Mobiilivälineitä on testattu Helsingin kouluissa innokkaasti jo muutaman vuoden ajan. Opettajat ja oppilaat ovat ottaneet uudet välineet innolla vastaan. Eikä ihme! Mobiilivälineiden tuoma uudenlainen oppimisen kulttuuri antaa oppimiseen ja opettamiseen monia uusia mahdollisuuksia, joista ei voinut vuosikymmen sitten edes uneksiakaan. Tästä innosta syntyvästä osaamisen kehittymisestä haluamme jakaa kaikille, jotka haluavat olla kehityksessä osallisina. Mobiilin oppimisen muutoksessa kannattaa olla murrosvaiheessa mukana - herkällä korvalla. 

Mobiiliuteen liittyy myös jakamisen ja osallistumisen mahdollisuus, joka mahdollistaa hyvässä ja pahassa uusia asioita opetuksessa. Oppimisen mobiiliportfolio, osaamisen ja tiedon jakaminen sosiaalisessa mediassa, tiedon esittäminen entistä joustavammin, omien tietojen hallinta ja monet muut koulumaailmaa muutoksessa ravistelevat ilmiöt haastavat meitä tutkimaan mobiilia kentää.

Muutoksessa oleminen vaatii tarkkuutta ja selkeyttä. Siihen pyrimme tämän sivuston avulla. Pyrimme antamaan selkeitä kuvauksia mahdollisuuksista, joihin mobiilius meidät ajaa. Selkeästi ja yksinkertaistaen pyrimme kuvaamaan sovellusten käyttömahdollisuuksia kokemuksellisen testauksen pohjalta. Ja näkemyksemme saa ja pitää haastaa! Foorumeita on monia. Niistä osa on linkitetty sivuston oikeaan laitaan (Keskustelualueet). Keskustellaan ja jaetaan!
Helsingissä käynnissä olevat mobiilioppimista edistävät hankkeet löytyvät Mediakeskuksen sivuilta kootusti. Näiden lisäksi kaupungin kouluissa tehdään sisäistä kehittämistyötä. Kehittämisen painopisteitä ovat mm. peli- ja portfolio-oppiminen, osallistuva ja toiminnallinen pedagogiikka, koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen opiskelussa, erityisopetuksen rikastaminen mobiilivälineillä ja etäopetuksen kehittäminen kielten opiskelussa ja sairaalakouluympäristössä.

Tälle sivustolle on koottu peruspaketit sovelluksista kustakin kolmesta käyttöjärjestelmästä (iOS, Android ja Win8), jotka ovat tällä hetkellä markkinoilla hallitsevassa asemassa (9/2014). Näillä ohjeilla pääsee mobiililaitteiden kanssa hyvin alkuun. Sovellusvalikoimat päivittyvät jatkuvasti, joten tässä kentässä on oltava korva tarkkana ja seurattava kehitystä, mikäli haluaa olla ajassa ja muutoksessa tiukasti kiinni.

Tällaisten staattisten listausten ongelma on muutosherkkyyden vaillinaisuus. Tähän ongelmaan puolestaan vastaa mm. facebookissa perustetut ryhmät, joissa keskustelu käy vilkkaana koskien mobiiliopetusta. Vasemmasta palkista löydät keskustelualueet koskien kutakin käyttöjärjestelmää. Suosittelemme osallistumaan ja jakamaan!