דף הבית

סיכום תהליך פיתוח מודל חינוכי אפקטיבי

עבור נוער בסיכון והדרה במערכת החינוך הציבורית

 מודל נ.ע.מ- ניהול עצמי מתמיד

        בית ספר ניסויי בשנים  2010-2005, מרכז הפצה משנת תשע"א 2011

מנהלת בית הספר: אביגיל ראש-האי,   מנהלת מרכז הפצה: לאה פן    
מפקחת בית הספר: רבקה אינגבר,   יועצת אקדמית: נורית רון,   מרשתת גף ניסויים ויזמות: יעל שדה