Kuben

Jag har valt att basera mitt arbete på uppfinningen flygplanet.