

Vidi, imam Milosrđa prema Mojoj Crkvi: Moja je kći, Moja djevojčica. Ali nekoji moji sluge je prljaju, uništavaju je.

Slobodno zidarstvo se u nju uvuklo da je potpuno  uništi, kako hoće sotona.

            Ali to se neće zbiti.Šaljem Moje malene uzduž i poprijeko svijeta da proklamiraju da je lažljivac, obmanjivač na djelu, i samo što ga nisam  iskorijenio. To će se zbiti. Domalo, Moja Crkva će biti pročišćena, i Zemlja će ponovno oživjeti.

    Malena Moja djeco, nužno je da se date na posao: Ja ću biti u vama, za Moju najveću Slavu. Blagoslivljam te.

Isus Krist

Ponedjeljak, 13. listopada 1997.       

  Isus Krist ti diktira: Blagoslivljam te.

Moja veoma malena kćeri, potrebno je da ti sve ovo izdiktiram da spasim Moje svećenike koji pripadaju ovoj opakoj sekti, što je Slobodno zidarstvo. Dopusti Mi dakle da se još malo poslužim tvojom rukom.

Kada čovjek sudi svoga bližnjega osuđujući ga, čini zlo, jer jedino Bog ima pravo osuditi. Moji svećenici osuđuju ono što dolazi od Duha Svetoga...  govorim ovdje o Mojim milostima danima ponekoj povlaštenoj duši od Marije ili od Mene Samoga.

Oni su, u svome mračnom i opakom duhu, odlučili odbacivati sva dobročinstva Moga Duha u ovome vremenu.

Moj Duh dolazi da vas probudi, da vas spasi od mrtvila, da vam dade život, ali Moji svećenici, koji svećenici nisu, ozloglašuju i poriču sva ukazanja, svaki posjet NAŠIH DVAJU SRDACA (ISUSA I MARIJE) u ovom stoljeću (govori 1997!).

Sud ovih ljudi je zloban . Daleko od toga da bi Mi se molili da postignu potrebno rasuđivanje, odbacuju na prvi mah ono što dolazi od Mene posredovanjem Duha Svetoga. Tako, zamračuju još više janjce koji ih slušaju, i koji vjeruju da svećenici posjeduju istinu.

Ali opetujem to: samo svet svećenik, onaj koji je ponizan i dobar, drži istinu. Molite da biste je spoznali, i Ja ću vam je pokazati. Ali oni koji trnu (guše) radost i mir nisu Moji. Slušajte dakle svoje srce, i molite, djeco, da vam se dadnu sveti svećenici koji će slušati Duha umjesto da Ga proklinju, i znati će prepoznati naša prava ukazanja, jer ona daju život i mir onome koji ih prihvaća.

Istražujte, janjci Moji, Evanđelje, i vidjet ćete da sam uvijek tražio od Mojih svećenika da ne gase Duha koji ih čini živjeti.

Mračna sotonska očitovanja, da bi se oponašalo Mene, prepoznatljiva su po tminama koje prouzrokuju, po tminama koje su protivne miru i radosti što ih Marija i Ja vama darujemo.

Naučite dakle prepoznavati Duha, vi djeco Moja, i ne dajte se povući od Mojih svećenika koji ne žive više u skladu sa Mnom, s Mojim papom Ivanom Pavlom II.

Blagoslivljam vas koji slušate Moju Poruku.

Isus Krist

Ponedjeljak, 13. listopada 1997.     (Posljednja Poruka)                         

            Isus Krist ti diktira: blagoslivljam te.

Ovdje ti dajem posljednju Poruku ovog sveščića o Slobodnom zidarstvu. Proslijedi dakle, u miru, kćeri moja, i obnovi Moju Kuću predajući joj Moja pisma.

Posveti Moje Ime slušajući uvijek Duha Svetoga, i moli uvijek da te sačuva u Istini. Dovoljna Mi je tvoja duboka želja da ga primiš, da ti je dade.

Ne odgovaraj onima iz Moje Crkve koji dolaze da te kleveću, jer da si otkrila njihove spletke: drugi će to činiti mjesto tebe.

Nastavi sa svojim zadatkom idući posjećivati svećeničke duše, kako od tebe ištem. Mnoge ćeš od njih vratiti na put...

I na kraju, vjeruj da je Marija ovdje da te podrži, ona koja poznaje dobro svoju Crkvu i bdije nad njom.

Nemoj se ražaliti nad onima koji neće priznati Moju Poruku; bit će u zabludi sve dok se ne prignu preda Mnom. Nastavi, idi uvijek naprijed; druge ovce čekaju.

Mir tvojoj duši, uvijek, jer si Moja malena koju veoma ljubim, koju Ja štitim.

Isus i Marija te blagoslivlju.          

                                         Isus Krist

************************************

 
Knjiga John Daniela "Religija masonstva" prevedena je na hrvatski i nalazi se na blogu: http://religijamasonstva.blog.hr