ברוכים הבאים לאתר הקורס 
מיומנויות יסוד במרחב הדיגיטאלי

אתר זה מלווה את הקורס "מיומנויות יסוד במרחב הדיגיטאלי", המיועד לסטודנטים במגמת תקשוב ולמידה.
באתר ירוכזו כל התכנים, המצגות, המדריכים, הדוגמאות וחומרי העזר הנוספים
אשר יתמכו בעת רכישת מיומנויות היסוד בתחום התקשוב.  


בהצלחה!
נעמי פורת
המרצה בקורס

דר' גילה לוי עצמון
ראש תוכנית תקשוב ולמידה