Home


De inhoud van deze site bevat een inleidende tekst en 24 hoofdstukken, een 120 tal archiefstukken en diverse particuliere brieven en foto's.

In de INDEX staan de hoofdstukken die u door deze site zullen leiden. Onder elke pagina staan weer links die u terug voeren naar de index of doorverwijzen naar de volgende of de vorige bladzijde. De volgorde van de hoofdstukken geven u een beeld van de bijna 400 jaren geschiedenis van dit unieke monument.

Enkele van deze archiefstukken zijn voor de leesbaarheid herschreven en de originele archiefstukken zijn in een apart hoofdstuk toegevoegd. Wenst u deze archiefstukken apart in te zien, dan dient u de index van de linker pagina te raadplegen onder het kopje "Archief" voor doorverwijzing naar deze mappen.

De informatie uit deze archiefstukken zijn mede aanleiding over te gaan tot pilot van de unieke restauratie en kan worden uitgevoerd dankzij subsidies, bijdragen en andere ondersteuning van o.a:

"het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, "Europa inverteert in zijn platteland", de provincie Zuid-Holland, de gemeente Binnenmaas, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Rabobank Hoeksche Waard, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Vereniging de Hollandsche Molen uit het molenbudget van BankGiro Loterij, de Jurriaanse Stichting, de stichting Elise Mathilde Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Dinamo Fonds, de Van der Mandele Stichting en het legaat van mw. Van Raamsdonk."

Vervolgens is de gehele restauratie op "beeld" vastgelegd en de foto-bestanden zijn in te zien in onder het kopje "foto album voortgang restauratie".

De site is op eigen initiatief en met instemming van de Stichting Molens Binnenmaas door de molenaar samengesteld.

Discussie over de inhoud is dan ook te voeren via:

Jan Bruins en Fred de Rooij, beiden molenaars van de Oostmolen.

E-mail: oostmolen.binnenmaas@gmail.com

of bezoek de faceboekpagina van de Oostmolen Mijnsheerenland.

De Oostmolen is op vrijdag 27 mei 1616 aanbesteed en op 14 oktober 1616 opgeleverd.

Deze site wordt gesponserd door:

en door: