Produkter

Noen av våre uttakssteder
 
Teldalen grustak (Telnes)
 
Nøsteregga grustak (Brydalen)
 
Gjøstjønnbekken grustak (Savalen)
 
Kjøldalen grustak (Alvdal)
 
Mistra grustak (Rendalen)
 
Storberget Fjelltak (Rendalen)
 
Bukkhammeren Fjelltak (Tynset)

For massebestilling, ring telefon 90 12 35 70

Masse / fraksjoner. Dette er en oversikt over fraksjoner vi leverer

Type masse Fraksjon Egenvekt Mulige bruksområder
Subus, fin 0-4 mm 1,6 t Finavretting til belegningsstein, fotball- og lekeplasser, veigrus, strøgrus og asfaltproduksjon.
Grus, fin 0-8 mm 1,6 t Veigrus, avretting for fotball- og lekeplasser.
Grus 0-16 mm 1,7 t Veigrus og avretting.
Bærelag 0-32 mm 1,7 t Bærelag til veier og plasser før asfaltering, samt ved avretting. Gruslag der veien er ujevn og bløt.
Singel, fin 4-8 mm 1,45 t Strøsingel på is, finavretting, overflate på veier i parkanlegg, innkjørsler og hage, asfaltproduksjon.
Hagesingel 8-11 mm 1,45 t Overflate i parkanlegg, innkjørsler og hage, avretting, grøfter og asfaltproduksjon.
Singel 8-16 mm 1,45 t Grøfter, avretting, overflate i parkanlegg, innkjørsler og hage.
Pukk, fin (grøftepukk) 12-22 mm 1,45 t Grøfter, drenering, avretting, tilbakefylling rundt grunnmur.
Pukk 16-32 mm 1,45 t Grøftebunn, drenering, avretting, tilbakefylling rundt grunnmur.
Pukk, grov (ballastpukk, jernbanepukk) 25-63 mm 1,5 t Ballastpukk til jernbane, bærelag, drenering, tilbakefylling rundt grunnmur.
Kult 20-120 mm 1,5 t Forsterkningsmateriale til veibygging, drenering og tilbakefylling rundt grunnmur.
Sprengstein 1,5 t Oppfylling og tilbakefylling.
Asfalt knust 0-20 mm 1,65 t Bærelag og overflatelag på vei.

* Leveres på bestilling, ikke lagervare