KA1 modularizace a vše k tomu

Struktura modulu 2012


Modularizace - skladebnost či sestavitelnost kompozičně vyvážených tématicky nebo jinak vymezených bloků učiva.
Hlavními cíli tohoto projektu je právě příprava modulů integrované výuky fyziky a chemie popř. dalších přírodovědných předmětů.
Moduly budou zahrnovat metodické zpracování dané problematiky, přípravu studijních materiálů v bc a mgr etapě studia se zaměřením na učitelství přírodních věd. Obecnější partie budou nabídnuty i jiným oborům na MU.

Body z porady, pracovní otázky:
Studijní opory mají různou formu a různou strukturu, jaká je pro daný účel optimální?
Má vznikat nejprve struktura a pak do ní obsah nebo naopak?
( v čem je výhoda jednoho či druhého přístupu?)
Co takhle poptat se? Rešerše. Vytvořit dotazník?
Inspirace  z UPOL  esfmoduly.upol.cz.

Ověřování modulů
Začlenění vzdělávacích modulů na PdF MU bude provedeno několika způsoby, moduly "Jak funguje věda" a "Klima a koloběhy látek" budou realizovány jako přenášky s demonstračními aktivitami, cvičení k modulu "Klima a koloběhy látek" proběhnou v rámci stávajících vhodně vybraných předmětů jednotlivých přírodovědných oborů.
Pilotní ověření modulu Fotokatalyticky aktivní povrchy proběhne v rámci laboratorních prací.

K praktické výuce modulů bude připravováno 5 pedagogů (2 učitelé, 3 lektoři). T

Orientační termíny realizace:
        jarní semestr 2013 -příprava a testování podkladů a vybavení pro výuku ve cvičeních
        podzimní semestr 2013 ( říjen)- přednášky modulů (autoři modulů)
        podzimní semestr 2013 - cvičení modulů (všichni lektoři)

ĉ
Modul Fyzika,
15. 7. 2012 9:42
ĉ
Modul Fyzika,
8. 10. 2012 5:30
ĉ
Modul Fyzika,
16. 8. 2012 7:09
ĉ
Modul Fyzika,
18. 7. 2012 14:56
ċ
Modul Fyzika,
8. 1. 2013 6:59
ć
Modul Fyzika,
16. 7. 2012 23:20
Ċ
Modul Fyzika,
15. 7. 2012 9:44
Ċ
Modul Fyzika,
24. 1. 2013 1:12
Comments