Tréninkové desatero

Tréninkové desatero

pro žáky a dorost Tatranu Jablonec

1. Na začátku každého školního roku se na tréninky přihlásím.

Viz web Zápis na tréninky, pokud se mi však rozvrh v pololetí změní mohu se po domluvě s trenérem z daného tréninku odhlásit, nebo na jiný přihlásit.

2.Pokud jsem na daný trénink přihlášen, mám povinnost na něj chodit.

3.Pokud nemohu jít na trénink, mou povinností je se omluvit.  

Vždy před tréninkem, alespoň den předem (viz Kontakty na webu) a to vedoucímu tréninku. Při náhlém případu je možné se omluvit i v den tréninku před ním (SMS nebo zavolání dotyčnému trenérovi).Během tréninku omluvy nelze přijímat - trenér se věnuje svěřencům, každý telefonát je rušivý element.

Pokud se omlouvám přes SMS nebo mailem, je nutno se podepsat celým jménem.

Trenér nemusí mít uložena všechna čísla. Trenér potvrzuje přijetí omluvy (pokud se omlouvám předem pomocí SMS nebo mailem)

4.Mohu přijít i na trénink, na který přihlášen nejsem.

Je vhodné oznámit příslušnému trenérovi, především u mapových tréninků,nebo u tréninků, kde je nutno znát počet přítomných ( hala, spinning, aj.)

5.Půjčené pomůcky k tréninku a závodům neničím a vracím vždy v pořádku.

Na tréninky samozřejmě nosím vždy vše potřebné.


6.Na závody se přihlašuji včas a také se ně dostavuji včas

Dle údaje v Přihlašovací tabulce na webu(sraz na místě:...), důležité kvůli informacím k závodu. Pokud jde o závod štafet či družstev, jsem přítomen po celou dobu závodu všech svých členů štafety (družstva), pokud nemůžu být přítomen, jasně to dám na vědomí všech i trenérům.


7.Pokud jsem se umístil na závodě “na bedně”, mám povinnost se k vyhlášení dostavit a to v klubovém oblečení,

pokud vlastním (dres /  bunda / vesta /...)


8. Na závodech (jakýchkoliv) se chovám tak, abych nedělal ostudu ani sobě ani ostatním členům oddílu a řídím se pokyny vedoucího akce (uveden v tabulce přihlášek)


9. Je nepřípustné, aby mě (žáka, dorostence TJN) trénoval trenér jiného oddílu bez  svolení Trenérské rady.


10.Dodržuji pokyny a rady trenérů, Trenérské rady, sleduji informace webu, jednám se všemi vždy fair play.


Každý žák či dorostenec má v oddíle Tatran Jablonec tyto výhody:

  • hrazené startovné

  • zlevněná oddílová soustředění

  • zlevněná trika, dresy

  • 30-40% slevu na vlastní vybavení pro orientační běh (buzoly, čipy, prorážečky, popisníky, boty, světla, mapníky) v IG Sport Bedřichov (u Ivana Šmause). Stačí přijít se svým evidovaným čipem a nahlásit jméno.


V případě nedodržování “Tréninkového desatera” se  ztrácí na tyto výhody nárok.

17.10.2016 Trenérská rada

Comments