************************

Skaitmeniniu būdu sudarytas mokinio pasiekimus įliustruojančių darbų rinkinys.