Mlýnské kameny kameny

Zpravodaj OÚ Zvánovice                

Úvod

2007, 2008

2006

Archiv 1992-1993


Mlýnské kameny

Fotogalerie

Kontakt

O Mlýnských kamenech

Mlýnské kameny, podle kterých byl pojmenován Zvánovický zpravodaj, se nacházejí v okolí Zvánovického potoka - na hranici katastrálních území Zvánovic a Černých Voděrad (v blízkosti bývalého pionýrského tábora, dnes hotelu Legner).

Jedná se o žulové válce o průměru 80 - 125 cm, jejichž hmotnost je odhadována na 460 - 2100 kg.

O jejich původu a účelu existují různé dohady. Podle některých pocházejí z pohanských dob a byly součástí posvátné stavby nacházející se na kopci nad potokem. Odtud prý byly později svaleny do údolí. Podle jiné domněnky žulové válce sloužily jako podstavce pod dřevěné sochy pohanských bohů.

V 70. letech 20. století zde byl proveden archeologický průzkum. Podle jeho výsledku se prý jedná o polotovary mlecích kamenů, které se zde vyráběly ve středověku. Tyto mlecí kameny měly sloužit k rozemílání rud těžených v té době ve zdejším okolí.

Překvapivé je však množství kulatých kamenů, při archeologickém průzkumu jich bylo nalezeno 45, mnoho jich však prý bylo zničeno počátkem 20. století při výstavbě nedaleké silnice (roztloukáním na štěrk).

Více o mlýnských kamenech a jejich okolí:

Článek o archeologickém výzkumu byl uveřejněn ve zpravodaji Mlýnské kameny č. 3 a č. 4 v roce 1992.

Zápisky z minulosti Struhařova od neznámého autora, pojednávající o okolí Zvánovického potoka

Článek, který byl kdysi otištěný v časopise Pod Lipany a odpověď na něj na těchto zajímavých stránkách o historii Černokostelecka.

Klub psychotroniky a UFO - foto lokality