Galerija

U ovoj galeriji možete vidjeti slike mojih matičnih jata kingova, smještaj golubova te listonoše koji služe kao dadilje.


Uzgoj 2012.Matično jato kingova - ženkeMatično jato kingova - mužjaci


lisnotnoše

Golubarnici - smještaj