Litania do Błogosławionej Salomei


Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Błogosławiona Salomeo, - módl się za nami. (powtarzaj)
Szczepie krwi Piastowskiej,
Wzorze godności królewskiej,
Obrazie cnoty anielskiej,
Kwiecie wstydliwości,
Perło czystości,
Przykładzie niewinności,
Królowo najpokorniejsza,
Żywicielko ubogich,
Opiekunko wdów i sierot,
Pocieszycielko strapionych,
Lekarko chorych,
Krzewicielko wiary katolickiej,
Skarbnico niebieskich darów,
Wybrana córko św. Franciszka,
Oblubienico Chrystusowa,
Wzgardzicielko świata,
Wzorze zakonności,
Zwierciadło pobożności,
Przykładzie świątobliwości,
Męczennico umartwieniem,
Dziewic matko i ozdobo,
W życiu wsławiona cnotami,
Po śmierci sławna cudami,
Dziedziczko niebieskiej ojczyzny,
Towarzyszko wszystkich świętych,
Patronko Polski,
Tarczo w jej obronie,
Pośredniczko rodaków przed Bogiem,
Wspomożenie prześladowanych za wiarę,
Nadziejo lepszej przyszłości,


Módl się za nami błogosławiona Salomeo
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się: Boże, któryś w błogosławionej Salomei wzgardę ziemskiego żywota z czystością panieńską połączył; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy za jej przyczyną i przykładem, czystym i pokornym sercem Tobie służąc, niezwiędłą koronę chwały w niebie otrzymać mogli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.