Umělci v panských službách

rodina Fortinů (FF)
  • Fortin Michal (asi 1655-1739), přišel z Muggia (Ticino, Švýcarsko), vrchní schwarzenberský zednický polír ve Mšeci
  • Fortin Ondřej, schwarzenberský dvorní stavitel ve Mšeci, syn Michala
  • Fortin František Jakub (1693-po 1760), schwarzenberský dvorní stavitel v Českém Krumlově, syn Michala
  • Fortini Josef František (1727-1762), scharzenberský dvorní stavitel v Českém Krumlově, syn Františka Jakuba
Herscher Václav Ondřej, syn Josefa - viz níže
                        1729-1795
                        sochař na Manětínsku(AS)
                        
Herscher Josef, *1688 (Německo?, Tyrolsko?)
                        sochař a měšťan v Manětíně, pracoval pro Lažanské z Bukové
                        manželka: Magdalena (+1764 Manětín)
                        zemřel 2. 5. 1756 v Manětíně
                        Jeho dcera Anna se vdala r. 1750 za Františka Engelthalera,
                        svobodného řezníka a hostinského v Loze    (AS)

Perti - (Pert, Perto, Perth, Porth) - zedníci a stavitelé v jižních čechách (Prachatice, Č. Krumlov, Křemže, Červený dvlůr atd.)
               rodina pocházela z Muggio ze stejnojmenného údolí ve Švýcarsku, příšla v 17. století
               rodina v 2. pol. 17. století pracovala i na panství Třeboň a Hluboká
               Batista Perti -práce v Telči, rodina pracovala i v Příbrami.(AS)


Tadeáš Mayer, (1812 – 1856), rodák z Kaceřova, méně známý malíř empírových miniatur a podobizen české aristokracie. Vyučoval malířství v rodině Lažanských v Manětíně, posléze studoval ve Vídni a v Praze. (MC)


Comments