หน้าแรก

ประกาศล่าสุด

  • มอบใบประกาศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  แจ้งให้บุคลากรในสังกัดที่ส่งผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning   ในรูปแบบ VTR (ความยาว 5-10 นาที)  เและได้รับงบประมาณสนับสนุนและใบประกาศยกย่องผลงาน  บัดนี้จะได้มอบใบประกาศดังนี้1.ทำเนียบใบประกาศผู้ส่งผลงาน คลิก2.ใบประกาศชดที่ 1. คลิก3.ใบประกาศชุดที่ 2. คลิกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์  086-8567270 ID:Line: therdchai1252 e-mail : ictkk2@gmail.com
    ส่ง 15 มี.ค. 2563 20:51 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • ประกาศ ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ผลการคัดเลือก  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา1.คลิกดูผลการจัดสรรงบประมาณ 2. คลิกส่ง LINK  VTR  และ บทดำเนินเรื่อง 16 กย 25623. คลิกดู การส่งผลงาน  (หสอบถามเพิ่มเติม นายเทอดชัย บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทรศัพท์  086-8567270)การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2 ตามที่   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ...
    ส่ง 12 ก.ย. 2562 04:22 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อ VDO

  • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
    ส่ง 1 มิ.ย. 2560 19:21 โดย นายเทอดชัย บัวผาย
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือ/เอกสารลดเวลาเรียน

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว ครูบ้านนอก


วันหยุดในไทย