Organizatorzy:

www.ezit.ue.wroc.pl
Patronat honorowy
Sponsorzy i partnerzy Seminarium Naukowego:
 
  
 
https://www.codetwo.pl/

http://euforia.jgora.pl/

http://www.karr.pl/

http://www.lapellelaser.pl/
 
https://www.ormlondon.com/https://www.pkobp.pl/bankowosc-elektroniczna/ipko/

http://www.centrumnaukiww.pl/

Seminarium naukowe „Młodzi Naukowcy na rzecz rozwoju Dolnego Śląska” obejmowało będzie dwa dni robocze, podczas których młodzi naukowcy: studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów I i II stopnia oraz uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, będą mogli wygłosić referaty, zaprezentować plakaty i w trakcie dyskusji panelowych podzielić się wynikami indywidualnych lub zbiorowych analiz i badań związanych z planowanymi lub realizowanymi inicjatywami sprzyjającymi rozwojowi ekonomicznemu i społecznemu Województwa Dolnośląskiego. Ponadto, w trakcie seminarium zaprezentowane zostaną nisze rynkowe zidentyfikowane przez studentów i doktorantów. 

Celem seminarium jest:

  1. Budowanie forum debaty, będącej rezultatem kształcenia kadr dla zarządzania rozwojem w Regionie.
  2. Wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań związanych z możliwościami rozwoju i zagospodarowania nisz rynkowych zidentyfikowanych w Województwie Dolnośląskim.
  3. Pogłębianie i popularyzacja wiedzy nt. potencjału rozwojowego Dolnego Śląska (w aspektach: społecznym, ekonomicznym i środowiskowym).
  4. Zwiększanie zaangażowania młodzieży akademickiej w rozwój Regionu  (budowanie kapitału społecznego).
  5. Wsparcie „Młodych Talentów” w sposób ułatwiający kontynuację badań naukowych i kształcenie w kierunku związanym z zagospodarowaniem nisz rynkowych zidentyfikowanych w Województwie Dolnośląskim

miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Aula im. Wojciecha Wasiaka (budynek H)
ul. Kochanowskiego 8, 58-500 Jelenia Góra