ดอกไม้ประเทศอินโดนีเซีย

 
 

ดอกกล้วยไม้ราตรี    ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย 

                           ชื่อพื้นเมือง        ดอก Moon Orchid หรือกล้วยไม้ราตรี เป็นกล้วยไม้สายพันธ์ Phalaenopsis Amabilis 

                           ลักษณะทั่วไป    ลำต้นของกล้วยไม้ไม่มีแก่นและเปลือก  เนื้อในเสมอกัน  ลำต้นมี 2 ลักษณะ 

                                                     คือ  ลำต้นแท้  มีข้อและปล้องเหมือนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป  มีการเจริญเติบโตทางยอด

                           ใบ                      เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวมีลักษณะต่างกันออกไป  เช่น  รูปแถบ  รูปกลมยาว 

                                                     หรือลดรูปเป็นเพียงเกล็ด แผ่นใบบางคล้ายใบหมาก  หนาอวบน้ำ          

                            ดอก                  กลีบดอกมีสีขาวอมม่วง 

                            ผล                    -

                            ด้านภูมิทัศน์      ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น 

                                                     จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย


Comments