Vremenski podatki s te meteorološke postaje so izmerj eni točno, a nimajo značaja uradnega podatka in niso del meritev državne mreže meteoroloških postaj Agencije Republike Slovenije za okolje, je pa vključena v Vremensko društvo ZEVS.