O projektu

Projekt ESF s názvem Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0275, byl zahájen 1.10. 2010. Jeho cílem je zpracovat text moderně pojaté mluvnice češtiny a seznamovat studenty a doktorandy filologických oborů českých vysokých škol s její koncepcí. Po ukončení projektu v červenci 2013 by měla i širší veřejnost profesionálních uživatelů jazyka i laických zájemců mít k dispozici příručku podávající obraz o současném stavu češtiny a o její vývojové dynamice. 

Na zpracování textů se bude podílet padesátka předních lingvobohemistů z Univerzity Palackého v Olomouci (hlavní řešitelské pracoviště), Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a v Brně a z Technické univerzity v Liberci (partnerské spoluřešitelské organizace), jakož i z dalších bohemistických pracovišť, zejména FF UK v PrazeFF a PdF MU v BrněFF Ostravské univerzity a PF v Plzni a Hradci Králové.

Texty mluvnice vytvořené v první fázi řešení se budou výukově ověřovat na deseti bohemistických pracovištích v ČR, a to na FF a PdF UP Olomouc, FF a PdF OSU OstravaFPF SU Opava a PdF Brno, v Čechách pak na PdF JČU v Českých Budějovicích, PdF ZČU v Plzni, PdF UHK v Hradci Králové a na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL v Liberci. Kursy se budou konat v průběhu čtyř semestrů počínaje akad. rokem 2011-12, předpokládaný konečný počet absolvujících je cca 700 studentek a studentů.

Univerzita Palackého v Olomouci

Technická univerzita v Liberci

Ústav pro jazyk český AV ČR

Univerzita Karlova v Praze

Masarykova Univerzita v Brně

Ostravská univerzita

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita Hradec Králové