Administration

Principal

Current

Previous

 Leo Xie <谢洛> (2021-) 

Hong Qiao (2000-2006)
XiaoYing Cheng (2006-2009)
Zhe Kong (2009-2013)

ShuXin Bi (2013-2016)

Scott Yan <晏兴国> (2017-2019)

Cindy Miao <苗欣然> ( 2019-2021)

Committee Member

Current

Previous

Cindy Miao <苗欣然> (2012-)
Haihong Ye <叶海虹> (2013-)
Huiping Chen <陈蕙萍> (2020-)
Jiangxia Liu <刘江霞> (2020-)
Leo Xie <谢洛> (2017-)
Li Zhao <赵力> (2009-)
Linhua Dai <> (2020-)
Liang Sun <孙良> (2017-)
Scott Yan <晏兴国> (2006-)
Siying Yu <余思颖> (2017-)
Yan Yang <杨妍> (2019-)
Yi Xiao <肖仪> (2018-)
Yue Shi <石悦> (2020-)
Zhe Kong <孔喆> (2000-)

AiMing Sun (2000-2011)
Amy Li <李艳敏> (2018-2019)
ChangSi Chen (2002-2016)
Grace Chen (2016-2018)
Chaoqing Mo (2013-2015)
ChunYe Ma (2004-2005)
Dongkai ShangGuang (2000-2001)
Frank Fane <方旭> (2013-2019)
Hong Qiao (2000-2006)
Hui Zhao (2005-2006)
Jian Pan (2000-2004)
Jun Zuo (2000-2001)
Liang Liu (2000-2001)
Nanxing Wang (2000-2001)
Qian Li (2001-2002)
Roger Liu (2012-2016)
ShiZhong Han (2002-2006)
Shuxin Bi (2006-2016)
XianLi Huang (2005-2010)
Michelle Liu (2002-2016)
Xiaoying Cheng (2002-2012)
Yan Yang <杨琰>(2011-2012)
Yu Xiao (2004-2005)
YueMing Cheng (2003-2004)
Zhangjun Tang <唐章俊> (2018-2019)
Zhilin Sun (2001-2002)


Role and Responsibility

School Office  Zhangjun Tang
Language class dean  Leo Xie
Culture class dean  Siying Yu
Finance  Michelle Liu, Zhe Kong
Event  Haihong Ye, Liang Sun, Zhangjun Tang, Yan Yang 
Parent activity  Liang Sun, Zhangjun Tang
Web  Charles Chen, Zhe Kong
 School Newsletter Zhe Kong
 School WeChat Li Zhao
 Student Assistant Mgr Yi Xiao


Board

Chairperson

    Current

Previous

 Scott Yan <晏兴国> (2019-) 

Hong Qiao (2000-2006)

Lianggen Zheng <郑良根> (2006-2019)

Board Member

Current

Previous

Charles Chen <陈昌四> (2002-)
Zhe Kong <孔喆> (2000-)
Michelle Liu <刘笑梅> (2004-)
Cindy Miao <苗欣然> (2013-)
Scott Yan <晏兴国> (2006-)
Leo Xie <谢洛> (2018-)
Xiaoying Cheng (2002-2013)
YueMing Cheng (2003-2004)
ShiZhong Han (2002-2006)
XianLi Huang (2005-2011)
Qian Li (2001-2002)
Liang Liu (2000-2001)
ChunYe Ma (2004-2005)
Jian Pan (2000-2004)
Hong Qiao (2000-2006)
Dongkai ShangGuang (2000-2001)
AiMing Sun (2000-2011)
ShuXin Bi (2006-2016)
Zhilin Sun (2001-2002)
Nanxing Wang (2000-2001)
Yu Xiao (2004-2005)
Hui Zhao (2005-2006)
LiangGen Zheng (2000-2019)
Jun Zuo (2000-2001)