ดอกไม้ประเทศบรูไน

 
 
 


ดอกซิมปอร์ ดอกไม้ประจำชาติบรูไน


                            ชื่อพื้นเมือง        ดอกส้านชะวา

                            ลักษณะทั่วไป    -

                            ใบ                      -    

                            ดอก                  ที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม

                            ผล                     -

                            ด้านภูมิทัศน์      พบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไน 
Comments