Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie


Učitelství patří ke tvořivým oborům z pohledu "materiálu :-), postupů i výstupů". Je to povolání plné člověčiny a přitom i vědy, je to mnohdy docela dobrodružství. Přírodovědná gramotnost lidí otevírá možnost, jak se může občanská společnost angažovat v oblastech, které se přírody a lidí dotýkají a vědomě spolurozhodovat o prioritách.
Pokusili jsme se během dvou let v projektu vytvořit studijní i učitelské opory pro klíčové aktivity (KA). Vybrali jsme takové, které jsou aktuální a jejichž obsah nemusí být nutně vázán na předchozí vědomosti studenta. V projektových modulech učitel bude moci "učit" poněkud jinak, ovšem naučit se a porozumět problematice budou muset studenti sami.Studujní opory mají k dispozici.   


Kód projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0182
Období řešení: 1/2012 - 12/2014    ukončeno

Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie
Programový rámec / typ projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Fakulta/Pracoviště UPOL:          
Přírodovědecká fakulta, Oddělení didaktiky fyziky
Fakulta/Pracoviště MU:
Pedagogická fakulta

Řešitel na MU: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
Členové realizačního týmu: RNDr. Jan Hollan, PhD.
Mgr. Tomáš Miléř, PhD.
prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.
Mgr. Lukáš Pawera
Mgr.Michal Černý


                                        Mgr. Lukáš Richterek
Administrace v ISu   
Administrace v INeTu     
Blog projektu
Texty studijních opor
Fotogalerie