Biologija mravelj
 

Določanje

 

Splošno o mravljah

 

Življenjski krog

 

Ustanavljanje kolonij

 

Prehrana

 

Biologija zimskega mirovanja

 

Ta del strani je posvečen predvsem prispevkom o splošni biologiji in načinu življenja mravelj (Hymenoptera: Formicidae).

 

Raznolikost načinov življenja, prehrane, ekologije in mnogih drugih aspektov življenja mravelj je tako obširna, da bodo na to stran sčasoma dodani številni članki in prispevki.

 

Trenutno poznamo 12.380 poimenovanih vrst od katerih smo v Sloveniji ugotovili 132 vrst. Predvidevanja mirmekologov govorijo o tem, da je na svetu vsaj 20.000 različnih vrst, najverjetneje pa precej več.