ดอกไม้ประเทศมาเลเซีย

 
   
ชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย
 
                              ชื่อพื้นเมือง          บุหงารายอ

                              ลักษณะทั่วไป      -

                              ใบ                       ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่กว้าง 3-5.5 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม
                                                          โคนสอบหรือมน ขอบจัก
   

                              ดอก                     ลักษณะกลีบดอกเป็นสีแดง มีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก

                              ผล                       -    

                              ด้านภูมิทัศน์         พบได้ทั่วไปในประเทศมาเลเซีย


Comments