Зміст курсу

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальна характеристика мультимедійних технологій.

Роль мультимедійних технологій у сучасному суспільстві. Атрибутні ознаки мультимедійних технологій, що забезпечують виконання навчальної, архівної, довідкової, популярної, естетичної, релакційної та інших функцій. Області використання мультимедіа. Визначення поняття «мультимедійні технології»: дефініції та підходи. Особливості мультимедіа. Характеристика соціально-інформаційної ситуації виникнення мультимедіа. Диверсифікація інформаційних технологій. Історичні віхи становлення мультимедіа. Протиріччя формального і систематичного представлення пошуку інформації.

Мультимедіа як комплекс програмних і апаратних засобів, спрямованих на роботу в діалоговому режимі з різнорідними даними (графікою, текстом, звуком, відео), організованими у вигляді єдиного інформаційного середовища. Гіпертекстова природа мультимедіа Гіпертекст – система роботи з комбінаціями текстових матеріалів, гіпермедіа – система, що працює з комбінацією графіки, звуку, відео, анімації.

Форми представлення мультимедійної інформації. Розподіл носіїв інформації: традиційні, електронні, мікроносії. Технічне та програмне забезпечення для створення мультимедійної продукції. Ергономічні вимоги до застосування мультимедійних технологій. Мобільні, планшетні та інші версії медіапроектів.

 

Змістовий модуль 2.

Тема 2. Можливості мультимедійних технологій у бібліотечно-інформаційних та соціально-когнітивних процесах.

Мультимедіа як новий засіб комунікації: філософське та соціокультурне осмислення мультимедіа як спеціального інформаційного середовища. Подолання бер'єрів носіїв соціальної інформації. Інтегративні технології: у документалізації діяльності, інформації та знань; в актуалізації електронного ресурсу (пошукові стратегії, прагматичне забезпечення мультимедійних систем); візуалізації (збільшення/зменшення обсягів збереження інформації, зображень, «запам’ятання пройденого шляху», «закладки» тощо).

Мультимедійні видання у структурі бібліотечного фонду. Особливості комплектування та обслуговування мультимедійними продуктами: реалії та перспективи. Мультимедійні продукти в мережі. Призначення та організація обслуговування у бібліотеках. Стратегії виконання бібліотечних запитів за критеріями повноти, оперативності, комфортності. Вимоги до обліку та реєстрації мультимедіа продуктів у бібліотеках. Особливості бібліографічного опису мультимедіа видань.

Використання мультимедійних технологій в системі освіти: від застосування мультимедіа для створення навчальних програм до формування нових засобів навчання. Завдання, режими використання. Мультимедійні технології в дистанційній освіті. Взаємодія бібліотекаря та викладача.

Робота з системами моніторингу мультимедійної інформації в інтернеті та соціальних медіа. Підготовка аналітичного звіту на основі спостереження за поведінкою користувачів мультимедійного ресурсу.

 

Змістовий модуль 3.

Тема 3. Жанри мультимедіа продуктів, їх використання у бібліотеках.

Класифікація мультимедійних продуктів за: цільовим призначенням, ступенем аналітико-синтетичної обробки інформації, періодичністю, структурою, суспільним призначенням, технологією розповсюдження, характером взаємодії з користувачем тощо. Визначення жанрів.

Асортимент мультимедійних продуктів в бібліотеках: формування, застосування, організація доступу. Мультимедійні ігри, енциклопедії, довідники, презентації, інтерактивні книжки, мультимедійні енциклопедії, віртуальні книжкові виставки, віртуальні полиці, віртуальні тури, панорами, екскурсії, буктрейлери, веб-конференції, вебінари тощо. Використання технологій онлайн-ігор в практиці роботи дитячих бібліотек.

 

Змістовий модуль 4.

Тема 4. Створення та просування мультимедійних продуктів: організаційні та технологічні аспекти.

Проектування мультимедійного продукту: визначення мети, структури. Технологічна схема створення мультимедійного продукту. Вимоги до проекту створення мультимедійного продукту. Дизайнерський підхід до проектування мультимедійного проекту. Поняття юзабіліті.

Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних: Power Point, Open Office Impress, специфіка використання в бібліотечній діяльності. Технології створення та публікації в мережі мультимедійних презентацій. Онлайн-сервіси та середовища для публікації мультимедійних матеріалів (блогохостингів, фото- і відеохостінги, CMS Wordpress, Joomla й аналоги).

Технології роботи із зображенням. Цифрова фотографія. Технології зйомки, програми обробки: локальні та мережеві. Платформи для публікації: фотохостинги, фотобанки. Створення відеопідкастів.

Цифрове аудіо. Специфіка використання звуку в мультимедіа продуктах. Методи синтезу звуку. Формати звукових файлів. Технології роботи із звуком. Обладнання, необхідне для запису аудіо. Аудіопідкасти, створення веб-радіостанції. Сервіси для створення і публікації в мережі слайд-шоу і аудіослайдшоу.

Цифрове відео. Технологічні засади створення відеофільмів: формати, кодеки, особливості одержання, зберігання та представлення відеоінформації, способи відеомонтажу, робота з комплексом відеофрагментів, аудеофрагментів, ефектів, кліпів, підкастів. Програми відеомонтажу: локальні і мережеві. Платформи для публікації відео - відеохостинги. Підтримка авторської діяльності.

Анімація. Фізіологічний аспект зорового сприйняття руху. Види анімації. Програмне забезпечення та веб-платформи для створення анімованих сцен.

Геолокаційні сервіси і мультимедійні проекти на їх основі. Онлайн сервіси для організації голосувань і тестів. Програми для вебінарів та веб-конференцій.

 

Змістовий модуль 5.

Тема 5. Технології створення та принципи якості веб-сайтів бібліотек.

Створення бібліотечного веб-сайту: наука та мистецтво. Сайти бібліотек: види, призначення, місія, право власності. Організація веб-сайтів та веб-сторінок, критерії та поради. Принципи якості веб-сайтів бібліотек: прозорість, ефективність для користувачів, доступність, підтримка та актуалізація, орієнтування на потреби користувача, реактивність, багатомовність, сумісність, керованість, збереження. Принципи ефективності сайту бібліотеки: релевантність та відбір матеріалів, точність простота використання, кольорова гама та дизайн веб-сайту, навігаційні принципи. Аналіз веб-сайту: критерії та контрольні характеристики. Заходи щодо підвищення якості веб-сайту.

Он-лайн конструктори веб-сайтів як прості та зручні інструменти для створення та підтримки в актуальному стані веб-сайта. Технології організації колективного редагування контенту, розміщеного в мережі. Системи управління контентом, принципи створення мультимедійних ресурсів. Сервіси вікі, краудсорсинг-платформи. Блогохостинги, групи і спільноти в соціальних мережах.

 

Змістовий модуль 6.

Тема 6. Інфографіка: можливості застосування на веб-сайтах бібліотеки.

Інфографіка як інструмент візуалізації інформації: визначення поняття, історія виникнення, цілі використання та сфери застосування. Інфографіка як графічний спосіб подачі інформації, даних і знань. Особливості інфографіки як інструменту візуалізації: графічні об'єкти, асоціативно пов'язані з представленою інформацією або є графічним виразом напрямків зміни представлених даних; корисне інформаційне навантаження, барвисте подання, виразне й осмислене уявлення теми.

Різновиди інфографіки: статична, динамічна, аналітична, новинна, інфографіка реконструкції. Складові успіху використання інфографіки в мультимедійній продукції. Технологічні засади створення інфографіки. Сервіси та інструментарій для створення інфографіки. Принципи створення, етапи підготовки об’єктів інфографіки. Мережеві сервіси для підготовки та публікації інфографіки.