ดอกไม้ประเทศลาว

 
 
 

ดอกลีลาวดี  ดอกไม้ประจำชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                          ชื่อพื้นเมือง        จำปา
                          ลักษณะทั่วไป    เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เนื้อไม่อ่อน แตกกิ่งเป็นแฉก เป็นง่ามกระจายออกทำ  
                                                    ให้เกิดทรงพุ่มใหญ่ กิ่งเปราะง่าย  ทิ้งใบในฤดูแล้งแล้วผลิดอกและใบรุ่นใหม่  
                                                    ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป
                          ใบ                      มีใบใหญ่โตเป็นหอก ใบแข็งมีสีเขียวเข้ม
                          ดอก                   ดอกเป็นช่อ ถ้าต้นสมบูรณ์ดี ช่อหนึ่งจะมีดอกหลายสิบดอกเป็นกลุ่มสวยงามมาก
                                                    มีกลีบดอก 5 กลีบ มีหลายลักษณะ  บางชนิดกลีบเวียนกัน  บางชนิดกลีบดอกเรียงกัน
                                                    บางชนิดปลายกลีบดอกแหลม  บางชนิดปลายกลีบดอกมน มากมายหลายสี 
                                                    บางต้นอาจมีดอกมีสีเดียว เช่น ขาว แดง  ชมพู                                               
                          ผล                     ผลจะออกเป็นฝักคู่สีน้ำตาล
                          ด้านภูมิทัศน์      นิยมใช้กันมากในวงการสปา

Comments