NET/SET exams

Showing 12 items
Recent News in NET/SET Exams
Sort 
 
Recent News in NET/SET Exams
नेट म्हणजे नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ही परीक्षा विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे (यू.जी.सी.तर्फे) घेतली जाते. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांना भारतातील कोणत्याही वरिष्ठ महाविद्यालयातील असिस्टंट प्रोफेसर पदासाठी पात्र समजलं जातं. या वर्षीपासून नेटच्या सर्व प्रश्नपत्रिका (क्रमांक एक,दोन व तीन) या वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी स्वरूपाच्या असतील. आतापर्यंत प्रश्नपत्रिका क्रमांक तीनचे स्वरूप हे वर्णनात्मक होते. परंतु आता या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूपदेखील वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी करण्यात आले आहे. चुकीच्या उत्तरासाठी गुण वजा केले जाणार नाहीत. (निगेटिव्ह मार्किंग पद्धती नसेल). प्रश्नपत्रिका १,२ व ३ च्या अभ्यासक्रमामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल केलेले नाहीत. उमेदवार उत्तरपत्रिकेची कार्बन प्रत (ओ.एम.आर. शीट) परीक्षेनंतर स्वत:बरोबर नेऊ शकतील. जून २०१२ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेपासून हे बदल अमलात येतील. उमेदवारांनी प्रश्नपत्रिका १,२ व ३ मध्ये खालीलप्रमाणे किमान गुण (प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेत स्वतंत्रपणे) मिळवणे आवश्यक आहे. वरीलप्रमाणे प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेत किमान गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांचाच अंतिम यादीतील निकालासाठी विचार केला जाईल. मात्र नेट परीक्षेमध्ये पात्र उमेदवारांच्या अंतिम यादीचे निकष विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून निश्चित करण्यात येतील. वेळापत्रक नेट परीक्षा वर्षांतून दोनदा (जून व डिसेंबर) मध्ये घेतली जाते. परीक्षेची तारीख, अर्जाची मुदत इत्यादीसंबंधी विस्तृत माहिती, तारीख, संबंधित एम्प्लॉयमेंट न्यूजमध्ये प्रकाशित करण्यात येते. प्रश्नपत्रिका नेटमध्ये इंग्रजी व हिंदी भाषा हे माध्यम आहे. या परीक्षांच्या आधीच्या वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (डिसेंबर २००४ ते डिसेंबर २०१०) यू.जी.सी.च्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. तसेच प्रवेश अर्जासोबत पाठवल्या जाणाऱ्या नमुना प्रश्नपत्रिकेचं आकलनही उपयुक्त ठरतं.यात एकूण तीन प्रश्नपत्रिका असतात. प्रश्नपत्रिका क्र.१ या प्रश्नपत्रिकेला जनरल पेपर ऑन टेस्टिंग अ‍ॅण्ड रिसर्च अ‍ॅप्टिटय़ूड असं भरभक्कम नाव दिलेलं आहे. ही प्रश्नपत्रिका परीक्षेला बसलेल्या प्रत्येकाला द्यावीच लागते. प्राध्यापक बनू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांचा खरंच तसा कल, आवड व क्षमता आहे का, हे पडताळण्याचा यामागील हेतू असतो. तसंच संशोधन करण्यासाठी आवश्यक तर्कसंगतता, विश्लेषणक्षमता, तुलनात्मक विचार करण्याची क्षमता यांचीही चाचपणी केली जाते. यात एकूण ६० बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जातात. त्यापकी ५० प्रश्न सोडवणे अपेक्षित असते. एका प्रश्नासाठी २ गुण दिले जातात. अर्जासोबतच्या माहितीपुस्तकानुसार या प्रश्नपत्रिकेसाठी दहा विभाग करण्यात आले आहेत. उदा. टीचिंग अ‍ॅप्टिटय़ूड, रिसर्च अ‍ॅप्टिटय़ूड, लॉजिकल रिझिनग, कम्युनिकेशन इत्यादी. यासाठी एकूण १०० गुण व ७५ मिनिटं कालावधी दिला जातो. प्रश्नपत्रिका क्र.२ ही प्रश्नपत्रिका वैकल्पिक (ऑप्शनल) विषयाची म्हणजे तुमच्या पदव्युत्तर परीक्षेच्या विषयाची असते. यातही एकूण ५० बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जातात व वेळ ७५ मिनिटं असतो.(एकूण गुण-१००). तुमच्या पदव्युत्तर विषयाचा तुम्ही किती सखोल व विस्तृत अभ्यास केला आहे, हे यातून तपासलं जातं. या प्रश्नपत्रिकेसाठी दिलेल्या अभ्यासक्रमानुसार अभ्यास करणं आवश्यक आहे. भाराभर पुस्तकं न वाचता आपल्या विषयाची दोन किंवा तीन मूलभूत पुस्तकं नीट वाचावीत. प्रश्नपत्रिका क्र.३ या प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप यू.जी.सी दर काही वर्षांनी बदलतं. या वर्षीपासून या प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी करण्यात आले आहे. प्रश्नपत्रिका वैकल्पिक (ऑप्शनल) विषयाची म्हणजे तुमच्या पदव्युत्तर परीक्षेच्या विषयाची असते. यात एकूण ७५ बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले जातात व वेळ १५० मिनिटं असतो.(एकूण गुण-१५०). नेटसाठी किमान पात्रता * खुला गट व इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) किमान ५५टक्के गुण मिळवून पदव्युत्तर शिक्षण (एम.ए./एम.एस्सी./एम. कॉम.) पूर्ण झालेलं असावं. * अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी तसंच शारीरिकदृष्टय़ा अपंगांसाठी किमान ५०टक्के गुण पदव्युत्तर परीक्षेत आवश्यक आहेत. * महत्त्वाची बाब म्हणजे हे गुण ग्रेस मार्कशिवाय असले पाहिजेत. * पदव्युत्तर शिक्षणाचं प्रथम वर्ष (पार्ट-१) उत्तीर्ण झाल्यानंतरदेखील परीक्षा देता येते. मात्र अंतिम गुण (पार्ट १+२) मिळून ५५ टक्के (अनु.जाती/जमाती/अपंगासाठी ५० टक्के) असल्याशिवाय नेट व सेटचा निकाल ग्रा'ा धरला जात नाही. * ज्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं असेल, त्याच विषयात परीक्षा देता येते. एकापेक्षा जास्त विषयात एम.ए./एम.एस्सी. केलं असल्यास एका वेळेस एकच विषय निवडता येतो. * या परीक्षांना कमाल वयोमर्यादा नाही. अधिक माहितीसाठी संपर्क www.ugc.ac.in 
UGC-NET IN OBJECTIVE MODE FROM JUNE, 2012 ONWARDS 1. The UGC-NET will be conducted in objective mode from June 2012 onwards. The Test will consist of three papers. All the three papers will consist of only objective type questions and will be held on the day of Examination in two separate sessions as under: Session Paper Number of Questions Marks Duration First I 60 out of which 50 questions are to be attempted 50x2 = 100 1¼ Hours (09.30 a.m. to 10.45 a.m.) First II 50 questions all of which are compulsory 50x2 = 100 1¼ Hours (10.45 a.m. to 12.00 Noon.) Second III 75 questions all of which are compulsory 75x2 = 150 2½ Hours (01.30 p.m. to 04.00 p.m.) 2. The candidates are required to obtain minimum marks separately in Paper-I, Paper-II and Paper-III as given below: Category Minimum marks (%) to be obtained Paper-I Paper-II Paper-III General 40 (40%) 40 (40%) 75 (50%) OBC 35 (35%) 35 (35%) 67.5 (45%) rounded off to 68 PH/VH/SC/ST 35 (35%) 35 (35%) 60 (40%) Only such candidates who obtain the minimum required marks in each Paper, separately, as mentioned above, will be considered for final preparation of result. However, the final qualifying criteria for Junior Research Fellowship (JRF) and eligibility for Lectureship shall be decided by UGC before declaration of result. 3. The syllabi of Paper-I, Paper-II and Paper-III will remain the same. 4. The candidates will be allowed to carry the carbon printout of OMR Response Sheets with them on conclusion of the examination. 5. There will be no negative marking.  
Three days workshop for set/net Paper- I in NORTH MAHARASHTRA UNIVERSITY, JALGAON on 27th jul-29th jul 2010. Pl go through following link. http://www.nmu.ac.in/circulars/Events/Circular%20Regarding%20Net%20Set%201st%20Paper%20Workshop%202010-11.pdf 
*Maharashtra Librarians Online Study Circle (MLOSC)* One day workshop on Preparation of NET / SET Examination For Librarians and LIS students on *13th June 2009* at *SHPT School of Library Science, SNDT Women’s University, Churchgate, Mumbai – 20* Time : 9.30 am to 5.00 pm. Last date of Receiving Registration : *Please Register your name well in advance by submitting application forms alongwith registrations fees on or before 10th June 2009 to Mr. Bhupendra Bansod at the following address * Fees: *Rs. 250 /- (Two hundred and fifty only*) (Fees should be paid by cash only) Contact Persons : 1.* Mr. Bhupendra Bansod* Librarian PVDT College Education, 3rd Floor, SNDT University Building, Churchgate, Mumbai. 2.* Ajay M. Kamble* (till 8th May)Librarian Annasaheb Vartak Arts, Commerce, Science College, Vasai Road (W), Dist. Thane - 401202 Organized by Maharashtra Librarians Online Study Circle in collaboration with SHPT School of Library Science, SNDT Women’s university, Mumbai & State Eligibility Test Dept., University of Pune. Note : 1. The workshop will be arranged only if more than 40 participants will registered. 2. No Residential facility.  
* University Grants commission announced National Eligibility test (NET) * schedule as Date of Examination 28th June 2009 Last date for submission of application forn 4th May 2009.  
Just today, we received a GR from Mr.Uday Kulkarni, Librarian, Vikas College,Vikhroli, Mumbai regarding the UGC's latest clarification about Exemptions which were sent to Kolhapur University, Kolhapur, Maharashtra. The GR is available at http://groups.google.co.in/group/mlosc/web/circulars-and-grs?msg=ns 
The University Grants Commission has taken an initiative to provide coaching specifically to prepare for NET/SET examination. This coaching is free to the students belonging to SC/ST/OBC and Minority communities. Interested students should apply immediately, on a prescribed application form (provided with this notice). After receipt of applications you will be informed about timings (preferably on Saturdays & Sundays) and venues for each subject (Mostly in respective departments of the University of Pune). We expect filled application to reach Competitive Examinations Centre office by 21st March 2009. Please see University website (www.unipune.ac.in, titled “NET/SET Coaching Programme of UGC/CEC”) for information and download the prescribed application form. 
The University Grants Commission (UGC) has made National Eligibility Test (NET) mandatory for teaching jobs in higher education, in a reversal of a decision it took three years ago. Those holding a Ph.D degree, however, continue to be exempted. The UGC has told universities that those already registered for M.Phil and will complete the same before June 2009, shall be exempted from NET. However, NET will be compulsory for the candidates completing M.Phil degree after this date. On June 11, 2006, the commission had exempted M.Phil degree holders from NET for appointment as faculty for undergraduate teaching. Later the B.L. Mungerkar Committee, constituted to review the decision, recommended that NET be restored as mandatory as the exemption was leading to deterioration in the quality of teaching. The UGC has accepted the recommendation, thereby restoring NET from July 1, 2009. The UGC has decided that the relaxation given to Ph.D holders from NET examination for teaching appointment will continue provided the research is conducted as per the new guidelines circulated by the commission earlier this month. According to the guidelines universities must ensure that admissions in Ph.D are done on the basis of an entrance test and the student follows the rules for choosing a Ph.D supervisor. A student enrolled for Ph.D should undertake course-work for minimum of two semesters. Before submitting the thesis, students have to make a presentation to the department, which will be open to all faculty members and students. http://www.hindusta ntimes.com/ StoryPage/ StoryPage. aspx?sectionName =RSSFeed- NewDelhi& id=1ec69a17- 0525-49d4- a3c3-21c99f55972 c&&Headline= NET+must+ from+next+ year  
*UGC-NET, Dec. 2008 (Paper III)* *Based on Memory * *15*5= 75 Marks* 1. Teleconferencing 2. What is Web rowsing? 3. Define TQM 4. Decision making process 5. Role of Multimedia In Library 6. Define Digital repository 7. Difference between Dictionary & Glossary 8. Define ISDN 9. Importance of Style Manual 10. Importance of Library Cess 11. What is Information Repacking? 12. Barriers of Communication 13. Significance of between Use Studies and User Studies 14. --- 15. --- *5*12= 60 Marks* 1. Characteristics of CCF 2. Modes of Subject Formation 3. Describe, Spiral of Scientific method 4. Evaluation and major steps of IR system 5. --- *1*40= 40 Marks * * * 1. Write main networks in India 2. UGC gives a Sufficient fund to University libraries & Colleges, why not developed far away from library automation and networking? 3. --- 
The format of Proposal for Exemption in NET/SET exams to be send to UGC/University is available on the our Google Group…. Please download it from the Circulars and GRs pages of our google groups 
Some Lecturers working in colleges affiliated to University of Mumbai, Mumbai got Exemption from NET/SET Exams. The list of those Teachers is now available at our google group....  
A Workshop for SET Examination in Library and Information science organized by Thane district kustigir sangh & Granthalay Seva Samuha, Thane on Sunday, 30th November, 2008. At Kustigir Bhaban, Near Gaondevi Maidan, Naoupada, Thane (W) 400 602. 
Showing 12 items