Τιμές

Η διαφορετικότητα των αναγκών της κάθε ιστοσελίδας, καθιστά μοναδικό το εκάστοτε έργο, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάρτηση τιμοκαταλόγου για την κατασκευή ενός site.

Το κόστος για την κατασκευή μιάς ιστοσελίδας, είναι ανάλογο:

  • του αριθμού των στοιχείων μενού-υπομενού.
  • του αριθμού των σελίδων και του όγκου δεδομένων που περιέχει.
  • των πρόσθετων ενσωματωμένων εφαρμογών.


Ενδεικτικά, αναφέρουμε παρακάτω, το κόστος για την κατασκευή διάφορων ιστοσελίδων
:350€

κατασκευή ιστοσελίδας τέντας

650€

κατασκευή site εργαστηρίου ηλεκτρονικών
800€

κατασκευή ιστοσελίδας διαιτολόγου