Sovellukset

Käytössämme ovat mobiilissovellukset, jotka löytyvät appstoresta. Alta linkkien kautta löytyy kootusti kokemuksia sovelluksista, jotka on koettu hyödyllisiksi hankkeen tavoitteiden edistämisessä. Listat päivittyvät hankkeen edetessä. (Android-laitteista saatuja kokemuksia voit lukea täältä.)

Jakaminen sosiaalisessa mediassa

Käytössä olevien tablet-laitteiden opetuskäytön kokemusten jakaminen käy vilkkaana Facebookissa. Näissä alla listatuissa ryhmissä keskustellaan aiheesta vilkkaasti ja apua saa nopeastikin aihepiiriä koskeviin ongelmiin. Osallistu sinäkin! 

Lisäksi Bambuser.com videonjakopalvelussa jaetaan mobiililaitteiden opetuskäyttöön ideoita valtakunnan laajuisesti käyttäjätunnuksella
Laitteista

Käytämme hankkeen pilotoinnissa tablet-laitteita. Alusta asti käytössä ovat olleet iPad2-laitteet. Yhdellä luokalla on käytössä seitsemän pädiä. Laitteistoja on kahden koulun käytössä. Testissä ovat olleet myöskin Android-laitteet (Samsung Galaxy tab1 ja 2 sekä Asus Transformer), joiden toiminnallisuudet eivät ole (5/2013) vielä samalla tasolla iPadien kanssa. Android-laitteiden kehitys on tosin ollut vakuuttavaa kevään 2013 aikana. 

Laitteen valintaan vaikutti tablet-markkinoilla hankkeen alussa (9/2011) vallinnut teknologinen tilanne. IPad2 oli jo jonkin aikaa hallinnut käytettävyytensä vuoksi markkinoita. Android-tabeja alkoi ilmaantua runsaastikin. Kuitenkaan mikään malli ei kyennyt vastaamaan iPadin ominaisuuksiin. Applen teknologiat tukivat 2012 hallitsevasti kosketustoimintoja pädillä. Androideissa kosketusteknologian kehittymistä odotellaan edelleen vuoden 2013 kesäkuussa. Ja vasta nyt (6/2013) voi sanoa muutaman Android mallin, joissa on neliydinprosessori toimintaa koordinoimassa, pääsevän teknisesti samankaltaiseen käyttökokemukseen Applen pädien kanssa. Tosin ensimmäiset mallit ovat vasta puhelimia. Tilanne on siltä osin siis muuttumaan päin.