Методичне об'єднання вчителів географії м. Горлівки

У місті Горлівка працюють 54 середніх навчальних заклади. Географію та економіку викладають 73 вчителі, які скеровуються міським методичним об'єднанням  географів. 


Міське методичне об'єднання вчителів географії та економіки (ММО)

є структурним підрозділом міського науково-методичного центру управління освіти міської ради м. Горлівки. ММО здійснює організацію методичної,  науково-дослідницької  та експериментальної роботи з учителями географії та економіки міста.

Головна мета роботи ММО вчителів географії та економіки – допомога вчителям в реалізації актуальних завдань розвитку освіти, підвищення рівня їх професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу через призму яких досягаються позитивні результати НВП. 

      

Зміст діяльності ММО вчителів географії та економіки

 • вивчення та аналіз основних нормативних документів в галузі освіти, навчальних програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, педагогічної періодичної преси;
 • створення організаційних умов та надання практичної допомоги вчителям географії та економіки для безперервного фахового вдосконалення, підвищення професійної компетентності та створення позитивного педагогічного іміджу;
 • трансформування наукових ідей у практику діяльності учителів географії та економіки;
 • організація ефективної системи методичної роботи шляхом удосконалення діяльності мікроструктур методичного об’єднання, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності вчителів географії та економіки;
 • організація та проведення для всіх категорій педагогічних працівників диференційованих науково-методичних заходів на засадах компетентнісно орієнтованого підходу, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
 • залучення педагогів до експериментальної та науково-дослідної роботи у галузі  впровадження нових освітніх методик і технологій навчання та виховання;
 • виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури і сучасних досягнень науки;
 • створення педагогічних умов соціалізації молодих фахівців;
 • проведення експертного оцінювання якості та результативності навчально-виховної роботи учителів географії та економіки відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів, планів, програм
 • організація науково-методичного супроводу процесу атестації;
 • вивчення рівня навчальних досягнень і компетентності учнів з географії та економіки у загальноосвітніх закладах відповідно до державних вимог та виявлення труднощів в опануванні навчальним матеріалом;
 • організація методичного забезпечення підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • організація заходів по роботі з талановитою учнівською молоддю;
 • організація інформаційно-методичного забезпечення профілізації навчання в старшій школі;
 • розробка методичних рекомендації для учнів, батьків та вчителів щодо підвищення ефективності навчального-виховного процесу;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи шляхом створення інформаційної мережі, каталогів, картотек, банків педагогічної інформації, випуск методичного вісника тощо.