Nordenflycht & Tankebyggarorden

Av: Clint Wulkan
 

 Tankebyggarorden
 

Tankebyggarorden, 1753 – 1763, var det första större litterära kretsen i Sverige. Orden bestod av 34 medlemmar t.ex. Hedvig Charlotta Nordenflycht, Gustaf Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Johan Fischerström m.fl.

 

Drivkraften inom orden var främst Fru Nordenflycht och Creutz. Orden varade i tio år, den upphörde i samma skede som Fru Nordenflycht dog och Creutz beordrades till Spanien som ambassadör. År 1775 gjordes ett försök till att återuppta orden, försöket misslyckades.

 

Tankebyggarordens syften var s.a.s. halvt dolda i dimma. I Tankebyggarorden hade man kommit på sina egna täcknamn t.ex. Nordenflycht: Uranie, Gyllenborg: Trofast, Creutz: Mellandag osv.

 

Nordenflycht var den mest framstående kvinnan i Sverige under upplysningen. Hon var även den första kvinnliga yrkesförfattaren. Hon var en av grundarna utav Tankebyggarorden, där hon t.ex. förändrade det skrivna språket, vilket skulle leda till en standardisering av svenskans stavningsregler. 

 

Nordenflycht var även först av alla med att ta fram tankar och idéer som överrenstämde med romantiken. Hon utgick från sina egna känslor och sorger i sina dikter; sorg efter sin makes - och hennes nästkommande makes - död eller sviken kärlek.


 

 
 
 
Comments