Deze website is gewijd aan de grafische boekverzorging door Ben Mohr (1910-1984).

Mohr heeft een voornaam aantal boeken, gepubliceerd bij gerenommeerde uitgeverijen, van een treffend uiterlijk voorzien. Zijn vroegst bekende werk dateert uit 1933; hij heeft tot in de jaren vijftig omslagen, boekbanden gemaakt en/of de typografie verzorgd.  Zeker in de jaren dertig heeft zijn werk een herkenbare, eigen stijl laten zien. Een belangrijk deel van zijn stofomslagen is wat betreft het beeld, nog steeds fris, krachtig en vol zeggingskracht. Een boek dat je wilt pakken, even wilt vasthouden.

Over het leven van Mohr is relatief weinig bekend. Vooral het antwoord op een aantal cruciale vragen -in het bijzonder rond zijn grafische opleiding, en zelfs beroepskeuze- moet vooralsnog achterwege blijven. Verder zal hier slechts zijdelings worden ingegaan op het zwaartepunt van Mohr's carrière, zijn  activiteit als reclameman.

Naast een beknopte levensschets zijn de afzonderlijke pagina's geordend naar de verschillende uitgevers waarvoor Mohr heeft gewerkt. Daarnaast wordt een aantal nevenactiviteiten  besproken. Een bibliografie is in beginsel beschikbaar. Volledigheid wordt niet nagestreefd: deze pagina's beogen primair een staalkaart van Mohr's werk weer te geven.

Uw reacties zijn van harte welkom.mohriaan |at| gmail.com

Comments