ดอกไม้ประเทศพม่า

 
 
 
 

 ประดู่ เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่า

                            ชื่อพื้นเมือง           -
                            ลักษณะทั่วไป      ลำต้นสูง 10–20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปเจดีย์เตี้ย แผ่กว้างหนาทึบ
                                                        ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง    

                            ใบ                        ประกอบขนนก รูปไข่ เรียบหนา 

                            ดอก                     มีสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ดอกบานแล้วร่วงพร้อม ๆ กัน ออกดอกช่วง
                                                        เดือน เมษายน-สิงหาผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในฤดูฝนแรก

                            ผล                        -

                            ด้านภูมิทัศน์         ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด

Comments