ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
" เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น "
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งอยู่ที่ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารใหม่ ด้านขวามือ  
--------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐภายในจังหวัด ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที
                                               
สปน. ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 
 
 ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ขอยุติการพัฒนาข้อมูลใน website นี้ สามารถติดตามข้อมููลได้ที่
 
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเยี่ยมชม