De Bongerd


Een groene, aantrekkelijke, afwisselende en zoveel mogelijk milieuvriendelijk gebouwde buurt. Een buurt waar mensen zich thuis voelen. Waar ruimte is voor verschillende levensgeschiedenissen, samenlevingsvormen, ideeën en opvattingen. Een buurt die door bewoners zelf beheerd en onderhouden wordt. Dat was het ideaal toen een groep toekomstige bewoners in 1993 met het project begon dat uiteindelijk in 1997 werd gerealiseerd onder de naam De Bongerd. De Bongerd omvat achtendertig huur- en koopwoningen en ligt in Oldenelerbroek in Zwolle-Zuid.

Wonen in De Bongerd


Wonen in De Bongerd betekent wonen in een buurt waar je niet op je vingers gekeken wordt, maar waar mensen er proberen te zijn als je ze nodig hebt. Wonen in De Bongerd betekent verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin. Een keer per maand wordt op zaterdagochtend een ‘groendag’ georganiseerd waarop gezamenlijk wordt gewerkt. Wonen in De Bongerd betekent actief zijn in een van de werkgroepen: de groen- en bouwgroep, de feestcommissie, of de redactie van de nieuwsbrief De Holtsprake. Eigen plannen en ideeën voor gezamenlijke activiteiten worden zeer op prijs gesteld!

Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle


De bewoners hebben zich verenigd in MMWZ (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle).  MMWZ streeft naar een grote variatie aan bewoners en samenlevingsvormen. Zo zijn in De Bongerd zowel huur- als koopwoningen in diverse groottes en prijsklassen gebouwd. Vanuit MMWZ zijn inmiddels ook twee andere projecten gerealiseerd in Zwolle: Meanderhof en De Nooten.

Privacyverklaring


Als je je meldt als belangstellende of als lid, geef je ons een aantal persoonsgegevens: je naam, adres, mail-adres en telefoonnummer(s). Bij betaling van contributie of donatie geef je ons ook een bankrekeningnummer. Wij gebruiken die persoonsgegevens alleen voor onze communicatie met jou, en – als dat aan de orde komt – om je als kandidaat voor een woning door te geven. Je hebt op elk moment het recht om je informatie in te zien of te wijzigen.

Uit de Holtsprake