Mlýnské kameny foto

Zpravodaj OÚ Zvánovice                 

Úvod 

2007, 2008

2006

Archiv 1992-1993


Mlýnské kameny

Fotogalerie

Kontakt

Fotogalerie

 

Rozcestí turistických cest u mlecích kamenů. Poněkud zrezivělá tabulka oznamuje, že v řečišti  leží polotovary mlýnských kamenů vyráběných ve stráni nad potokem ve 13. - 16. století.

Kámen, který vidíte v levé horní části fotografie, se nachází na k. ú. Zvánovice.

Některé kameny leží přímo v potoce.

Tyto kameny jsou již na území Černých Voděrad - levém břehu Zvánovického potoka. Kámen v popředí byl odtud před nedávnem odvezen a později musel být vrácen.  

Kámen, který se někdo pokoušel rozpůlit. Možná to bylo v době, kdy byly některé mlýnské kameny roztloukány na štěrk, který se používal při výstavbě nedaleké silnice. 

Archeologická kulturní památka. Místo ve stráni nad potokem, kde se mlecí kameny vyráběly.Další skalní útvary ve stráni.

Údajný obětní kámen, též zvaný Čertův.

Pohled na tentýž útvar z jiné strany. Podle vyjádření odborníků na něm nezapracovala lidská ruka, ale byl vytvořen v důsledku eroze - zvětrávání horniny. 

Tento a další zajímavé výtvory přírody nalezneme ve stráni na pravém břehu Zvánovického potoka.Možná právě v těchto místech se v 17. století skrývali nekatolíci.Zbytky staré kovárny v údolí se nám nepodařilo nalézt, s největší pravděpodobností tu už žádné nejsou. "Rozčtvrcený" kámen ležící nedaleko potoka vede k domněnce, že právě na tomto místě byly vyráběny kvádry používané pro výstavbu dráhy z Prahy do Českých Budějovic. (1870-1872)

Další žulový kámen nesoucí stopy dávného opracovávání.

Detail z předešlé fotografie.

Tyto a další částečně opracované kameny naleznete ve vzdálenosti přibližně 2,5 km od mlecích kamenů proti proudu Zvánovického potoka.

Novodobý rybník  na Haberském potoce (přítok Zvánovického potoka) nedaleko silnice vedoucí z Habru do Jevan.  V tomto údolí prý dříve bývaly panské rybníky.