Epoker inom epoken

Modernismen (1900-1960)

Modernismen var en tid då författarna ville skapa känslor och uppröra. Deras mål var att skaka liv i folket och sin samtid


De modernistiska romanerna upplevdes ofta som chockerande. Till exempel förbjöds James Joyces bok Ulysses i både England och USA för att den betraktades som pornografisk.


Några olika ismer är futurism, imagism, vortcism, dadaism och surrealism:

Futurism:

Det var en kulturell riktning inom konst och litteratur. Som eftersträvade ett radikalt uppbrott med tidigare traditioner.

Imagism:

Var en anglosaxisk riktning inom poesin under det tidiga1900-talet. Skolan strävade efter klarhet genom exakt poetiskt bildspråk tex metaforer, liknelser, allegorier och symboler.

Vortcism:

Hyllade kraftutvecklingen i det moderna maskinsamhället. Ungefär 1910-1915

Dadaism:

Det var en mycket experimentell konstriktning inom modernismen som blomstrade 1916-1923.

Surrealism:

upplevelser av en sorts religion eller andlig automation är kända sedan antiken. Surrealismerna ersatte däremot det öppet övernaturliga inslaget med den psykoanalytiska teoribildningen och tekniken kring det omedvetna. De flesta surrealister var politiskt engagerade.

Comments