ดอกไม้ประเทศสิงคโปร์


กล้วยไม้ในกลุ่ม แวนด้า เป็นดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสิงคโป

 

                                 ชื่อพื้นเมือง            -  

                                 ลักษณะทั่วไป       แวนด้าเป็นกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดี้ยล ไม่แตกกอ เจริญเติบโตไปทางยอด

                                                               รากเป็นรากอากาศ 

                                 ใบ                         ใบมีลักษณะกลม แบนหรือร่อง ใบซ้อนสลับกัน 

                                 ดอก                       สีม่วงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม 

                                  ผล                         -

                                  ด้านภูมิทัศน์          พบได้ทั่วไปในประเทศสิงคโปร์


Comments