ดอกไม้ประเทศเวียดนาม

 
 
 
 
บัว ดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
                               ชื่อพื้นเมือง            -
                               ลักษณะทั่วไป       บัว เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ
                               ใบ                         การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ 
                                                            ผิวใบเรียบ มีสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน

                               ดอก                      ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายขั้น ลักษณะดอกคล้ายรูปกรวย เวลาบานคล้ายกับร่ม 

                                                            ดอกมีสีขาว ชมพู เหลือง

                               ผล                        ผลคือส่วนที่อยู่ตรงกลางดอก ซึ่งมีเมล็ดประกอบอยู่ภายในจำนวนมาก 

                                                            ลักษณะ ขนาดสีสรร ของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์     

                               ด้านภูมิทัศน์         พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำของประเทศเวียดนาม


Comments