KLM-LAHNSTEIN

MODERNE HELSELEDELSE

KjærreLahnstein og Medarbeidere

K L M

K-valitet

K-unnskap

L-andsdekkende

L-æring

M-ålrettet

M-estring


KURS ELLER UNIVERSITETS-/HØYSKOLEUTDANNING 
I SAMARBEID MED 
KLM-LAHNSTEIN OG UNIVERSITETET I AGDER

 


 Lederutdanning på universitets-/høyskolenivå:
 • Kurs
 • Konferanser
 • Foredrag
 • Coaching
 • Planlegging
 • Rådgiving
 • Prosessveileding
 • Innovative prosjekter
 • Organisasjonsendring
 • Kompetanseutvikling
 • Fagutvikling
 • Formidling
 • Litteratur