Historia projektów 2005 - 2013

A wszystko zaczęło się w Polsce, w Redzie, w Szkole Podstawowej nr 3…

We wrześniu 2004 roku postanowiliśmy przyłączyć się do programu Socrates – Comenius. Szukając partnerów zalogowaliśmy się na Forum. W ten sposób powstała grupa składająca się z przedstawicieli następujących państw: Austrii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Rumunii, Włoch i oczywiście Polski. Jako pomysłodawcy tego projektu zostaliśmy koordynatorem grupy.

W styczniu 2005 roku zorganizowaliśmy Wizytę Przygotowawczą, w której uczestniczyli przedstawiciele szkół partnerskich. Zostali oni bardzo serdecznie przyjęci przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uczestniczyli w specjalnie przygotowanej w języku polskim i angielskim akademii oraz wizytowali lekcje. Podczas tygodniowej wizyty zaprezentowaliśmy nasz region. Goście zwiedzili Gdańsk, Jastarnię, Hel, Wejherowo. Poznali historię, zabytki oraz zwiedzili muzea związane z tradycją i kulturą Kaszub. Wspólnie uczestniczyliśmy w konferencji w Urzędzie Miasta Redy, na której zostały przedstawione systemy oświatowe w wybranych krajach. Podczas spotkań roboczych powstał projekt, który był realizowany w latach 2005 – 2008. Wypełniliśmy Formularz Aplikacyjny, w którym oprócz części wspólnej każda ze szkół stworzyła własny Plan Comeniusa.

   

   

W sierpniu 2005 r. otrzymaliśmy z Agencji Narodowej informację o akceptacji naszego projektu. Niestety, z różnych przyczyn (głównie braku możliwości dofinansowania projektu), szkoły w Turcji, Rumunii i Włoszech nie otrzymały akceptacji swoich agencji i tym samym nie uczestniczyły w realizacji projektu w roku 2005/06. Natomiast w kolejnym roku projektu dołączyły do nas szkoły z Turcji i Łotwy.

Był to nasz pierwszy projekt, a później napisaliśmy kolejne... W sumie 5 projektów w ciągu 8 lat...
A co w przyszłości? Może ERASMUS + ?