iOS-sovellukset‎ > ‎

Esitystyökalut ja käsitekartta

Esitys

 • Prezi - sovellus lukee selainpohjaista tiliä. Esitykset voi ladata verkosta ja esittää offline-tilassa. Esityksiä voi jonkun verran muokata sovelluksessa - esim. Tekstien lisäys ja kuvien lisääminen mahdollista.
Prezi on erityisen hyvin iPadilla toimiva esityssovellus. Esityksen pitäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa kuin se on prezin ja iOS-laitteen avulla. Applen oma esitysksovellus - Keynote - on toki myöskin toimiva ja visuaalisesti hieno, mutta siitä puuttuu mm. yhteisöllinen esityksen muokkaaminen ja tuottaminen.

Prezi toimii moneen tarkoitukseen mainiosti. Se perustuu valtavaan esityspohjaan, jonne asioiden sijoittaminen eri syvyyteen on helppoa ja innostavaa. Esityksen tekeminen on helppoa. Esityksen osat sijoitetaan alustalle. Sen jälkeen osat kootaan poluksi, jota esityksessä seurataan. Esityksen pitäjä ohjaa iOS-laitteeltaan polulla kulkua esityksen aikana. Polkua voi myöskin säätää. Sen ei tarvitse välttämättä olla lineaarinen. Polku voi yhtä hyvin olla sykkivä, yhdestä kohteesta eri paikkoihin kurkkaileva. Se voi olla yhtälailla prosessikaavio. Valtava kaikenkattava alusta mahdollistaa monenlaisen esityksen rakentamisen.

Prezi on myöskin yhteisöllinen työkalu. Samaa esitystä tai prosessia voi olla luomassa useampi samanaikaisesti. Alustalla voidaan käydä chattikeskustelua työskentelyn lomassa. iPadilla voi osallistua samanaikaiseen työstämiseen, mutta työstö täytyy aloittaa ja mahdollistaa pc-laitteelta jakaen työstettävä projekti iPadeilla työstäville.

Oman esityksen, joka on luotu selainpohjaisesti, voi ladata omalle iPadille ja siten esittää se offlinena. Esityksen voi toki tehdä myöskin iPadilla, mutta sen työstöominaisuudet eivät ole yhtä laajat ja moninaiset kuin selainpohjaisessa työstössä. Esityksen aikana iPadin ei tarvitse olla yhteydessä verkkoon. Ennen esitystä on kuitenkin hyvä varmistaa, että omalla laitteella on viimeinen työstetty versio omasta esityksestä. 

Pedagogisia käyttöideoita:
 • Projektin tuottaminen yhdessä.
 • Esityksen luominen.
 • Tutkivan oppimisen prosessi prezillä - lopuksi lopputyön esitys kootusti valitusta aineistosta. Esimerkki yllä Prezi-esityksenä.
 • Portfoliotyökaluna aivan verraton.
 • Projektin kokoaminen, projektin esittäminen, prosessikuvaus.
 • Havaintojen keräämisen paikka.
Muita esitystyökaluja:
 • Keynote - Applen oma esitystyökalu. ("Applen oma powerpoint"). Avaa powerpoint-tiedostot ja pp.-tiedostoja voi luoda. Helppo ja hyvin visualisoiva.
 • SlideShark - Sovellus mahdollistaa PowerPointilla tehtyjen esitysten näyttämisen. Kun iOS-laite liitetään näyttötilaan (esim. tykkiin), siirtyy SlideShark automaattisesti Presenter Modeen (näet diojen lajittelun ja diakohtaiset muistiinpanot). iPhonea voi käyttää tuolloin kaukosäätimenä ja ohjailla tapahtumia iPadilla.

Mielle- ja käsitekarttatyökalut

Popplet on käsitekarttatyöskentelyyn tarkoitettu hyvin yksinkertainen ja helppo väline. Peruskäyttöinen Popplet Lite mahdollistaa yhden käsitekartan muodostamisen. Laajennettu versio (Popplet) antaa mahdollisuuden sekä mobiilisovelluksessa että selainpohjaisesti työstää omia käsitekarttoja. Käsitekarttoja voi olla rajattomasti.

Poppletilla käsitekarttojen tekeminen on helppoa. Avattuasi ohjelman ja koskettamalla tyhjää ruutua sormella, saat näkyviin ensimmäisen kuplan. Tämän muotoilemiseksi on käytössä kuusi vaihtoehtoa:
 • Kuplan värin säätö
 • Tekstin kirjoittaminen ja tekstikoon valinta
 • Piirtotyökalu ja värin valinta
 • Kuvan tuominen tai kuvan ottaminen
 • Kuplan poistaminen
 • Kuplan oikeasta alakulmasta kiinni ottamalla kuplan kokoa voi säätää.
Jokaista kuplaa voi säätää yllämainitusti. Kuplan kullakin reunalla on pallo, jota painamalla saa uuden kuplan, joka kiinnittyy edelliseen viivalla. Yhteen kuplaan voi kiinnittää rajattomasti säikeitä. Ottamalla kuplasta kiinni, sen voi raahata alustalla eri paikkaan - minne vain. 

Omia poppletteja voi muokata myöskin selaimen kautta kirjautumalla omalle tilille. iOS-laitteella Popplet-sovelluksessa tilille voi myöskin kirjautua, jolloin omat poppletit ovat mobiililaitteelta käytettävissä ja muokattavissa.

Poppletin lähettäminen kuvana (.pdf ja .jpg) onnistuu helposti. Sen voi myös tallentaa (.jpg) kameran rullalle. Kuvassa valmis popplet, josta puuttuvat kaikki säätöominaisuudet näkyviltä.

Pedagogisia käyttöideoita:
 • Tutkivan oppimisen prosessissa havaintojen keräämisessä.
 • Käsitteiden ymmärtäminen ja aliorakenne.
 • Portfoliointi.
 • Projektin kokoaminen, projektin esittäminen, prosessikuvaus.
 • Syy-yhteyksien (kausaalikuvauksien) muodostaminen.
Muita käsite- ja miellekarttatyökaluja:
 • SimpleMind
 • Mindomo
 • MindMeister - MindMeisterin avulla voi tehdä yhdessä mindmappeja. MindMeister on ilmainen.
 • Mindjet - Mindjet on mindmap-työkalu asioiden jäsennykseen ja hahmotteluun. Mindmap voi sisältää tekstin lisäksi kuvia ja sen voi jakaa sähköpostilla. Mindjet on ilmainen.
 • Flinga (Collaborative Knowledge Building) - Ei varsinaisesti käsite- tai miellekarttaa tuottava työkalu, vaan enemmänkin yhteisöllisen työskentelyn mahdollistava taulu.
Posteri
 • Phoster
Korostamistyökalu (näytöllä)
 • Pointer