Bijaći - Crkva sv. Marte
Početna stranica                         Kontakt:  mojadomovina385@gmail.com                         

 

Nova adresa: www.moja-domovina.com

 

 

Crkva sv. Marte u Bijaćima. Navodno se tu nalazi krstionica kralja Tomislava. Pored ostataka starohrvatske crkve sagrađena je nova crkva.

 

Ostaci starohrvatske crkve

 

 

Sarkofag pored crkve

Križevi uklesani u sarkofag

 

 

Nova crkva

Unutrašnjost nove crkve