หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

  • 2561 แบบนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และ กิจกรรม Active Learning 2561  แบบนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และ กิจกรรม Active Learningสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2[1] แบบนิเทศ (pdf)      [2] กรอกข้อมูลออนไลน์ (สำหรับศึกษานิเทศก์) [3] เอกสารการบริหารเวลาลดเวลาเรียน
    ส่ง 13 ส.ค. 2561 19:54 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • OBEC Active Leaning Camp สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต / จัดกิจกรรมค่าย OBEC Active Leaning Camp ค่ายเพิ่มความรู้  รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 120 คนวิทยากรชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา สถานที่ ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต สพปคลิกรายละเอียดที่นี่
    ส่ง 13 ก.ย. 2560 08:52 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อ VDO

  • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
    ส่ง 1 มิ.ย. 2560 19:21 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือ/เอกสารลดเวลาเรียน

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ครูบ้านนอก


วันหยุดในไทย